SUKCES NAUKOWCÓW AJD


Zespół naukowców z Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie pod kierunkiem dr. hab. Janusza Kapuśniaka, prof. AJD zakończył badania w ramach projektu o akronimie SKROBIOMAT.

Projekt, którego celem była modyfikacja i funkcjonalizacja surowców biopolimerowych pochodzących z przemysłu zbożowo-młynarskiego w kierunku otrzymania materiałów nowej generacji dla przemysłu opakowań i papiernictwa realizowany był przez ponad trzy lata przez konsorcjum utworzone przez Akademię im. Jana Długosza, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, COBRO-Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie oraz jednego z cenionych na rynku producentów wyrobów zbożowych. Badania finansowane były w ramach I Programu Badań Stosowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach projektu stworzono rozwiązania technologiczne, które pozwalają na wykorzystanie surowca skrobiowego produkowanego przez partnera przemysłowego jako komponentu służącego do produkcji opakowań zgodnych z wymaganiami zrównoważonego rozwoju, jak również funkcjonalnych klejów dla przemysłu papierniczego. Teraz przed wykonawcami projektu stają wyzwania związane z promocją, wdrożeniem i komercjalizacją wyników badań. Zainteresowanie mediów już jest widoczne. Gośćmi Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych była ekipa Telewizji Polskiej, a zrealizowany reportaż można oglądać pod adresem: http://lodz.tvp.pl/24122741/opakowania-z-maki

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *