LIST DO „GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ” / „Niesprawiedliwy podział nagród w Straży Miejskiej w Częstochowie” – twierdzą pracownicy SM


Pracownicy Straży Miejskiej w Częstochowie w liście do „Gazety Częstochowskiej” piszą, że Komendant Artur Hołubiczko niesprawiedliwie podzielił pieniądze otrzymane od Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka na nagrody z tytułu pracy w warunkach pandemii Covid-19. Jak twierdzą w podziale zostali pominięci strażnicy, którzy w bezpośredni sposób mają styczność z ludźmi  są najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem. Komendant w odpowiedzi na nasze pytania podkreśla, że pieniądze zostały podzielone według zasług, a nie z tytułu zagrożenia Covid-19. Poniżej prezentujemy list  od pracowników Straży Miejskiej oraz wyjaśnienia komendanta Hołubiczko.

,,Chciałbym poinformować o podmiotowym i nierównym  traktowaniu pracowników Straży Miejskiej, mających do czynienia na co dzień z wykroczeniami w mieście. Jest to nie pierwszy przypadek, gdzie przy podziale nagród jest pomijana część pracowników, a druga część notorycznie, bez większych osiągnięć w pracy, otrzymuje nagrody od komendanta. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce po otrzymaniu nagrody od Prezydenta miasta Częstochowy dla SM. Wbrew temu dla kogo i za co została przyznana nagroda, Komendant wg swojego widzimisię przyznał nagrodę dla swoich klakierów i donosicieli bo takowi też są w SM. Otrzymali ją nie ludzie narażający się na Covid-19 i inne niebezpieczeństwa (za to samo otrzymują miesięczny dodatek funkcjonariusze Policji),  a pracownicy na co dzień pracujący w biurach (wcześniej pracujący zdalnie), nie mający na co dzień styczności z tzw. „ulicą”. Przykładem niech będzie porównanie: strażnik biorący codziennie udział w interwencjach,  który dostał z owej nagrody 500zł, a człowiek będący dyżurnym nie mający kontaktu w służbie z Covid-19, otrzymał 1000 zł. Są i inne przypadki, gdzie młodsi strażnicy narażając swoje zdrowie w interwencjach nie otrzymali nic z nagrody od PM, a inni o słabszych wynikach podostawali ponad 1100-1200zł na rękę. Zadziwiająca jest też różnica sum w niżej załączonych pismach (zdjęciach). Napomnę również, że Komendant Hołubiczko jest tylko „gościem” w pracy. Wszystkie osoby funkcyjne w Komendzie na czele z Komendantem nie noszą sortów mundurowych natomiast pobierają za to dodatki z tym związane.

O powyższym nierównym traktowaniu pracowników i nieprawidłowościach w SM zostanie poinformowany Prezydent miasta jak i jeden z częstochowskich Posłów.”

Czytelnik

W związku z listem Czytelnika wystosowaliśmy zapytania do Komendanta Straży Miejskiej Artura Hołubiczko

Ile pieniędzy od Miasta otrzymała w tym roku Straż Miejska z tytułu dodatku covidowego?

W Straży Miejskiej nie występował i nie występuje składnik wynagrodzenia pod nazwą „dodatek covidowy”. W listopadzie 2021 roku, dzięki Prezydentowi Miasta Panu Krzysztofowi Matyjaszczykowi otrzymaliśmy dodatkowo 72 664 zł brutto z przeznaczeniem na fundusz nagród.

Dla kogo były one przeznaczone?

100 % z kwoty 72 664 zł przeznaczyłem dla osób mundurowych, pełniących służbę patrolową, które wyróżniały się jakością pracy, jej efektami, brakiem absencji, dyspozycyjnością, etc.

Jak pieniądze zostały podzielone?

Przedmiotowa pula została rozdzielona na mundurowe osoby w oparciu o opinie i wnioski przełożonych poszczególnych strażniczek i strażników.

 

 

Czy covidowe otrzymali wszyscy pracownicy?

Nagrody otrzymały osoby zaproponowane przez przełożonych po analizie ich pracy. Były przypadki kiedy przełożeni nie wnioskowali o przyznanie nagród pojedynczym strażniczkom i strażnikom.

Czy były przypadki niewypłacenia covidowego dodatku strażnikom lub osobom pracującym w administracji pełniącym bezpośredni kontakt z ludzi z zewnątrz? Jeśli tak to ile było to osób?

W Straży Miejskiej zatrudnionych jest aktualnie 113 osób łącznie. Nagrody otrzymały 53 osoby zatrudnione na stanowiskach strażniczych do starszego inspektora.

Czy prawdą jest, że dodatek covidowy otrzymali pracownicy (urzędnicy) pracujący w systemie zdalnym, nie mających w czasie godzin pracy bezpośredniego kontaktu z osobami zewnętrznymi?

Nie jest to prawdą. Nagrody przyznałem wyłącznie osobom, o których wyżej. Pracownicy administracyjni, kadra kierownicza, operatorzy miejskiego systemu monitoringu tym razem nagród z tej puli nie otrzymali.

 

Czy wysokość dodatku była różna? Jeśli tak, to od czego zależały różnice?

Nie możemy mówić o dodatku covidowym” tylko o pieniężnych nagrodach mających charakter uznaniowy, gdzie bierze się pod uwagę kryteria, które wymieniłem wyżej.

Czy dodatek covidowy był także wypłacany w roku 2020? Jeśli tak to uprzejmie proszę o odpowiedzi na powyższe pytania w kontekście roku ubiegłego.

„Dodatku covidowego” nigdy jeszcze nie otrzymaliśmy.

 

 

 

fot. SM

Podziel się:

2 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.