REGULAMIN XX Powiatowego Konkursu Plastycznego „Tradycyjne Ozdoby Choinkowe” z cyklu „Polskie Boże Narodzenie”


  „Tradycyjne Ozdoby Choinkowe” to kolejny konkurs, do udziału w którym zapraszają Gminne Centrum Kultury i Sportu w Poczesnej i Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

 

 

Organizatorzy:

– Starostwo Powiatowe w Częstochowie – Powiat Częstochowski

– Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej

Patronat medialny:

– Radio Fiat

– Czestochowskie24.pl

– Gazeta Częstochowska

 

Cele konkursu:
– poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych,
– rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
– propagowanie wśród dzieci i młodzieży naturalnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej,
– spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych;
 2. Każdy uczestnik może nadesłać do 2 prac.
 3. Dopuszcza się możliwość pomocy dzieciom i młodzieży przez osoby dorosłe.

 

 1. Prace powinny być wykonane samodzielnie z surowców naturalnych,

a wzory zaczerpnięte z tradycji ludowych.

 1. Wszystkie prace należy opatrzyć opisem zawierającym dane: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły bądź placówki, którą reprezentuje autor lub adres prywatny.

Do pracy należy dołączyć zgodę (RODO) znajdujące się na stronie: www.kulturapoczesna.pl.

 

Ocena prac:

Komisja Konkursowa dokona oceny prac w pięciu grupach wiekowych:

I – przedszkolaki do 5 lat,
II – dzieci z klas 0-III,
III – dzieci z klas IV-VI,
IV – dzieci z klas VII-VIII,
V – szkoły ponadpodstawowe.

 

Termin nadsyłania prac upływa dnia 2 grudnia 2021r. (Czwartek)

Prace należy dostarczyć na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, ul. Modrzewiowa 3, 42 – 262 Poczesna, tel.: 34 327 40 78,

Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną (do dwóch tygodni), o dacie i godzinie uroczystego podsumowania, które odbędzie się w GCKIiR w Poczesnej.

Uwagi końcowe:

 1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikacji wybranych prac w celach popularyzatorskich.
  3. Nagrody do odebrania w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.
  4. Nagród nieodebranych nie wysyłamy!
  5. Prosimy o rozpropagowanie konkursu w szkołach i ośrodkach kultury.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu Janusz Koniecki : 34 327 40 78

Konkurs dofinansowany ze środków Powiatu Częstochowskiego.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.