Wyróżnieni za społeczną działalność


W Filharmonii Częstochowskiej po raz kolejny wręczono znano Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych oraz Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Warto podkreślić, że w Częstochowie zarejestrowanych jest prawie 1100 organizacji pozarządowych.

W tym roku nagrody otrzymali: Adam Dłużniak działacz Polskiego Czerwonego Krzyża; Włodzimierz Gidziela – działacz w Towarzystwie Przyjaciół Częstochowy, Partnerstwie na Rzecz Aktywności Lokalnej Stare Miasto-Nowe Życie; Aneta Makowska działaczka oświatowa i naukowa, terapeutka; Marzanna Mioduszewska-Koniarska działaczka społeczna realizująca zadania na rzecz seniorów, partnerstw lokalnych; Tomasz Pokorski – działacz sportowy oraz „Canis e Catus” Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych.
Po raz drugi w historii Gali, przyznano Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Otrzymała ją Anna Herman, założycielka i prezeska Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, działaczka na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Wyczerpy-Aniołów
Podczas gali wręczono również nagrody w konkursie na „Najatrakcyjniejsze stoisko” podczas Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej. Zwyciężyło Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, przed Sztabem Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM. III miejsce zajęło stoisko zorganizowane wspólnie przez Częstochowską Akademię Sztuk Walk, Sportu i Rekreacji „SPARTAN”; Uechi-Ryu Karate-D oraz Fundację Fizjoniko – Fizjoterapia i Trening Medyczny. Galę zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH ZA ROK 2019
• w kategorii osoba fizyczna:
ADAM DŁUŻNIAK, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, społecznik, wolontariusz, propagator krwiodawstwa, pierwszej pomocy, zdrowia. Organizator wolontariatu dla potrzebujących wśród uczniów częstochowskich szkół. Propagator zdrowego stylu życia i udzielania pierwszej pomocy. Inicjator w Częstochowie wielu programów pomocowych, szczególnie dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, jak: „Wielkanoc z PCK”, „Wyprawka dla żaka”, „Godne dzieciństwo”. Dba o bezpieczeństwo dzieci, prowadząc programy „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy” oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne z ratownictwa medycznego, obozy szkoleniowe. Nominowany m.in. za całokształt działań edukacyjno-propagatorskich zdrowego stylu życia i udzielania pierwszej pomocy.
WŁODZIMIERZ GIDZIELA, aktywny działacz Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej Stare Miasto-Nowe Życie, oddziału częstochowskiego Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego oraz Rady Dzielnicy Północ. Nominowany m.in. za współorganizację i sponsorowanie akcji „Mikołaj z Krakowskiej”, „Pierwszy plecak na nowy rok szkolny”.
ANETA MAKOWSKA, kynolog, działaczka oświatowa i naukowa, terapeutka. Propagatorka kynoterapii jako metody rehabilitacji. Pomaga osobom z niepełnosprawnością, zagrożonym marginalizacją społeczną, poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Nominowana m.in. za prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt – dogoterapię w Klubie Dziecka i Rodzica „Słoneczko”, za działalność edukacyjną w zakresie ekologii i integracji ze światem zwierząt oraz za aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym.
MARZANNA MIODUSZEWSKA-KONIARSKA, działaczka społeczna, realizująca zadania na rzecz seniorów, partnerstw lokalnych. Założycielka Klubu Seniora w dzielnicy Ostatni Grosz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Błeszno, liderka budżetu obywatelskiego. Nominowana za promowanie i wzmacnianie dzielnic, propagowanie budżetu obywatelskiego, aktywizację społeczności lokalnej
TOMASZ POKORSKI, działacz sportowy, trener mistrzów Polski w speedrowerze. Upowszechnia kulturę fizyczną prowadząc społecznie zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Nominowany za przygotowywanie zawodników drużyny Częstochowskich Lwów (speedrower) do mistrzostw: Drużynowy Puchar Polski, Mistrzostwa Europy, Świata 2019.
• w kategorii osoba prawna
„CANIS E CATUS” OGÓLNOPOLSKIE NIEZALEŻNE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW I HODOWCÓW PSÓW I KOTÓW RASOWYCH. Stowarzyszenie cyklicznie edukuje społeczność lokalną nt. humanitarnego traktowania zwierząt, obowiązku sprzątania po swoich pupilach, pielęgnacji psów i kotów, wspiera schronisko dla bezdomnych psów. Nominowane m.in. za wspieranie organizacji pozarządowych w szeregu imprez, jak „Radosny Dzień Dziecka”, „Listy do św. Mikołaja”.

Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej otrzymała Anna Herman – założycielka i prezeska Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, która aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Wyczerpy-Aniołów jako liderka budżetu obywatelskiego oraz koordynatorka Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej. Kierowniczka Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza. Od października ubiegłego roku kieruje także placówką założoną przez Stowarzyszenie PERASADA – NZOZ Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia KONDYCJA. Absolwentka Akademii Lidera, obecnie uczestniczka rocznego Programu Menedżerowie NGO PROMENGO, realizowanego przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich w Warszawie. Aktywnie działa na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami oraz podejmuje działania, których celem jest wzmacnianie partycypacji społecznej wszystkich mieszkańców i mieszkanek Częstochowy.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code