ARIMR INFORMUJE / Dopłaty bezpośrednie w 2021 roku – wnioski tylko przez internet


Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 

W poprzednich latach rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku o dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz wniosku o dopłaty w formie papierowej.

Od 2021 roku o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie wniosku o płatności na rok 2021 za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Aplikacja eWniosekPlus została udostępniona rolnikom w 2018 roku, przez ostatnie trzy lata, od momentu startu rolnicy dobrze sobie radzą ze składaniem e-wniosków, świadczy o tym rosnąca z roku na rok ich liczba.  W 2018 r. złożono 900 tys. wniosków przez internet, a w latach 2019 i 2020 było ich już ponad 1 mln na ok. 1,3 mln wniosków składanych, co roku o dopłaty.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub dostępu do internetu mogą skorzystać ze sprzętu, który jest udostępniany nieodpłatnie w biurach powiatowych.

Na stronie internetowej www.arimr.gov.pl ARiMR zamieszczone zostały instrukcje i wytyczne dotyczące logowania do aplikacji eWniosekPlus oraz instrukcja wypełniania wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, a także film instruktażowe

Rolnicy, którzy w tym roku będą korzystać z aplikacji eWniosekPlus po raz pierwszy, aby uzyskać do niej dostęp, powinni najpierw utworzyć konto, podobna procedura będzie w przypadku, gdy Wnioskodawca zapomni hasła.

W tym celu trzeba wejść na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus a następnie podać trzy dane weryfikacyjne:

  • numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,
  • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2020 roku,
  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W aplikacji eWniosekPlus jest wstępnie przygotowany wniosek na kampanię 2021 w eWniosekPlus jest tworzony automatycznie dla każdego rolnika, który składał wniosek w roku 2020. Przygotowane dane zastępują dotychczasową personalizację wniosków przesyłanych tradycyjnie na adres Wnioskodawcy.

Aplikacja eWnioskePlus w znaczący sposób ułatwia proces wypełniania oraz składania wniosków. Wszystkie dane w zakresie płatności obszarowych generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności. Zatem rolnik, nie musi wpisywać powierzchni działek, wystarczy, że wyrysuje granice działki, a powierzchnia zostanie wyliczona automatycznie. Poza tym aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych danych dotyczących płatności bezpośrednich. Aplikacja została przygotowana w taki sposób, aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku tych rolników, którzy zdecydowali się na wypełnienie wniosku przez doradców.

Aplikacja eWniosekPlus, jest ona sukcesywnie modyfikowana.

W 2021 r. również wprowadzono kilka zmian usprawniających jej działanie, m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekologicznych) zdefiniowanych w gospodarstwie.

Wnioski, co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 czerwca 2021 r.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.