„Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” – finał konkursu filmowego KRUS dla młodzieży


26 listopada 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się gala finałowa
III Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”, podczas której laureaci konkursu otrzymali nagrody.

 

Celem organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2019 roku konkursu jest propagowanie wśród młodzieży bezpiecznych zachowań, związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie światowej strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku.

W tym roku zadaniem konkursowym było – zobrazowanie filarów strategii „Wizja Zero”, którymi są: bezpieczeństwo, zdrowie, dobrostan i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Zasadę 1Przejmij inicjatywę – zaangażuj się, także w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej, spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Do konkursu zakwalifikowało się 26 filmów, spośród których 28 października 2021 r. Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik, wybrała trzy najlepsze oraz wyróżniła cztery kolejne filmy. Przyznane zostały również dwie nagrody specjalne.

Laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” zostali: I miejsce – Karolina Matusiak, II miejsce – Filip Bareja, III miejsce – Patryk Sokołowski. Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Gabriel Łakomy, Mateusz Skwierczyński, Wojciech Urban, Samuel Pawełczyk. Nagroda specjalna Głównego Inspektora Pracy została przyznana Karolinie Matusiak, nagrodę specjalną Agro Ubezpieczenia otrzymał Konrad Strama.

Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronem medialnym  TVP Info.

 

 

 

Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce

Głównym celem Strategii Wizji Zero w sektorze rolniczym jest zmniejszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. Strategia opiera się na przekonaniu, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji.

Innowacją w strategii Wizji Zero jest zwrócenie uwagi na trzy wymiary pracy człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, które mają kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków, urazów, czy też chorób spowodowanych pracą. Strategia opiera się na 7 Złotych Zasadach, których zastosowanie pomaga ograniczyć ryzyko niepożądanych zdarzeń, tj. aby nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia w pracy:

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.