Częstochowska Straż Miejska otrzymała wyróżnienie „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”


Przed uroczystym koncertem „O wolność wołanie” z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości częstochowska Straż Miejska otrzymała w Filharmonii Częstochowskiej prestiżowe wyróżnienie „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”.

 

Częstochowskie Obchody Niepodległej rozpoczęły się już w środę, 10 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Władze miasta wręczyły wyróżnienia „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”. Jedno z trzech wyróżnień w 2021 roku otrzymała częstochowska Straż Miejska. Nagrodę odebrał komendant Artur Hołubiczko, a Chorągiew Miasta Częstochowy wnieśli częstochowscy strażnicy miejscy.

Po wręczeniu wyróżnień widzowie mogli wysłuchać uroczystego koncertu „O wolność wołanie” Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”.

Główne uroczystości odbył się 11 listopada. Zapoczątkowała je Msza Święta za Ojczyznę w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny. Potem odbył się Częstochowski Marsz Niepodległości. Kwiaty złożono przy Pomniku Jana Pawła II, przy Tablicy Pamięci gen. Stanisława Sojczyńskiego ,,Warszyca”, pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego, pod Pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Częstochowska Straż Miejska została założona w 1991 roku. Od 30 lat służy i pomaga mieszkankom i mieszkańcom Częstochowy oraz gościom miasta. Strażnicy miejscy dbają o zachowanie spokoju i porządku publicznego.Przez ten czas funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej byli wielokrotnie nagradzani medalami lub innymi odznaczeniami.

Codziennie, przez 24 godziny na dobę, dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej odbierają telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców, którzy zgłaszają różne sprawy, głównie wykroczenia i proszą o szybką interwencję. Satysfakcja mieszkańców jest bardzo ważna dlatego priorytetem jest szybka realizacja skarg i zgłoszeń oraz ujęcie sprawców wykroczeń czy przestępstw i jak najszybsze doprowadzenie ich na komisariat Policji.

Głównym zadaniem częstochowskich strażników miejskich jest dbanie o zachowanie spokoju i porządku publicznego. W 2020 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli około 31225 interwencji. Pracownicy Straży Miejskiej obsługują też miejski monitoring wizyjny. Kamery funkcjonują 12 lat. Pomogły już ponad 33000 razy. Roczne statystyki wskazują, że miejskie kamery przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego wśród mieszkańców.

Centrum miejskiego monitoringu mieści się w siedzibie Straży Miejskiej. W 2020 roku pracownicy cywilni Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu wizyjnego ujawnili na terenie Częstochowy 860 zdarzeń, które wymagały interwencji służb. Najczęściej, bo aż 755 razy zdarzenia monitoringowe obsługiwali częstochowscy strażnicy miejscy. Pozostałe 105 interwencji wymagały działań innych służb.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej codziennie patrolują ulice Częstochowy i pomagają mieszkankom i mieszkańcom miasta w różnych sytuacjach. Strażnicy miejscy realizują zgłoszenia mieszkańców Częstochowy oraz podejmują własne interwencje podczas służby patrolowej. W 2020 roku częstochowscy strażnicy miejscy podjęli około 31225 interwencji, z czego 14672 na telefoniczny wniosek mieszkańców.

Straż Miejska to także praca profilaktyczna i edukacyjna. W komendzie częstochowskiej Straży Miejskiej mieści się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”, które codziennie pomaga dzieciom i młodzieży w nauce, a także zapewnia zajęcia pozalekcyjne, wyżywienie czy koła zainteresowań. SPD „Skrawek Nieba” zaprasza do siebie wszystkie zainteresowane osoby. Strażnicy miejscy często prowadzą także prelekcje na wszelkiego typu tematy związane z bezpieczeństwem. Prelekcje prowadzone są czy to w komendzie Straży Miejskiej czy też w szkołach, świetlicach czy przedszkolach. Biorą w nich udział dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy, którzy są przestrzegani przed potencjalnymi zagrożeniami.

Ważnym zadaniem Straży Miejskiej to także ochrona środowiska. Strażnicy miejscy mają kompetencje do kontroli domowych kotłowni oraz sprawdzania, czym palą mieszkańcy w swoich piecach. Częstochowscy strażnicy miejscy ujawniają też sprawców dzikich wysypisk.

Dbanie o ochronę środowiska, pomoc innym osobom w różnych sprawach, współpraca z innymi służbami mundurowymi oraz instytucjami to codzienne interwencje strażników miejskich.

Praca w Straży Miejskiej to także udział w różnego typu uroczystościach miejskich i państwowych. Strażnicy miejscy często wystawiają poczet sztandarowy z Chorągwią Miasta lub asystują władzom miasta przy składaniu kwiatów czy zniczy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczają też te imprezy pod względem zapewnienia spokoju publicznego.

Od ponad 30 lat częstochowską Straż Miejską profesjonalnie kieruje komendant Artur Hołubiczko, który podczas swojej wieloletniej pracy został odznaczony wieloma medalami i innymi odznaczeniami. Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie jest tez Prefektem Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Również funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej byli nagradzani m.in. medalami za wieloletnią służbę luba za udział w najważniejszych imprezach miejskich czy państwowych. Ostatnie odznaczenia pochodzą z 9 października 2021. Częstochowscy strażnicy miejscy otrzymali: medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, medal „ Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, Brązowy medal „ Za zasługi dla obronności kraju” i Srebrny medal „Za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”.

Częstochowscy strażnicy miejscy są także założycielami Koła Związku Oficerów Rezerwy RP w Częstochowie. Dzięki zaangażowaniu częstochowskich strażników miejskich z Koła ZOR RP został odnowiony grób bohatera powstania styczniowego porucznika Józefa Hunkiewicza. Grób został zdewastowany przez wandali, a strażnicy miejscy odnowili płytę i cały czas dbają o nagrobek…

Foto: Straż Miejska w Częstochowie

 

 

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.