Gazeta Częstochowska nie naruszyła dóbr osobistych firmy Włodar Trade


Kilkanaście dni temu otrzymaliśmy informację, że Sąd Najwyższy w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną firmy Włodar Trade z Częstochowy na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który unieważnił wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, stwierdzający, że ,,Gazeta Częstochowska” i redaktor naczelna Urszula Giżyńska naruszyły dobra osobiste firmy Włodar Trade. To dowód na to, że opisując problem mieszkańców ul. Gminnej, w dzielnicy Grabówka, związany z uciążliwością funkcjonowania betonowo-cementowej firmy Włodar Trade, nie naruszyliśmy dóbr osobistych tejże firmy. To dowód, że nie napisaliśmy nieprawdy, a działaliśmy w imię dobra społecznego.

O problemach mieszkańców ulicy Gminnej na Grabówce, sąsiadów firmy Włodar Trade, pisaliśmy wielokrotnie od kilkunastu lat. Nasza dziennikarska aktywność była efektem wielu próśb mieszkańców, którzy z trudem znosili uciążliwą działalność firmy Włodar Trade. Niestety, skutkiem naszej solidarności z poszkodowanymi mieszkańcami było oskarżenie Redakcji „Gazety Częstochowskiej i redaktor naczelnej Urszuli Giżyńskiej o naruszenie dóbr osobistych firmy Włodar Trade. Firma oskarżyła ponadto mieszkańca ulicy Gminnej, pana Marka Dobrzańskiego, który  w imieniu mieszkańców występował w mediach publicznych i przedstawiał informacje dotyczące uciążliwego funkcjonowania Włodar Trade.

Swojej niewinności musieliśmy dochodzić przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. Sąd ten uznał, że dobra osobiste Włodar Trade naruszyliśmy i nakazał nam zamieszczenie publicznych przeprosin. Wyrok poddaliśmy apelacji w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. 5 grudnia 2019 roku Sąd Apelacyjny uznał naszą rację i stwierdził, że ani ,,Gazeta Częstochowska”, ani redaktor Urszula Giżyńska –  autorka tekstu, który stał się podstawą oskarżenia http://gazetacz.com.pl/interwencja-ekologiczna-czy-prezydent-pozwoli-na-calkowite-zniszczenie-grabowki21743/ – nie naruszyły dóbr osobistych Włodar Trade. To samo dotyczyło pana Marka Dobrzańskiego.

Włodar Trade wniósł o kasację wyroku Sądu  Apelacyjnego w Sądzie Najwyższym. 21 stycznia 2021 roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej Włodar Trade. Sprawa o  naruszenie dóbr osobistych firmy Włodar Trade została tym samym zamknięta.

Informację o odrzuceniu kasacji Sąd Apelacyjny w Katowicach przekazał prowadzącemu naszą sprawę, mecenasowi Radosławowi Pacudowi, 29 czerwca 2021 roku.

Redakcja

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.