Z WOJEWÓDZTWA DO MIASTA


Tylko Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Parkitce ma pozostać jako placówka podległa Urzędowi Marszałkowskiemu. Pozostałe, dla których dziś organem założycielskim jest samorząd wojewódzki, przekazane zostaną miastu.

Propozycję przekazania większości placówek służby zdrowia powiatom i miastom przedstawił wicemarszałek województwa Grzegorz Szpyrka. Z 68 placówek podległych dziś samorządowi wojewódzkiemu dotychczasowy status zachowa 15 (7 szpitali specjalistycznych o charakterze ogólnym, 6 szpitali specjalistycznych i 2 inne jednostki).
Na terenie Częstochowy dotyczy to Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce. Od 1 września jego dyrektorem jest Grażyna Drewniak, była dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej częstochowskiego Urzędu Wojewódzkiego. Czeka ją trudne zadanie – szpital jest zadłużony na 5 mln zł. Straty szpitala paradoksalnie wiążą się z jego nowoczesnym wyposażeniem – na nowym obiekcie ciążą najwyższe odpisy amortyzacyjne.
W zarządzanie miasta zamierza się przekazać: Wojewódzki Szpital na Tysiącleciu, ZOZ OLK (dawny obwód lecznictwa kolejowego) na 1 Maja, Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzką Przychodnię Matki i Dziecka na Sobieskiego.
W przypadku pogotowia decyzja już zapadła. Jest ona zgodna z wolą jego pracowników. Władze miasta uzyskają możliwość budowy własnego systemu ratunkowego. Zapadła już także wstępna zgoda dotycząca przekazania ZOZ OLK. Było to tym łatwiejsze, że wiceprzewodniczącym Społecznej Rady ZOZ był prezydent Wiesław Maras. ZOZ jest w dobrej kondycji finansowej. W przypadku przychodni Matki i Dziecka na Sobieskiego jest więcej problemów. Zarząd Województwa przyjął rezygnację dotychczasowej dyrektor. Możliwe, że nowy szef placówki zostanie już wybrany przez Zarząd Miasta.
Największe spory dotyczą szpitala na Tysiącleciu. Zadłużony jest on na kwotę 3,5 mln zł. Władze miasta domagają się, by województwo przed przekazaniem placówki dokonało oddłużenia, wicemarszałek Grzegorz Szpyrka odrzuca taką propozycję. Zdaniem marszałka nie jest to przerzucanie długów na miasto; wydzielając placówki kierowano się ich regionalnymi funkcjami. Na 37 szpitali wojewódzkich połowa wykazuje zysk, samorządom będą przekazywane i te rentowne, i te zadłużone.

JAROSŁAW KAPSA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *