Ważne zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Od 27 lipca BGK wprowadza ważne zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych. Najważniejszą informacją jest wydłużenie pilotażu do 15 sierpnia 2021 roku.

 

Opis zmian w Programie:

Po pierwsze, w związku z dużym zainteresowaniem programem BGK wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji. Mogą Państwo zgłaszać się do banku nie do 30 lipca, a do 15 sierpnia 2021 roku. Zmienia się także termin, do którego JST mogą złożyć wniosek o dostęp do Aplikacji Polski Ład – będzie to 8 sierpnia 2021 r.

Po drugie, często pytają Państwo o łączenie finansowania oraz o wkład własny. Dlatego BGK przygotował interpretację do regulaminu Programu, która w sposób wyczerpujący wyjaśnia te kwestie:

Bank wyjaśnia na swojej stronie, że: „Posiadanie udziału własnego”, używane w regulaminie, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami, nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji. Interpretacja dostępna jest także na stronie internetowej banku.

Dodatkowo w odniesieniu do oświadczenia o środkach publicznych bank wskazuje, że poprzez pojęcie „nie wnioskował” – rozumie trwające, nierozstrzygnięte postępowania, dotyczące przyznania środków publicznych (w dowolnej formie) na pokrycie wydatków. W odniesieniu do sformułowania „nie będzie wnioskował” bank rozumie zobowiązanie wnioskodawcy aktualizujące się w sytuacji przyznania dofinansowania z Programu na realizację inwestycji.

Po trzecie, od 27 lipca 2021 roku do wniosków złożonych w Aplikacji Polski Ład, o statusie „przekazane do banku”, BGK uruchomił możliwość dodania komentarza. W polu „komentarz” będą mieli Państwo dodatkowe 2000 znaków. Opcja „Dodaj komentarz” pojawi się dla wszystkich złożonych i przekazanych do banku wniosków. Bank przygotuje i udostępni instrukcję wyjaśniającą jak należy dodawać komentarze we wniosku.

Wszystkie zaktualizowane dane o Programie już znajdują się na stronie www banku. Zapraszamy również do kontaktu z Regionami BGK w każdym mieście wojewódzkim – ich lista i dane kontaktowe znajdują się tutaj.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.