KSZTAŁCI I WYCHOWUJE


Dziś prezentujemy Katolickie Liceum Ogólnokształcące mieszczące się przy ul. Okólnej 113 w Częstochowie. Szkoła zatrudnia wysokokwalifikowanych nauczycieli i starannie przygotowuje swoich uczniów do studiów wyższych.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Jasnogórskiej 42-218 Częstochowa, ul. Okólna 113, tel./fax 322 24 05, internet: www.klo.niedziela.pl e-mail: klo@poczta.pl

Dziś prezentujemy Katolickie Liceum Ogólnokształcące mieszczące się przy ul. Okólnej 113 w Częstochowie. Szkoła zatrudnia wysokokwalifikowanych nauczycieli i starannie przygotowuje swoich uczniów do studiów wyższych.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Jasnogórskiej 42-218 Częstochowa, ul. Okólna 113, tel./fax 322 24 05, internet: www.klo.niedziela.pl e-mail: klo@poczta.pl
Liceum Katolickie jest szkołą, która wychowuje w duchu wartości chrześcijańskich. Kieruje nią – uhonorowane w 2000 roku nagrodą “Pro Publico Bono” w dziedzinie edukacji – Stowarzyszenie Przyjacół Szkół Katolickich, które prowadzi w Polsce 40 szkół różnego typu. Liceum powstało w 1990 roku, a już w 1996 r. otrzymało nagrodę prezydenta Częstochowy, za wysoki poziom nauczania i efekty w pracy wychowawczej, co nie dziwi, gdyż kadra nauczycielska to dynamiczni, posiadający wysokie kwalifikacje nauczyciele, a wysokie wymagania stawiane przed uczniami dają im możliwość wszechstronnego rozwoju i starannego przygotowania do studiów.
Zasady rekrutacji do Liceum
Katolickie Liceum prowadzi nabór do klas:
– humanistycznwej z rozszerzonym programem historii i praw człowieka dla uczniów zainteresowanych historią, sztuką, filozofią, edukacją medialną;
– biologiczno – chemicznej, która pozwala na przygotowanie się do egzaminów na studia o kierunkach medycznych, biologicznych, chemicznych;
– matematyczno – fizyczno – informatycznym dla uczniów zainteresowanych informatyką i studiami technicznymi;
– ekonomicznej z rozszerzonym programem przedsiębiorczości, zakładania własnej firmy, rozumienia praw wolnego rynku, która ukierunkowuje na uczelnie ekonomiczne.
Na rozmowę informacyjną – wraz z rodzicami należy umówić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.
Liceum Katolickie, jako jedno z nielicznych, uczy: przedsiębiorczości, historii sztuki i filozofii. Nauka języków obcych odbywa się w rozszerzonym wymiarze godzin, a najzdolniejsi uczniowie mogą mieć indywidualny tok nauczania.
Kandydaci swoje podania o przyjęcie do klas pierwszych KLO winni składać w sekretariacie od 3 do 14 kwietnia. W podpisanej teczce z dokumentami, oprócz podania, winny się znajdować: życiorys, świadectwo zdrowia, karta zdrowia i karta szczepień, 3 aktualne (podpisane na odwrocie) fotografie, rekomendacja katechety, wychowawcy i księdza proboszcza oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia gimnazjum, które dostarczyć należy po ich otrzymaniu.
Podstawą przyjęcia do szkoły jest suma punktów uzyskanych za:
– egzamin gimnazjalny – max 100 pkt.
– świadectwo szkolne – max 100 pkt.
– inne osiągnięcia – max 100 pkt.
Proces kształcenia i wychowania wspierany jest przez działalność kół zainteresowań, uczestnictwo w obozach integracyjnych i rekolekcjach, rajdach turystycznych i imprezach kulturalnych (kino teatr, muzeum, filharmonia).
Szkoła utrzymuje kontakty z partnerskimi szkołami w Anglii, Austrii, Czechach, Francji, Irlandii i Niemczech. Uczniowie spotykają się na wspólnych obozach i wymianach międzynarodowych.
Nauka w szkole jest odpłatna, a uczniom z rodzin mniej zamożnych istnieje możliwość pomocy w formie stypendium.
Liceum Katolickie zwraca szczególną uwagę na kształtowanie osobowości i sumienia, szacunku dla człowieka i życia w rodzinie oraz patriotyzmu i poszanowania dziedzictwa narodowego. Współpraca nauczycieli, rodziców i uczniów przyczynia się do tworzenia wspólnoty i specyficznej atmosfery Liceum.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *