ARIMR INFORMUJE / Dopłaty bezpośrednie w 2021 roku – wnioski tylko przez internet


Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 

W poprzednich latach rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku o dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz wniosku o dopłaty w formie papierowej.

Od 2021 roku o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie wniosku o płatności na rok 2021 za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Aplikacja eWniosekPlus została udostępniona rolnikom w 2018 roku, przez ostatnie trzy lata, od momentu startu rolnicy dobrze sobie radzą ze składaniem e-wniosków, świadczy o tym rosnąca z roku na rok ich liczba.  W 2018 r. złożono 900 tys. wniosków przez internet, a w latach 2019 i 2020 było ich już ponad 1 mln na ok. 1,3 mln wniosków składanych, co roku o dopłaty.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub dostępu do internetu mogą skorzystać ze sprzętu, który jest udostępniany nieodpłatnie w biurach powiatowych.

Na stronie internetowej www.arimr.gov.pl ARiMR zamieszczone zostały instrukcje i wytyczne dotyczące logowania do aplikacji eWniosekPlus oraz instrukcja wypełniania wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, a także film instruktażowe

Rolnicy, którzy w tym roku będą korzystać z aplikacji eWniosekPlus po raz pierwszy, aby uzyskać do niej dostęp, powinni najpierw utworzyć konto, podobna procedura będzie w przypadku, gdy Wnioskodawca zapomni hasła.

W tym celu trzeba wejść na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus a następnie podać trzy dane weryfikacyjne:

  • numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,
  • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2020 roku,
  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W aplikacji eWniosekPlus jest wstępnie przygotowany wniosek na kampanię 2021 w eWniosekPlus jest tworzony automatycznie dla każdego rolnika, który składał wniosek w roku 2020. Przygotowane dane zastępują dotychczasową personalizację wniosków przesyłanych tradycyjnie na adres Wnioskodawcy.

Aplikacja eWnioskePlus w znaczący sposób ułatwia proces wypełniania oraz składania wniosków. Wszystkie dane w zakresie płatności obszarowych generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności. Zatem rolnik, nie musi wpisywać powierzchni działek, wystarczy, że wyrysuje granice działki, a powierzchnia zostanie wyliczona automatycznie. Poza tym aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych danych dotyczących płatności bezpośrednich. Aplikacja została przygotowana w taki sposób, aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku tych rolników, którzy zdecydowali się na wypełnienie wniosku przez doradców.

Aplikacja eWniosekPlus, jest ona sukcesywnie modyfikowana.

W 2021 r. również wprowadzono kilka zmian usprawniających jej działanie, m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekologicznych) zdefiniowanych w gospodarstwie.

Wnioski, co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 czerwca 2021 r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code