Nadleśnictwo Koniecpol / Dla lasu, dla ludzi


Bujne lasy Nadleśnictwa Koniecpol położone są u zbiegu województwa śląskiego z województwem świętokrzyskim. Lesistość Nadleśnictwa wynosi ok. 30 procent, a jego obszar, w przeważającej części ma charakter równinny z dominującym udziałem siedlisk borowych.

 

 Taki układ sprawia, że najbardziej powszechnym gatunkiem drzewa występującym w koniecpolskich lasach jest sosna zwyczajna, której udział jest bliski 85 procent. Są jednak i takie miejsca, w których różnorodność ukształtowania terenu, wielość gatunków lasotwórczych (obszar Nadleśnictwa znajduje się również w zasięgu naturalnego występowania świerka, buka, jodły, dęba) i roślin runa zachwyca bogactwem przyrodniczym.

 

Leśna edukacja

 

Szczególnie urokliwy charakter lasów koniecpolskich jest potęgowany korzyściami, jakie przynosi prowadzona gospodarka leśna. – Kształtujemy lasy wielofunkcyjne, bioróżnorodne i trwałe. Zmierzamy do wykorzystania lasów w taki sposób i w takim tempie, aby zapewnić zachowanie ich bogactwa i różnorodności biologicznej oraz wysokiej produkcyjności. W Nadleśnictwie Koniecpol szczególnie dbamy o to, by lasy, obok funkcji gospodarczych i ochronnych, pełniły również funkcje społeczne. Wkładamy wiele zaangażowania, by odwiedzający nas goście mogli ciekawie i bezpiecznie korzystać z leśnych funkcji edukacyjnych i turystycznych. Tereny naszej jednostki oferują możliwość zorganizowania grupowych wycieczek pieszych i rowerowych po najpiękniejszych zielonych zakątkach. Dopełnieniem tych atrakcji z pewnością jest leśne spotkanie przy ognisku połączone z niezwykłymi opowieściami ludzi od dawien dawna związanych z lasem – mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Koniecpol Zbigniew Matyśkiewicz.

W jednostce nauka przyrodniczo-leśna organizowana jest z wykorzystaniem własnych obiektów edukacyjnych zlokalizowanych w biurze nadleśnictwa, obiektów w terenie oraz w szkołach i przedszkolach. Sposób prowadzenia zajęć i użyte środki dydaktyczne dobrane są do wieku uczestników. Początki edukacji leśnej w nadleśnictwie, w obecnym kształcie, to rok 2000. – Od tego czasu, z biegiem lat, liczba prowadzonych zajęć, współpracujących z nami placówek oświatowych, domów kultury i organizacji pozarządowych rokrocznie wzrasta. Tym samym, coraz więcej pracowników służby leśnej zaangażowanych jest do realizacji zadań edukacyjnych – dodaje nadleśniczy Zbigniew Matyśkiewicz.

 

Społeczny udział w życiu lokalnym

 

Oprócz prowadzonych zajęć, Nadleśnictwo Koniecpol bierze czynny udział w wielu imprezach o szerszym zasięgu. – To tradycyjny już udział w lelowskich Targach Ogrodniczych, pomoc przy organizacji Dni Koniecpola, Lato w mieście – cykl zajęć w lesie dla dzieci z naszej gminy, udział w organizowanych u schyłku lata Dożynkach. Jesienią „Sprzątamy Świat”, obchodzimy „Święto Drzewa”, które rozbudza w najmłodszych poczucie odpowiedzialności za stan naszej przyrody. Jako leśnicy mamy nadzieję, że czym skorupka z młodu nasiąknie tym na starość trąci. Nie sposób pominąć również akcji, których twórcami są Lasy Państwowe, a tu na szczególną uwagę zasługuje wydarzenie #Sadzimy, podczas którego, pod patronatem Prezydenta, rozdajemy sadzonki wszystkim zainteresowanym. Idea całego przedsięwzięcia daje moce fundamenty do zaangażowania wszystkich nas obywateli w pozytywne dla klimatu, środowiska i przyrody działanie, jakim jest sadzenie drzew – wylicza nadleśniczy Zbigniew Matyśkiewicz.

 

Turystycznie po wiedzę

 

Z dużą starannością Nadleśnictwo dba o rozwój bazy turystycznej, która zachęca do codziennych spacerów po leśnych ostępach. Wytyczone przez najciekawsze zakątki trasy piesze i rowerowe o łącznej długości ponad 100 km połączone z przyrodniczo-dydaktycznymi ścieżkami, dają zadowolenie amatorom turystyki i wypoczynku. – Utworzyliśmy przyrodniczą trasę rowerową „W Dolinie Pilicy” zlokalizowaną na północny-zachód od miejscowości Szczekociny. Sąsiaduje ona z rzeką Pilicą i liczy około 19 km. Druga ścieżka dydaktyczna „Od nasionka do drzewa”, tworzona równolegle, przedstawia specyfikę pracy szkółkarskiej. Ma długość 1,4 km, a zlokalizowana jest Leśnictwie Małachów. To na niej Zwiedzający pozna tajniki szkółkarstwa, nasiennictwa i hodowli selekcyjnej drzew. W 2018 roku powstała ścieżka dydaktycznej w ostępach leśnych w granicach miasta Koniecpol, zaś w 2019 r. wytyczyliśmy i urządziliśmy trasę „Gąszcze” w granicy miasta Szczekociny. Właśnie w tych miejscach, od dawna, obserwowaliśmy wzmożony ruch turystyczny. Tym samym, wychodząc naprzeciw potrzebą lokalnych społeczności, posadowiliśmy kilkadziesiąt  tablic edukacyjno-informacyjnych wraz z niezbędną małą architekturą, która umili czas spędzany na łonie przyrody. Rok 2020 przyniósł kolejny edukacyjny sukces –przy biurze Nadleśnictwa, powstała „Leśna ścieżka zmysłów”. Cała jej idea jest utrzymana w tonie „dobrej” ingerencji w zdolność odbierania bodźców zewnętrznych. Umieszczone urządzenia edukacyjne, w znacznej części pobudzają zmysł dotyku, wzroku i słuchu – opowiada nadleśniczy Zbigniew Matyśkiewicz.

 

Historia skrywana w lasach

 

Na terenie Nadleśnictwa Koniecpol nie brak też miejsc bogatą historią pisanych związanych z walkami niepodległościowymi narodu polskiego z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Styczniowego i II Wojny Światowej. – Musimy pamiętać, że las w przeszłości był mieszkaniem dla ludzi. Stawał się schronieniem dla partyzantów, ale także placem krwawych bitew. Wielu zmierzało w jego kierunku w poszukiwaniu ostoi, dla wieku przeradzał się on w miejsce ostatniego spoczynku. To dlatego, podczas spaceru po koniecpolskich lasach natrafimy niekiedy na krzyż, czasem obok niego uda nam się odnaleźć tabliczkę z napisem, a czasem jedynie usypany kopczyk. Nam leśnikom, historia powierzyła opiekę nad tym szczególnym dobrem, nad polskim lasem będącym dziedzictwem kulturowym i nieopisanym śladem wiary. Nie dziwmy się więc, kiedy spotkamy zapalony znicz na leśnym pustkowiu, z dala od codziennego zgiełku i jakże przyziemnych spraw – komentuje nadleśniczy Zbigniew Matyśkiewicz.

 

W świątecznym klimacie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Nastała zima. To czas w którym wszyscy powoli przygotowujemy się do jednych z najważniejszych świąt – Bożego Narodzenia. – My leśnicy, również rozpoczynamy nasze starania oferując piękne, bożonarodzeniowe drzewka. Czynnie włączamy się w szereg wydarzeń, które łączą ludzkie serca. W ubiegłym roku, Nadleśnictwo Koniecpol wraz z Polskim Towarzystwem Leśnym działającym przy jednostce przeprowadziło konkurs edukacyjno-plastyczny na „Leśną ozdobę choinkową”. Podczas jego ogłaszania nikt nie przypuszczał, że spotka się on z tak ogromnym zainteresowaniem. Łącznie zgłoszonych zostało 320 prac z 26 placówek oświatowych. To ogromny sukces, że Artyści, którzy wzięli w nim udział odnaleźli w lesie nie tylko drzewa, zwierzęta czy owoce runa leśnego. Doszukali się w leśnych ostępach źródła inspiracji, które w postaci ozdób świątecznych wprowadzały nas w magię Świąt Bożego Narodzenia – mówi Zbigniew Matyśkiewicz. Każdego roku koniecpolscy leśnicy przygotowują także „Choinkę Nadziei”. Niesiona przez dzieci i młodzież trafia do ludzi, którzy z utęsknieniem wypatrują serdecznych dłoni. Pomaga im to podtrzymać nadzieję, że nadal ktoś o nich pamięta a wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia tym bardziej potęguje ten niewielki, ale płynący z serca dar. Dom Pomocy Społecznej w Lelowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku są celem naszej wyprawy ze świątecznym podarkiem. Atmosfera jaka panuje w tych miejscach i serdeczność, z którymi zawsze zostajemy przyjęci, tym bardziej utwierdza nas w celowości podejmowanych działań.

Tradycją stało się również, że jednostkę w tym czasie odwiedzają Przedszkolaki wraz z Wychowawcami z Niepublicznego Przedszkola Jaś i Małgosia w Koniecpolu. Zabierają leśników na świąteczną wędrówkę pośród najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. – W obecnym roku, dla wielu z Nas trudniejszym, również będziemy pielęgnować tę tradycję. Choć nie możemy spotkać się osobiście, to z przyjemnością objęliśmy patronat nad organizowanym w przedszkolu konkursem kolęd i pastorałek. Jesteśmy przekonani, że nagrania z tego wydarzenia umilą nam czas świątecznych przygotowań – podkreśla nadleśniczy Zbigniew Matyśkiewicz.

 

 

 

Życzenia

„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony…” Szanowni Goście i Sympatycy Nadleśnictwa Koniecpol, niech Święto Wcielenia Pana będzie dla Was źródłem radości i nieustającej nadziei. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia pomyślności, spokoju i sukcesów w realizacji zawodowych oraz osobistych zamierzeń. Nadchodzący Nowy Rok niech pozwoli, że w pełnym zdrowiu poczujemy ogromną radość jaką niesie przebywanie w lesie i życie z nim na co dzień. On, jak prawdziwy przyjaciel, dodaje nam siły!

Darz Bór!

Nadleśniczy Nadleśnictwa Koniecpol

Zbigniew Matyśkiewicz

 

 

Fot. 1

Archiwum Nadleśnictwa Koniecpol

 

Pracownicy Nadleśnictwa Koniecpol promują swoją jednostkę podczas różnych wydarzeń lokalnych

 

Fot. 2

Archiwum Nadleśnictwa Koniecpol

 

Zima to pracowity czas dla leśników

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *