UCZNIOWIE O SWOIM LESIE


28 lutego, w Zespole Szkół im. C. K. Norwida przy ul. Jasnogórskiej 8, nastąpiło uroczyste rozdanie nagród w XV już edycji konkursu “Mój las”, organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody w Częstochowie.

Z roku na rok rośnie zainteresowanie konkursem, na tegoroczny wpłynęło aż 116 prac – albumów, prezentujących rezerwaty i parki narodowe w aspekcie proekologicznym. Jury w składzie: Anna Maletz, Członek Zarządu LOP, Maria Jasińska, Witold Klimza, prezes częstochowskiego LOP i Franciszek Kasprzak oraz Barbara Wcześniak, Barbara Kieszczyńska z ZS im. Norwida, p. Szmagiel z Nadleśnictwa Złoty Potok i Ryszard Kościeliński z Nadleśnictwa Herby oceniało prace według czterech kategorii wiekowych. Pod uwagę brano szczególnie zgodność z tematem i samodzielność wykonania. “Niektóre prace miały charakter odtwórczy. A dla nas nieistotne było, czy praca została wykonana na komputerze czy ręcznie. Premiowana była inwencja własna, estetyka i ciekawe pomysły” – powiedziała Anna Maletz. Ogólnie przyznano 14 nagród i 12 wyróżnień (nazwiska zwycięzców opublikujemy w dodatku ekologicznym), a dwie najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej zostały przesłane na ogólnopolski konkurs do Warszawy, w którym w ubiegłym roku jedna z prac z Częstochowy, wykonana przez uczniów Liceum Lingwistycznego zdobyła pierwszą nagrodę. Uroczystość została urozmaicona występem uczniów z klasy II A biologiczno-chemicznej, która zaprezentowała spektakl według scenariusza i reżyserii swojej koleżanki Kornelii Brydy “Futuryzowanie na tematy środowiska”, opracowany pod kierunkiem nauczycielki biologii Barbary Kieszczyńskiej. Dojrzałość proekologiczna uczniów “Norwida” jest wynikiem długiej, systemowej pracy nauczycieli, a wypowiedź Kornelii: “Ekologia składa się z wielu dziedzin. Nie powinni się nią zajmować tylko dorośli. Wrażliwość na przyrodę i jej problemy trzeba budować od najmłodszych lat” jest żywym tego dowodem.
Liczne nagrody w konkursie, m.in. – albumy i książki – zostały zakupione dzięki wsparciu Urzędu Miasta i nadleśnictw ze Złotego Potoku i Herbów, a w przygotowaniu uroczystości szczególnie pomogły Barbara Wcześniak, Barbara Kieszczyńska i Renata Malinowska, za co członkowie częstochowskiego oddziału LOP serdecznie dziękują.

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *