Startuje Ogólnopolskie Badanie Wiedzy o Chłoniakach


Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki “Przebiśnieg” organizuje Ogólnopolskie Badanie Wiedzy o Chłoniakach. Badanie ma na celu ocenę wiedzy Polaków na temat chłoniaków.

“Nasze Stowarzyszenie w ramach działań statutowych, mających na celu poszerzanie wiedzy społeczeństwa o chłoniakach, organizuje Ogólnopolskie Badanie Wiedzy o Chłoniakach. Naszym celem jest poznanie poziomu wiedzy Polaków o tej chorobie nowotworowej, co pomoże nam w zaplanowaniu kolejnych działań edukacyjnych” – mówi Maria Szuba – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia. Badanie jest prowadzone internetowo.

Aby wziąć udział w badaniu wystarczy wypełnić ankietę i odpowiedzieć na kilka krótkich pytań. Pytania dotyczą zarówno diagnozowania jak i leczenia chłoniaków. Ankieta jest dostępna tutaj: https://chloniaki.ankietka.pl/

Wyniki badania zostaną opracowane i zaprezentowane w kwietniu bieżącego roku na www.przebiśnieg.org oraz na stronie Stowarzyszenia “Przebiśnieg” na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w badaniu.

Organizator:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki “Przebiśnieg” skupia osoby, które pragną pomagać pacjentom z rozpoznanymi chorobami układu limfatycznego – zarówno tym dopiero diagnozowanym, będącym w trakcie leczenia, jak i tym, którzy je ukończyli. Chcemy, do opieki medycznej, którą otrzymują chorzy, dodać wsparcie i przyjaźń osób, które choroby już doświadczyły i pokonały. Celem Stowarzyszenia, które zapoczątkowało działalność w lutym 2008 roku, jest m.in.: niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom, działanie na rzecz poprawy jakości ich życia oraz propagowanie wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia. Stowarzyszenie m.in. oferuje chorym pomoc psychologiczną i duchową, a także rozpowszechnia materiały edukacyjne i organizuje kampanie uczące rozpoznawania objawów chłoniaka i metod jego leczenia. Więcej informacji o organizatorze i działalności Stowarzyszenia można uzyskać na stronie internetowej: www.przebisnieg.org

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *