Zmarł ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak


 12 grudnia 2021 r., w 86. roku życia, w 63. roku kapłaństwa i w 37. roku biskupstwa, podczas sprawowanej przy jego łóżku Mszy Świętej, odszedł do Pana Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak, arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej. Uroczystości pogrzebowe śp. abp. Stanisława Nowaka rozpoczną się  w piątek 17 grudnia na Jasnej Górze o godz. 14.30.

Abp Stanisław Nowak urodził się 11 lipca 1935 r. w Jeziorzanach. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 r. z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Jako motto swojej posługi kapłańskiej obrał słowa św. Pawła Apostoła „Miłość Chrystusa przyciska nas”.
– Można powiedzieć, że w Jeziorzanach wszystko się zaczęło. Tam się urodziłem. To piękna miejscowość. Była ona u stóp klasztorów eremickich: kamedułów na Bielanach i starego opactwa tynieckiego. Blisko była również Kalwaria Zebrzydowska. Właśnie opactwo w Tyńcu było naszą parafią. Później nas przyłączono do wielkiej rodziny parafialnej w Liszkach – wspominał w rozmowie z „Niedzielą” abp Nowak.
Posługę duszpasterską rozpoczął w archidiecezji krakowskiej jako wikariusz w Choczni k. Wadowic, w Ludźmierzu i Rogoźniku na Podhalu. W latach 1963-79 był ojcem duchownym w Krakowskim Seminarium Duchownym, z przerwą na studia specjalistyczne z teologii w latach 1967-71 w Instytucie Katolickim w Paryżu, uwieńczone doktoratem. Od 1971 r. kierował katedrą teologii życia wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od 1981 r. – Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej.
Był autorem wielu publikacji z zakresu teologii życia wewnętrznego. W 1979 r. objął funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem częstochowskim 8 września 1984 r. Uroczystość święceń biskupich odbyła się 25 listopada 1984 r. w częstochowskiej bazylice katedralnej. Święceń biskupich udzielił kard. Józef Glemp Prymas Polski. Bp Stanisław Nowak objął kanonicznie diecezję 26 listopada 1984 r. a uroczystego ingresu do bazyliki katedralnej dokonał 8 grudnia 1984 r. Jako motto swojej posługi biskupiej obrał słowa: „Iuxta crucem Tecum stare” (Chcę pod krzyżem stać przy Tobie).
W ramach prac Episkopatu Polski był w latach 1989–1996 przewodniczącym Komisji Maryjnej. W 1990 i 1994 brał udział w Synodach Biskupów w Rzymie. W latach 1994–2001 był stałym współpracownikiem Sekretariatu Synodu Biskupów. 24 czerwca 2004 papież Jan Paweł II ustanowił go drugim wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Niepokalanej.
W lipcu 2010, po ukończeniu 75 lat złożył rezygnację z urzędu. Papież rozpatrzył ją formułą nunc pro tunc, prosząc metropolitę o kontynuowanie posługi do końca 2011. 29 grudnia 2011 papież Benedykt XVI zwolnił go z funkcji arcybiskupa metropolity częstochowskiego i mianował na ten urząd biskupa Wacława Depo.
Spoczywaj Ojcze w pokoju. +
źródło: niedziela.pl
foto: wikipedia

Uroczystości pogrzebowe śp. abp. Stanisława Nowaka rozpoczną się  w piątek 17 grudnia na Jasnej Górze.

O godz. 14:30 trumna z ciałem zmarłego zostanie przywieziona na dziedziniec przed bazyliką jasnogórską i wprowadzona do bazyliki, gdzie odmówiona zostanie koronka do Bożego Miłosierdzia.

O godz. 15:00 Mszę św. żałobną w bazylice jasnogórskiej odprawi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, po czym w kondukcie żałobnym trumna zostanie przeniesiona Aleją Najświętszej Maryi Panny do Archikatedry Częstochowskiej.

O godz. 20:00 w Archikatedrze zostanie odprawiona Msza św. żałobna, a po Mszy św., do godz. 21:30 będzie możliwość czuwania modlitewnego przy trumnie śp. abp. Stanisława Nowaka.

W sobotę 18 grudnia w Archikatedrze o godz. 11:00 rozpocznie się modlitwa różańcowa, o godz. 12:00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, sprawowana przez abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Na zakończenie uroczystości pogrzebowych, trumna z ciałem śp. abp. Stanisława zostanie przeniesiona do Krypty Biskupów Częstochowskich i tam złożona w grobie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.