TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE


Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi
pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie
miasta Częstochowy.

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE
0 800 100 022 – bezpłatna infolinia w Województwie Śląskim
112 – służby ratownicze
987 – numer alarmowy
Interwencja kryzysowa:
(34) 378-51-01(02) – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
0 800 579 997 (0 800 KRYZYS) – bezpłatny z tel. stacjonarnych
Służby porządkowe:
986 – Straż Miejska w Częstochowie
997 – Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Ochrona zdrowia:
999 – Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Udzielane wsparcie osobom bezdomnym
SCHRONIENIE(jeden posiłek)
Lp. Placówka/organizacja Telefon Rodzaj wsparcia
1 Schronisko dla kobiet,
Częstochowa ul. Staszica 5
Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej
Częstochowa, ul. Staszica 5 506394524
Udzielanie noclegu wraz z jednym
gorącym posiłkiem kobietom tego
pozbawionym przebywającym na terenie
miasta Częstochowy
2 Placówka w Częstochowie przy
ul. Legionów 50A/ ul.
Krakowskiej 34
Placówka w Częstochowie przy
ul. Legionów 50A/ul.
Krakowskiej 34
Fundacja Chrześcijańska
„Adullam” Częstochowa, ul.
Krakowska 34
(34)365-38-30
728523417
Udzielanie noclegu wraz z jednym
gorącym posiłkiem mężczyznom tego
pozbawionym przebywającym na terenie
miasta Częstochowy
Udzielenie schronienia wraz z jednym
posiłkiem mężczyznom przebywającym
na terenie miasta Częstochowy
SCHRONIENIE CAŁODOBOWE (trzy posiłki)
Lp. Placówka/organizacja Telefon Udzielana pomoc
3 Schronisko dla kobiet OAZA
Częstochowa, ul. Staszica 5
Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej
Częstochowa, ul. Staszica 5
506394524
Udzielanie całodobowego schronienia
wraz z wyżywieniem kobietom
i kobietom z dziećmi przebywającym na
terenie miasta Częstochowy
4 Schronisko dla bezdomnych im.
Św. Brata Alberta – Schronisko
dla bezdomnych mężczyzn
Częstochowa, ul. Krakowska
80/2
Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej Częstochowa, ul.
Staszica 5
506394589
Udzielanie całodobowego schronienia
wraz z wyżywieniem mężczyznom lub
mężczyznom z dziećmi przebywającym
na terenie miasta Częstochowy
5 Schronisko dla bezdomnych im.
Św. Brata Alberta
Częstochowa, ul. Krakowska
80/2
Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej Częstochowa, ul.
Staszica 5
506394589
Udzielanie całodobowego schronienia
wraz z wyżywieniem rodzinom
przebywającym na terenie miasta
Częstochowy
6 Zadanie realizowane w
następujących placówkach:
– Schronisko dla Bezdomnych,
Marianka Rędzińska ul. Srebrna
25 gm. Rędziny, pow.
częstochowski
– Schronisko dla Bezdomnych,
Lubojenka, ul. Prosta 99b
gm. Mykanów, pow.
częstochowski
– Mieszkanie Treningowe
Częstochowa, ul. Wazów 48
– Klub Integracji Społecznej
w Częstochowie
Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy „Agape” Częstochowa,
Al. Wolności 44
34 320 14 56
34 362 81 24
501396099
Udzielanie całodobowego schronienia
wraz z wyżywieniem mężczyznom
i mężczyznom z dziećmi
przebywającym na terenie miasta
Częstochowy
7 Zadanie realizowane w
następujących placówkach:
– Schronisko dla Bezdomnych,
Marianka Rędzińska ul. Srebrna
25 gm. Rędziny, pow.
częstochowski
– Schronisko dla Bezdomnych,
Lubojenka, ul. Prosta 99b
gm. Mykanów, pow.
częstochowski
– Mieszkanie Treningowe
Częstochowa, ul. Wazów 48
Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy „Agape” Częstochowa,
Al. Wolności 44
34 320 14 56
34 362 81 24
501396099
Udzielanie całodobowego schronienia
wraz z wyżywieniem osobom
niepełnosprawnym, przebywającym na
terenie miasta Częstochowy
8 Zadanie realizowane w
następujących placówkach:
– Schronisko dla Bezdomnych,
Marianka Rędzińska ul. Srebrna
25 gm. Rędziny, pow.
częstochowski
– Schronisko dla Bezdomnych,
Lubojenka, ul. Prosta 99b
gm. Mykanów, pow.
Częstochowski
– Mieszkanie Treningowe
Częstochowa, ul. Wazów 48
Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy „Agape” Częstochowa, ul.
Wolności 44
34 320 14 56
34 362 81 24
501396099
Udzielanie całodobowego schronienia
wraz z wyżywieniem kobietom i
kobietom z dziećmi przebywającymi na
terenie miasta Częstochowy
OGRZEWALNIA MIEJSKA
9 Ogrzewalnia Miejska
Częstochowa, ul. Sikorskiego
78a
Fundacja Chrześcijańska
„Adullam” Częstochowa, ul.
Krakowska 3
34) 3613882
wew. 36
Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla
osób bezdomnych w Częstochowie przy
ul. Sikorskiego 78a
KIEROWANIE OSÓB BEZDOMNYCH DO PLACÓWEK
Po rozeznaniu sprawy odpowiednie służby kierują osoby bezdomne do:
1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcji ds. Przeciwdziałania
Bezdomności, ul. Nowowiejskiego 26,
2) placówek dla osób bezdomnych (w tym dla osób bezdomnych wymagających opieki, w miarę
posiadanych wolnych miejsc),
3) szpitala, osoby wymagające pomocy lekarskiej,
4) Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – Izby Wytrzeźwień,
ul. Sikorskiego 78, tel. (0-34) 361-38- 82 (osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim
zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób).
5) jadłodajni:
a) Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Częstochowa ul. Krakowska 34, tel. (034) 365 38 30 –
wydawanie posiłków 6 razy w tygodniu ( pon.- sob.), w soboty wydawany suchy prowiant na
niedzielę tylko na podstawie decyzji z MOPS.
b) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa ul. Staszica 5 tel. 34 368-05- 82
oraz w Częstochowie przy ul. Rapackiego 3/5 tel. (34) 368-05-82, 506 394 611 – wydawanie
posiłków codziennie,
c) Parafia Miłosierdzia Bożego, Częstochowa ul. Kordeckiego 49 (wejście od ul. Św. Kingi),
tel. (34) 365 54 11 – posiłki wydawane w soboty i niedziele od 13.00 do 15.00.
Osoby bezdomne mogą uzyskać również pomoc w zakresie otrzymania:
1) żywności:
a) Fundacja Chrze ścijańska „Adullam”, Częstochowa ul. Krakowska 34, tel. (034) 365 38 30 –
wydawanie żywności codziennie,
b) Polski Czerwony Krzy ż, Częstochowa ul. Waszyngtona 47a, tel. (34) 324 77 58 – wydawanie
żywności 5 razy w tygodniu (pon. – pt.),
c) Fundacja Św. Barnaby – Centrum Wsparcia Dziennego, Częstochowa ul. Ogrodowa 24/44,
tel. 784 770 774 – wydawanie żywności od poniedziałku do piątku od 8:15 do 12:00.
d) Chrze ścijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Jozue”, Częstochowa ul. Gaczkowskiego 15a,
tel. (34) 371 21 18 oraz 512 154 124 – wydawanie żywności w ramach realizowanych programów
pomocowych: wtorek w godz. od 12:00 do 16:00, czwartek w godz. od 11:00 do 15:00.
W wyjątkowych sytuacjach w inne dni tygodnia w godz. od 10:00 do 16:00.
e) Jasnogórski Punkt Charytatywny, Częstochowa ul. Kordeckiego 2 tel. 501 360 165 – wydawanie
żywności od poniedziałku do soboty w godz. od 8:30 do 12:00.
f) Parafia Św. Antoniego z Padwy, Częstochowa ul. Wysoka 9 (wejście od ul. Stromej) tel. (34) 363
20 61 – wydawanie żywności od poniedziałku do soboty o godz. 11:45.
g) Archikatedralna parafia katolicka przy Bazylice Metropolitalnej Świętej Rodziny w Częstochowie,
Częstochowa ul. Krakowska 15/17 (wejście od ul. Targowej) tel. (34) 365 36 38 – wydawanie
żywności od poniedziałku do piątku o godz. 16:00.
2) odzieży
a) Polski Czerwony Krzy ż, Częstochowa ul. Waszyngtona 47a, tel. (34) 324 77 58 – wydawanie
odzieży, obuwia i środków czystości: 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku
b) Fundacja Św. Barnaby – Centrum Wsparcia Dziennego, Częstochowa ul. Ogrodowa 24/44,
tel. 784 770 774 – wydawanie odzieży, obuwia od poniedziałku do piątku od 8:15 do 12:00.
c) Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Częstochowa ul. Krakowska 34, tel. (034) 365 38 30 –
wydawanie odzieży, obuwia codziennie,
d) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa ul. Brzeźnicka 59, tel. (34) 322 08 08
oraz (34) 322 14 81 – wydawanie odzieży raz w tygodniu tj. w środy od godz. 9:00.
e) Parafia Św. Floriana, Częstochowa ul. Limanowskiego 120, tel. (34) 323 04 62 – wydawanie
odzieży w poniedziałki od 14:00 do 17:00.
f) Parafia Na jświętszego Serca pana Jezusa, Częstochowa ul. Kościelna 53, tel. (34) 365 80 09 –
wydawanie odzieży w piątki od 16:30 do 17:30.
ZASADY UDZIELANEJ POMOCY
1. W czasie pobytu w ośrodku wsparcia, osoba bezdomna otrzymuje w:
1) schronisku – nocleg i jeden gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z węzła sanitarnego
i pralni,
2) przytulisku – pobyt całodobowy, 3 posiłki, w tym jeden gorący, środki czystości oraz możliwość
skorzystania z węzła sanitarnego i pralni,
3) ogrzewalni – możliwość spędzenia nocy, skorzystania z łaźni, zmiany odzieży, otrzymania
środków czystości, gorącej herbaty.
2. Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności
w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 26 (tel. 34/ 324-38-22):
1) wydawanie stosownych skierowań, umożliwiających korzystanie z pobytu w jednej z placówek
dla bezdomnych,
2) umożliwienie skorzystania z posiłku w jadłodajni,
3) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, umożliwiających korzystanie z usług
placówek medycznych.
Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i streetworkerzy prowadzą patrole, mające na
celu zlokalizowanie miejsc przebywania osób bezdomnych (ogródki działkowe, altany, piwnice,
klatki schodowe, pustostany, kanały ciepłownicze). W przypadku spotkania osoby bezdomnej w
jednym z wymienionych miejsc funkcjonariusze i streetworkerzy dokonują oceny sytuacji pod
kątem zagrożenia zdrowia lub życia. Informują o możliwości uzyskania wsparcia w placówkach dla
osób bezdomnych i kierują do Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie przy
ul. Nowowiejskiego 26. W uzasadnionych sytuacjach wzywają Pogotowie Ratunkowe.
W sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w godzinach nocnych, osoby bezdomne mogą na krótki
czas zostać umieszczone w Ogrzewalni Miejskiej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *