HISTORIA CHÓRU MĘSKIEGO „POCHODNIA” (1930-2020) / 90 lat blasku „Pochodni” z Częstochowy


 Chór Męski „Pochodnia” rozpoczął swą działalność w listopadzie 1930 r. Podczas

wojny prężnie kontynuował swoją działalność jako chór partyzancki, by w 1954 roku

związać się z Rzemiosłem Częstochowskim.

 

W chwili obecnej pełna nazwa chóru to: „Stowarzyszenie Śpiewacze Pochodnia przy Rzemiośle Częstochowskim”. Zespól jest tym samym jednym z najstarszych chórów męskich w Polsce. Wykonuje utwory słynnych kompozytorów krajowych i zagranicznych, śpiewając utwory ludowe, muzykę współczesną oraz sakralną. Przez ten czas zespół nie tylko zrósł się z Częstochową w jeden spójny organizm, nie tylko połączył wysiłki kilku pokoleń niemal 1000 mężczyzn w pasji wspólnego śpiewu, ale przede wszystkim dał przykład trwałości i historycznego kontinuum. Wartości tak cenionej we współczesnym świecie. Niezmiennym pozostało jedno – widniejąca na piersi każdego śpiewaka biało-czerwona tarcza z napisem ,,Częstochowa”. Nosiliśmy ten emblemat podczas koncertów na scenach niemal wszystkich krajów Europy, a także w Ameryce Północnej. W historii naszego zespołu odnajdujemy relacje jak Pochodniacy wydawali bezpłatne posiłki dla ubogich dzieci, fundowali pomnik Moniuszki w parku 3 Maja, czy uświetniali uroczystości miejskie. Może dlatego większość częstochowskich muzyków mówi o chórze: ,,nasza Pochodnia”. Takich słów używali nieżyjący już: Edward Mąkosza, Krzysztof Pośpiech, czy Bolesław Ocias. Każdy z nich oddał naszemu miastu część swego talentu dedykując właśnie ,,Pochodni” swoje utwory. Szczycimy się także tym, że w naszym gronie występowali muzycy młodszego pokolenia, którzy znani są z innych muzycznych przedsięwzięć, jak: Aleksander Klepacz, Zespół Schamboo, czy Paweł Łowicki. Po raz pierwszy „Pochodniacy” dumni byli ze swojej małej ojczyzny śpiewając w 1935 roku podczas Dni Morza w Gdyni. Niemal 60 lat później koncertowali dla Królowej Elżbiety II podczas Święta Maków w walijskim Cardif, będąc jedynymi cudzoziemcami wspominającymi żołnierzy obu wojen światowych – w tym naszych polskich weteranów.

Podczas swojej 90-cio letniej działalności Chór koncertował w wielu miastach Polski oraz 27 krajach świata uczestnicząc w wielu konkursach i festiwalach zdobywając liczne nagrody oraz wyróżnienia. W ostatnich latach zdobyliśmy m.in.: wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej w Loreto we Włoszech 2008 r. , wyróżnienie w III Międzynarodowym Festiwalu im. Edwarda Griega w Bergen w Norwegii 2009 r., I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie 2010 r., Grand Prix Regionalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej – Lgota Górna – Koziegłówki 2010 r., I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej – Lgota Górna – Koziegłówki 2011 r., III miejsce w Międzynarodowym Wrocławskim Festiwalu Chóralnym Vratislavia Sacra 2011 r. Polski Związek Chórów i Orkiestr odznaczył Chór „Pochodnia” Honorowym Złotym Medalem. W roku 2005 z okazji jubileuszu 75-lecia Chór został odznaczony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego, nagrodą im. Wł. Reymonta za zasługi dla kultury polskiej oraz Listem Gratulacyjnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W listopadzie 2010 Chór obchodził Jubileusz 80-lecia i został wyróżniony Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia dla Kultury Polskiej, a 5 członków chóru otrzymało Medale Zasłużonych dla Kultury Polskiej.

Od roku 2007 „Pochodnia” jest organizatorem Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej. W roku 2010 Festiwal uzyskał rangę imprezy międzynarodowej. Kilka lat temu staliśmy na scenie Konserwatorium w Petersburgu, zdobywając zaszczytny srebrny medal wśród chórów męskich z całego świata. W przeszłości zespól koncertował w Kanadzie oraz dwukrotnie na audiencji u św. Jana Pawła II w Watykanie.

Aktualnie Chór liczy 25 członków, dyrygentem jest Jarosław Łyczba, a akompaniatorem Wanda Dudek-Kołodziejczyk. Stowarzyszeniem Śpiewaczym „Pochodnia” kieruje zarząd pod przewodnictwem Marka Wojtala. Z racji jubileuszu 90-lecia Chór aktualnie nagrywa płytę z kolędami i pastorałkami.

DYRYGENCI

Władysław Leszczyński 1930 – 1936

Marian Zawodzki 1936 – 1949

Wacław Przytulski 1949 – 1963

Tadeusz Gorzelak 1963 – 1969

Wacław Przytulski 1969 – 1974

Krzysztof Skrzypczyk 1974 (II-IX)

Adam Mroczek 1974 – 1976

Włodzimierz Krawczyński 1976 – 1978

Bolesław Ocias 1978 – 1983

Włodzimierz Krawczyński 1983 – 1988

Przemysław Jeziorowski 1988 – 1989

Bolesław Ocias 1989 – 1992

Iwona Czarny 1992 – 1994

Jarosław Łyczba 1994 – 1998

Tadeusz Gorzelak 1998 – 1998

Włodzimierz Krawczyński 1998 – 2000

Jolanta Pinderak-Bielicka 2000 – 2005

Jakub Jurdziński 2005 – 2011

Anna Łuszczyk-Matyja 2011 – 2018

Jarosław Łyczba 2018 – obecnie

Fot. Archiwum Pochodni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *