XII Częstochowskie Dni Rodziny


W niedzielę, 26 maja rozpoczną się XII Częstochowskie Dni Rodziny. Potrwają do 23 czerwca.

W programie m.in.: konkursy plastyczne i literackie, festyny i pikniki rodzinne, zajęcia sportowe, animacje dla dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczno-psychoterapeutyczne, porady wychowawcze dla rodziców oraz warsztaty dla młodzieży na temat uzależnień.

Dni Rodziny mają na celu promocję wartości rodzinnych oraz wspieranie i umacnianie więzi międzypokoleniowych

Organizatorem Częstochowskich Dni Rodziny jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny, częstochowskimi szkołami i przedszkolami, placówkami wsparcia dziennego, Biblioteką Publiczną, Muzeum Częstochowskim, Miejską Galerią Sztuki, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia, Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogoicznych, Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi oraz Żłobkiem Miejskim.

Biblioteka Publiczna, Filia nr 9 ul. Nowowiejskiego 15, tel. 34/360-61-14.Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie – godz. 14.30 „Rola rodziny w motywowaniu dziecka do nauki, dla nauczycieli i rodziców”. Miejsce: Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasno-górska 84/90.Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35, ul. 1 Maja 5 – godz. 15.00 – zabawy literacko-teatralne.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”,ul. Krakowska 80/3:godz. 16.00 spotkania z aktorem – walka z tremą szkolną, konsultacje psychologiczno–psychoterapeutyczne dla rodziców. Godz. 17.00 Nieodpłatna terapia ręki – warsztaty skierowane są do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób po zabiegach operacyjnych ręki, oparzeniach. Zapisy tel. 34/368-31-92 wew. 217, sala nr 120.Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywno-ści, Al. Armii Krajowej 13/15 – godz. 12.00 – warsztaty dla uczniów popularyzujące naukę: „Czy wiesz co jesz, czyli podstawy analizy żywności”. Konieczność zgłoszeń. Tel.: 34/361-51-54.7.06 – 9.06.2019 r. Filharmonia Częstochowska – Koncerty w ramach XV Hot Jazz Spring Częstochowa 2019. Szczegółowe informacje na www. lharmonia.com.pl.7.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 14.00 quiz wiedzy o rodzinie, od godz. 15.00 – wykonanie plakatu promującego dni rodziny z dziećmi.Biblioteka Publiczna – godz. 16.00 ,,Malowanie na tkaninie” – warsztaty pla-styczne dla rodzin. Biblioteka Publiczna, Filia nr 14 (ul. Norwida 17/21, tel. 34 364-34-12, filia14@biblioteka.czest.pl).Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Legionów 54A – godz. 9.00 – impreza integracyjna,,Dzień Rodziny”. Występy artystyczne, zabawy oraz zawody sportowe.Żłobek Miejski ,,Reksio”, Al. Armii Krajowej 66a – godz. 10.00 ,,Muzyczne zabawy” – śpiewanie piosenek o rodzinie, improwizacje i zabawy muzyczne z dziećmi z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.Miejskie Przedszkole nr 12, ul. Broniew-skiego 18 – zajęcia z rodzicami pt.: ,,Mój świat w kolorach tęczy”.Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Orkana 95/109:godz. 14.00 festyn “Wrzosowiak”.Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Warszawska 31– godz. 17.00 – piknik rodzinny ,,Razem lepiej”.Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywno-ści, Al. Armii Krajowej 13/15 – godz. 10.00 – warsztaty dla uczniów popularyzujące naukę: „Kuchnia molekularna”, dla dzieci i młodzieży.8.06.2019 r.Muzeum Częstochowskie – godz. 11.00 – 18.00 – Industriada. Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Wstęp wolny. Miejsce: Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku Staszica.9.06.2019 r.Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Hubermana 7 – godz. 13.00 – festyn ,,Rodzinnie, zdrowo, na sportowo”.Szkoła Podstawowa nr 32, ul. K.Przerwy–Tetmajera 40 – godz. 13.00 piknik rodzinny.10.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 10.00 konsultacje dla zainteresowanych do pełnienia nkcji rodziny zastępczej.11.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9:godz. 9.00 – punkt konsultacyjny dot. przeciwdziałania przemocy, godz. 17.00 – zajęcia wzmacniania więzi.Zespół Szkół Specjalnych nr 23, ul. Legionów 58: godz. 14.30 – specjalistyczne konsultacje dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością lub z zaburzonym rozwojem. Osoby zainteresowane spotkaniem z psycholo-giem, pedagogiem, oligo enopedagogiem, proszone są o kontakt tel.: 34/324 18 38.12.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9 – godz. 17.00 wieczór lmowy.Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5 – godz. 16.00 – warsztaty dla nauczycieli: Kreatywne zabawy z dzieckiem – propozy-cje zabaw twórczych z małymi dziećmi.Zespół Szkół Specjalnych nr 28, ul. Św. Barbary 9/11 – godz. 13.00 konsultacje dla rodziców uczniów z orzeczeniami dotyczą-cymi terapii Tomatis EEG Biofeedback, SI – po uzgodnieniu tel. 34/324-46-52.13.06.2019 r. Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 10.00 – punkt konsultacyjny – mediacje, godz. 11.00 – Szkoła dla Rodziców – warsztaty.Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Warszawska 31 – godz. 9.00 – Turniej sportowy, zajęcia wewnątrzszkolne. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”, ul. Krakowska 80/3:godz. 16.00 – 17.00 – spotkania z aktorem – walka z tremą szkolną u dzieci, zmniejszenie stresu i zwiększenie wyrazistości wypowiedzi, improwizacja sceniczna pomocna przy odpowiadaniu oraz konsultacje psychologiczno-psychoterapeutyczne dla rodziców.godz. 17.00 – 18.00 – Nieodpłatna terapia ręki – warsztaty skierowane są do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób po zabiegach operacyjnych ręki, oparzeniach. Zapisy pod numerem tel. 34-368-31-92 wew. 217, sala nr 120.14.06.2019 r.Filharmonia Częstochowska – godz. 19.00 – ,,Straszny dwór” scenicznie na Zakończenie Sezonu Artystycznego. Szczegó-łowe informacje na www.filharmonia.com.pl.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 9.00 konsultacje z pedagogiem dla rodziców biologicznych, godz. 16.00 – zabawy dzieci i rodziców.Biblioteka Publiczna: godz. 16.00 – warsztaty czerpania papieru – zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat. Konieczność zapi-sow. Biblioteka Publiczna, Filia nr 10 (ul. K. Michałowskiego 20, tel. 34/322-31-04).Żłobek Miejski ,,Reksio”, Al. Armii Krajowej 66a: godz. 10.00 – czytanie wybranych utworów w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” – zajęcia wewnątrz-przedszkolne.15.06.2019 r.Muzeum Częstochowskie – godz. 11.00 – 12.30 – Tajemnice Jurskiego Morza – rodzinne warsztaty plastyczne na podstawie wystawy Skamieniałości Jurajskie – klucz do poznania przeszłości ziemi częstochowskiej. Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy obejrzą wystawę, w drugiej będą tworzyć z gliny. Koszt: 10 zł od dziecka. Miejsce: Pawilon Wystawowy. Park Staszica.Zespół Poradni Psychologiczno – Peda-gogicznych – godz. 9.00 dzień otwarty, konsultacje dla rodziców, pełnoletnich uczniów. Miejsce: ZPP-P ul. Marysia 93B, ul. Kosmowskiej 5, Łukasińskiego 40.16.06.2019 r.Park Wypoczynkowy Lisiniec, Otwarcie Kąpieliska Bałtyk-Adriatyk – godz. 10.00 – 22.00 – animacje, dmuchańce, zabawy dla dzieci. Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18: godz. 14.00 – Festyn Rodzinny – Kiermasz Szkolny „Art.-Dżem”.17.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9 – godz. 10.00 – 15.30 – punkt konsultacyjny dla zainteresowanych do pełnienia nkcji rodziny zastępczej.Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Warszawska 31 – godz. 9.00 –Turniej sportowy, zajęcia wewnątrzszkolne. 18.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 9.00 – punkt konsultacyjny dot. przeciwdziałania przemocy, godz. 16.00 – zabawy plastyczne i gry planszowe.Biblioteka Publiczna – godz.16.00 ,,Serce na Dzień Ojca” – zajęcia rękodzielnicze dla dzieci, podczas których z wykorzystaniem metody decupage’u uczestnicy będą wykonywać upominki na Dzień Ojca. Konieczność zgłoszeń. Biblioteka Publiczna, Filia nr 8 (ul. Księżycowa 2, tel. 34/361-43-27)19.06.2019 r. Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68 – godz. 19.00 – „HERKULES” spektakl muzyczny Zespołu Tanecznego „Antidotum” (Miejsce: sala widowiskowa. Bezpłatne wejściówki do odebra-nia w sekretariacie od godz. 9.00 do 16.00).Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9 – godz. 16.00 – zajęcia plastyczne dla dzieci “Moja Rodzina i Ja” (konkurs).Biblioteka Publiczna: godz. 15.30 „Kreatywne spotkania z plastyką” – zajęcia plastyczne dla dzieci . Konieczność zgłoszeń. Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 (ul. W. Gombrowicza 15, tel 34/362-35-87). Godz. 16.00 – Domek rodzinny – zajęcia plastyczne dla dzieci.Konieczność zgłoszeń. Biblioteka Publiczna, Filia nr 22 (ul. Rydla 4, lia22@biblioteka.czest.pl).21.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9 – zajęcia sportowe.Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Festynowa 24– godz. 10.00 – zajęcia wewnątrzszkolne.22.06 – 23.06.2019 r.Kino Studyjne OKF ILUZJA, Al. NMP 64 – Witamy wakacje – pokazy w ramach cyklu MŁODY ILUZJONISTA – prezentacje lmu dla młodych widzów, po  lmie warsztaty plastyczne. Szczegółowe informacje na stronie www.okf.czest.pl lub www.galeria.czest.pl.22.06.2019 r.Muzeum Częstochowskie – godz. 11.00 – 12.30 – Moja kosmiczna rodzina – rodzinne warsztaty plastyczne realizowane w oparciu o wystawę czasową Ku gwiazdom. Podczas zajęć dzieci będą mogły nauczyć się projektowania postaci i stworzyć swoją kosmiczną wersję. Koszt: 10 zł od dziecka, opiekun – wstęp nieod-płatny. Miejsce: Ratusz, pl. Biegańskiego.Organizator:Urząd Miasta Częstochowy Wydział Polityki Społecznej Współorganizatorzy:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w CzęstochowieCzęstochowskie Centrum Wsparcia Rodzinyczęstochowskie szkoły i przedszkolaplacówki wsparcia dziennegoŻłobek MiejskiBiblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w CzęstochowieMiejski Dom Kultury w CzęstochowieMuzeum CzęstochowskieMiejska Galeria Sztuki w CzęstochowieSamorządowy Ośrodek Doskonalenia w CzęstochowieZespół Poradni Psychologiczno-PedagogicznychOśrodek Pomocy Osobom z Problemami AlkoholowymiKino Studyjne OKF ILUZJAUrząd Miasta CzęstochowyWydział Polityki Społecznej ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowatel. 34 370-76-31, fax. 34 370-71-72www.czestochowa.pl, ps@czestochowa.um.gov.pl
20.05 – 10.06.2019 r.Miejskie Przedszkole nr 25 ul. Wittiga 1 – Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Ja i moja Rodzina”.26.05 – 23.06.2019 r.Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – warsztaty na temat uzależnień, punkt konsultacyjny dla o ar przemocy domowej i z problemami uzależnień, pon. – pt. w godz. 7.00 – 19.00.26.05.2019 r. Promenada im. Czesława Niemena: godz. 12:00-16:00 – rodzinny piknik podmiotów ekonomii społecznej w programie m.in.: stre warsztatowe, pokaz psów rasowych, pokaz tańca orientalnego, zumba, prezentacja lokalnych podmiotów ekono-mii społecznej. Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68 – godz. 17.00 -„DLA MAMY”, koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” (Miejsce: sala widowisko-wa. Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie od godz. 9.00 do 16.00).Aula Św. Jana Pawła II na Jasnej Górze godz. 18.00 – widowisko teatralno–muzyczne, rozdanie nagród w ramach konkursu plastycznego i muz., organizowa-nego przez Stowarzyszenie Sancta Maria i SP nr 47. 27.05 – 30.05.2019 r.Szkoła Podstawowa nr 17, Al. Wojska Polskiego 130 – zajęcia wewnątrzszkolne, sportowe na wesoło, przedstawienia dla rodziców, warsztaty plastyczne pt.: „Moja Rodzina”.27.05 – 7.06.2019 r.Biblioteka Publiczna – Wymarzone rodzinne wakacje – konkurs plastyczny skierowany do całych rodzin. Jego celem jest stworzenie wspólnej pracy plastycznej obrazującej wymarzone rodzinne wakacje. Prace wykonane dowolną techniką plastyczną można oddawać do 7 czerwca w Filii nr 1. Informacje: Biblioteka Publicz-na, Filia nr 1 (al. Niepodległości 11, tel. 34/363-64-44, lia1@biblioteka.czest.pl)27.05.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 10.00 – 15.30 – konsultacyjne dla zainteresowanych pełnieniem nkcji rodziny zastępczej.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Olsztyńska 42 – godz. 16.30 – warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców – lato w qullingu, origami i krepinie. Zajęcia wewnątrzszkolne.Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Warszawska 31 – godz. 17.00 – spotkanie dla mam pn. Ty jesteś najważniejsza! Miejsce: sala gimnastyczna.28.05.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodzi-ny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 9.00 – 14.00– punkt konsultacyjny dot. przeciwdziała-nia przemocy, godz. 16.00 – 18.00 zajęcia plastyczne dla dzieci.Biblioteka Publiczna:godz. 11.30 – 13.00 – wprowadzenie do rodzicielstwa – wykład skierowany do młodych małżeństw. Informacje: Bibliote-ka Publiczna, Filia nr 1 (al. Niepodległości 11, tel. 34 363-64-44) Godz. 13.00 – 16.00 – „Dzień Matki i Dzień Dziecka w biblio-tece” – zajęcia plastyczno-muzyczne dla całych rodzin. Podczas zajęć uczestnicy wykonają kwiatowe opaski na głowę, a następnie wezmą udział w zajęciach nauki i tańca. Informacje: Biblioteka Publiczna, Filia nr 25 (ul. Wirażowa 8A, tel 34/365-88-48, filia25@biblioteka.czest.pl).godz. 17.00 – „Jelita, jak trwale wzmocnić naszą odporność?’ – spotkanie dotyczące zdrowego stylu życia. Konieczność zapisów na zajęcia. Informacje: Biblioteka Publicz-na, Filia nr 8 (ul. Księżycowa 2, tel. 34 361-43-27, lia8@biblioteka.czest.pl).Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5 – godz. 15.30 – warsztaty: Rozwiązywanie logicznych zagadek w grze językowej, dla nauczycieli języka angielskiego i rodziców.Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35, ul. 1 Maja 5 – godz. 14.30 – zawody sportowe „UNIHOKEJ” – Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Warszawska 31:rajd szkolny – wzdłuż brzegów często-chowskich rzek, warsztaty kulinarne.29.05.2019 r.Filharmonia Częstochowska – godz. 18.00 – Wernisaż wystawy poplenerowej MASURIA 4. Szczegółowe informacje na www. lharmonia.com.pl.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 14.00 – 16.00 – zajęcia ruchowe dla dzieci, karaoke.Biblioteka Publiczna:godz. 10.00 – Rodzinny dom – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku 5-6 lat. Informacje: Biblioteka Publiczna, Filia nr 5 (ul. Krasińskiego 4, tel. 34 367-11-59, lia5@biblioteka.czest.pl),godz. 16.00 – 17.30 – warsztaty literacko–plastyczne. Konieczność zapisów. Biblioteka Publiczna, Filia nr 10 (ul. K. Michałowskiego 20, tel. 34 322-31-04, lia10@biblioteka.czest.pl).Miejskie Przedszkole nr 17, ul. Kozia 18godz. 15.00 – 18.00 – Piknik Rodzinny.Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5:godz. 14.00 – Co rodzice powinni wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty – konsultacje dla rodziców,godz. 15.30 – Jak rozwijać krytyczne myślenie? – konsultacje dla rodziców,godz. 16.00 – Wspomaganie rozwoju mowy dziecka – konsultacje dla rodziców.Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Festynowa 24 – godz. 15.30 – Zajęcia „W rodzinnym gronie”.Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35,ul. 1 Maja 5 – zajęcia przedszkolne, warsz-taty z teatrzykiem.Zespół Szkół Specjalnych nr 28, ul. Św. Barbary 9/11 – godz. 9.00 – 14.00 – Rajd rodzinny.30.05 – 1.06.2019 r.Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Rędzińska 23:warsztaty integracyjno-pro laktyczne dla rodziców w ramach programu „Ja i mój bezpieczny wirtualny świat”: „Jak odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać z mediów cy owych?” Godz. 14.00 Dzień Matki i Ojca. 31.05. br. godz. 9.00 – 14.00 – Dzień Dziecka, 1.06.br., godz. 16.00 piknik rodzinny „Dorośli – Dzieciom”, quizy, konkursy muzyczne, plastyczne, sportowe.30.05.2019 r.Filharmonia Częstochowska – godz. 19.00 – „Oscarowe melodie” Czwartkowy wieczór z Chórem. Szczegółowe informacje na www. lharmonia.com.pl.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 10.00 – punkt konsultacyjny, mediacje, godz. 16.00 – prelekcja dot. ustawy za Życiem; warsztaty – Szkoła dla Rodziców.Biblioteka Publiczna – godz. 16.00 „Przeszłość i dziś – twórcze warsztaty międzypokoleniowe” – zajęcia edukacyjno–plastyczne dla całych rodzin. Konieczność zgłoszeń. Biblioteka Publiczna (ul. Kościuszki 4, tel. 34/360-61-09, oddim@biblioteka.czest.pl).Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Festynowa 24– godz. 17.00 „Święto Rodziny”.Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35, ul. 1 Maja 5: wycieczka plenerowa, zajęcia dla rodzin.Miejskie Przedszkole nr 38, ul. Okulickiego 63 „Londyńczykiem” ulicami miasta.Miejskie Przedszkole nr 12, ul. Bro-niewskiego 18 – zajęcia „Z Mamą, Tatą pociągiem po Polsce”.Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Orla 4/8 godz. 10.00 festyn z okazji dnia dziecka i sportu.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Olsztyńska 42 – godz. 17.00 widowisko słowno-muzyczne „Miłość nie jedno ma imię”. Zajęcia wewnątrzszkolne. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywno-ści, Al. Armii Krajowej 13/15: godz. 12.00 – warsztaty dla uczniów popularyzujące naukę: „Czy wiesz co jesz, czyli podstawy analizy żywności”. Dla młodzieży w wieku 14-18 lat, w grupach 12 osobowych, s. 125. Godz. 15.00 bezpłatne porady żywieniowe, s. 2024. Udział w zajęciach musi być ustalony tel. nr: 34/361-51-54.Zespół Szkół Specjalnych nr 23, ul. Legionów 58 – godz. 9.00 – 13.30 festyn rodzinny i święto szkoły.31.05.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 9.00 – konsultacje z pedagogiem dla rodziców zastępczych, godz. 11.00 – podstawy języka migowego, godz. 16.00 trening budżetowy. Biblioteka Publiczna – godz. 15.30 gry rodzinne – spotkanie rodzinne w bibliotece, podczas którego rodzice, dziadkowie, opiekunowie wraz z dziećmi będą mogli pograć w gry planszowe .Konieczność zgłoszeń. Biblioteka Publiczna, Filia nr 3 (ul. Ułańska 1, tel. 34 369-70-72, lia3@biblioteka@czest.pl).Miejskie Przedszkole nr 17, ul. Kozia 18 godz. 10.00 – wystawienie bajki „Rodzice – dzieciom”.Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Festynowa 24– godz. 17.00 – zajęcia wewnątrzszkolne „Święto Rodziny” Szkoła Podstawowa nr 17, Al. Wojska Polskiego 130 – godz. 15.00 piknik rodzinny, gry i zabawy sportowe, zdrowa żywność, prezentacja talentów, pokaz grupy tanecznej.Żłobek Miejski „Reksio”, Al. Armii Krajowej 66a – godz. 9.30 – zabawy z wykorzystaniem masy solnej pt.:„Prezent dla rodziny” – tworzenie upominków w ramach „Żółtego Tygodnia”. Zajęcia wewnątrzprzedszkolne.Miejskie Przedszkole nr 38, ul. Okulickiego 63 – „Spartakiada Przedszkolaka”.Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi. ul. Kukuczki 30 – godz. 15.00 szkolny festyn rodzinny: gry i zabawy sportowe, warsztaty zdrowego odżywiania, prezentacja talentów, wspólne grillowanie.Szkoła Podstawowa nr 49. ul. Jesienna 42 – godz. 15.00 – festyn „Rodzinnie, zdrowo i sportowo”.Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywno-ści, Al. Armii Krajowej 13/15: godz. 10.00 – warsztaty dla uczniów popularyzujące naukę: „Kuchnia molekularna”, godz. 15.00 bezpłatne porady żywieniowe. Konieczność zgłoszenia. Tel.: 34/361-51-54.31.05 – 6.06.2019 r.Miejska Galeria Sztuki oraz Kino Studyjne OKF ILUZJA, Al. NMP 64 – Dzień Dziecka z niespodziankami. W programie lmy dla młodych widzów i ich rodziców: 1 i 2 czerwca br. wybranym lmom będą towarzyszyć zabawy, konkursy, warsztaty plastyczne. Informacje: www.okf.czest.pl lub www.galeria.czest.pl.1.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9 – godz. 9.00 rajd dla dzieci „Biskupice – Sokole Góry – Olsztyn”.Muzeum Częstochowskie – godz. 11.00 Ekologiczny statek kosmiczny – warsztaty plastyczne, tworzenie makiety własnego statku kosmicznego za pomocą materiałów recyklingu. Koszt: 10 zł od dziecka, opie-kun wstęp nieodpłatny. Miejsce: Ratusz, pl. Biegańskiego.3.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 10.00 – konsultacje dla zainteresowanych do pełnienia nkcji rodziny zastępczej, godz. 14.00 – prelekcja dot. Ustawy za Życiem. Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. Sala Sesyjna – godz. 11.00 – konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pn. „Moje serce dało ci dom”.Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Spo-łecznej, Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie: godz. 15.00 – warsztaty: Wesołe kółeczka – propozycje zajęć dla całej rodziny. Miejsce: ul. Kosmowskiej 5.Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Festynowa 24 – godz. 17.00 – Zajęcia wewnątrzszkolne „Ananasy z naszej klasy zapraszają na spotkanie rodzinne”.4.06 – 6.06.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Jesienna 42– godz. 9.00 Spartakiada im. Janusza Kusocińskiego.4.06 – 7.06.2019 r.Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczno-ści Lokalnej – cykl otwartych spotkań informacyjnych na temat rodzicielstwa zastępczego. Spotkania zostaną zorgani-zowane w 13 dzielnicach Częstochowy. Szczegółowy harmonogram spotkań na: www.mops.czestochowa.pl4.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 9.00 konsultacje dot. przeciwdziałania przemocy, godz. 11.00 konsultacje z pedagogiem, godz. 15.00 – czytanie bajek dla dzieci.Biblioteka Publiczna – godz. 15.30 – warsztaty ha u krzyżykowego – zajęcia rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych. Konieczność zapisów. Biblioteka Publiczna, Filia nr 6 (ul. Orkana 56A, tel. 34/363-93-32)Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, ul. Sikorskiego 78 – dzień otwarty, prezentacja multimedialna dot. działalności instytucji.Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Sportowa 85 – festyn rodzinny: gry, zabawy dla dzieci.Miejskie Przedszkole nr 12, ul. Broniewskiego 18 – zajęcia integracyjne pt.: „Tęczowo-kolorowo”.Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Warszawska 31 – godz. 17.00 – warsztaty dla rodziców.Uniwersytet Humanistyczno-Przyrod-niczy, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, Al. Armii Krajowej 13/15 – godz. 10.30 – 12.00 – warsztaty kulinarne z dietetykiem dla przedszkolaków. Udział w warsztatach oraz w konsultacjach z dietetykiem musi być ustalony tel. nr: 34/361-51-54.5.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9 – godz. 11.00 animacje dla dzieci.Biblioteka Publiczna – godz. 15.30 – „Kreatywne spotkania z plastyką” – zajęcia plastyczne dla dzieci. Konieczność zapi-sów. Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 (ul. W. Gombrowicza 15, tel 34 362-35-87).Miejskie Przedszkole nr 12, ul. Broniew-skiego 18 – zajęcia integracyjne „Maluj i śpiewaj razem z nami”.Zespół Szkół Specjalnych nr 28, ul. Św. Barbary 9/11: godz. 9.00 „Dzień rodziny” – festyn rodzinny, godz. 10.00 rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego nt. „Kocham moją mamę”.Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Krótka 22 – godz. 11.00 – „Dzień Rodziny”.Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żyw-ności, Al. Armii Krajowej 13/15 – godz. 11.00 wykład „Żywienie osób starszych”. Konieczność zgłoszeń. Tel. 34/361-51-54.6.06.2019 r.Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9: godz. 10.00 – punkt konsultacyjny, mediacje, godz. 16.00 – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Biblioteka Publiczna – godz. 16.00 „Eko-zwierzaki” – warsztaty art-recyklingo-we dla całych rodzin. Konieczność zgłoszeń.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code