Strażnicy


Co może strażnik miejski?

Teraz już dużo. Od połowy stycznia br. znacznie zwiększyły się uprawnienia straży miejskiej. Funkcjonariusze tej służby są uprawnieni m.in. do stosowania tzw. fotoradaru do pomiaru prędkości pojazdu, a za jej przekroczenie lub niestosowanie się do nakazów sygnalizacji świetlnej np. (przejazd na czerwonym świetle) mogą nakładać mandat nawet do 500 zł. Do tej pory mogli jedynie karać kierowców, którzy źle parkowali swoje pojazdy albo poruszali się pod prąd.
Do innych teraz obowiązujących uprawnień strażników należy kontrola rejestracji samochodu, sprawdzanie danych osobowych, odholowanie auta na koszt właściciela… Mimo, że strażnicy zostali wyposażeni w paralizatory, zwykle miejskie patrole nie mogą nosić broni palnej. A szkoda…
W tym roku częstochowska straż miejska interweniowała prawie 20 tysięcy razy przy zakłócaniu porządku publicznego. Zdecydowana większość ingerencji (2600) dotyczyła osób nietrzeźwych. W dalszej kolejności dominują zaniedbania porządkowe (1173), czyli po prostu brud i niechlujstwo.
Za nieprawidłowe parkowanie pojazdów upomniano lub ukarano 358 kierowców. W kolejnych sprawach dominowały zgłoszenia niszczenia zieleni, nielegalnego handlu, osób bezdomnych i żebrzących, samowoli budowlanych. Jeśli już jesteśmy przy statystyce odnotujmy, że w pierwszym półroczu strażnicy miejscy ujęli jedenastu uczestników rozboju, dziesięciu posiadaczy narkotyków, stu dziesięciu złodziei. Strażnicy miejscy pomogli też w usunięciu awarii w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej (braku w oświetleniu, dziury w chodnikach, niedrożne kanały.
Wysokość mandatów (niektóre przewinienia)
Urządzanie hałaśliwych imprez zakłócających ciszę nocną i spokój mieszkańców – 200 zł
Wyprowadzanie psa bez smyczy – 200 zł
Niszczenie zieleni miejskiej lub dopuszczanie do takiego niszczenia przez psy – 500 zł
Palenie papierosów przez nauczycieli i uczniów na terenie szkoły – 100 zł
Palenie w przychodniach i szpitalach – 50 zł
Zaśmiecanie drogi lub trawnika – 50 zł.
Strażnicy miejscy podjęli w pierwszym półroczu br. ogółem 19715 interwencji.
2482 – porządek i spokój publiczny
1012 – bezpieczeństwo osób i mienia
4471 – bezpieczeństwo i porządek w komunikacji
19 – zdrowie
1425 – obyczajność
3788 – urządzenia użytku publicznego
2312 – utrzymanie czystości i porządku w gminach
3880 – przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
12 – instytucje państwowe, samorządowe i społeczne
303 – pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach

RN

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *