Rada Dzielnicy Grabówka popiera budowę Mieszkań Plus. Tak dla Mieszkań Plus w Częstochowie


12 lipca 2018 roku na przedstawiciele Spółki Skarbu Państwa Regionalny Fundusz Gospodarczy: wiceprezes Artur Sokołowski, kierownik Działu Inwestycji Robert Lesiński i projektant, pełnomocnik RFG w postępowaniu Grzegorz Leśniewski – na spotkaniu Rady Dzielnicy Grabówka z mieszkańcami przedstawili wstępny projekt budowy osiedla mieszkaniowego, w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Osiedle złożone z ośmiu czterokondygnacyjnych bloków ma powstać na terenie Skarbu Państwa, przy ulicy Wiolinowej. Był to pierwszy etap konsultacji społecznych, podczas których na temat planowanej inwestycji wypowiedzieli się radni dzielnicy oraz przybyli mieszkańcy.

Wiceprezes RFG Artur Sokołowski przybliżył założenia inwestycji i poczynione już działania, zmierzające do wdrożenia projektu. Odniósł się także do rozsiewanych fałszywych informacji, ukazujących inwestycję w złym świetle. Stanowczo zdementował pogłoski o wycinaniu 6 hektarów lasu pod budowę osiedla, rozpowszechnione na ulotkach, sygnowanych przez prezesa Fundacji ECODU dr inż. Adriana Pasiekę. W ulotkach tych dr Pasieka agituje mieszkańców do sprzeciwu wobec budowy osiedla Mieszkania Plus, twierdząc, iż inwestycja zniszczy „naturalną ochronę przed uciążliwym pyłem czy hałasem ze strony okolicznych zakładów przemysłowych”. Z tych uciążliwych zakładów Pasieka wymienił cementownię (w pobliżu działa firma Włodar Trade, zajmująca się produkcją betonu i workowaniem cementu). Skrupulatnie wyłuszczył zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą cement (pył cementowy). Zdaniem dr. Pasieki są to „poważne uszkodzenie oczu, działa drażniąco na skórę, może powodować reakcję alergiczną skóry, może powodować podrażnienie dróg oddechowych”.
Wiceprezes Artur Sokołowski poinformował, że teren na którym ma powstać osiedle nie jest lasem. – To obszar porośnięty samosiejkami, więc lasu wycinać nie będziemy. Ponadto planujemy wykonać szczelny pas zieleni, nasadzając drzewa od strony firmy Włodar Trade. To będzie wyciszone osiedle, które stanie się wartością dodaną dla dzielnicy – mówił wiceprezes Sokołowski.
Ulotki autorstwa dra inż. Adriana Pasieki wywołały spore zamieszanie wśród mieszkańców. Na spotkanie Rady Dzielnicy przyszło około dwudziestu mieszkańców, których domy są usytuowane w pobliżu firmy Włodar. Z oburzeniem negowali argumentację dr. inż. Pasieki. – Pan doktor przejmuje się losem przyszłych mieszkańców, a o nas zapomniał. A to my jesteśmy narażenie na uciążliwości firmy Włodar Trade: pył, hałas, ogromny ruch samochodów ciężarowych – mówili.
Mieszkańcy w głosowaniu wyrazili swoje poparcie dla inwestycji – budowy osiedla z programu rządowego Mieszkanie Plus. Wszyscy byli za jej realizacją, tylko jedna osoba była przeciw. W sprawie przedsięwzięcia RFG głosowali także członkowie Rady Dzielnicy. Ośmiu wypowiedziało się za wykonaniem inwestycji, trzech wstrzymało się od głosu. Rada zastrzegła sobie jedynie możliwość wglądu do planów inwestycji. – Dlaczego mamy blokować rzecz, która będzie bardzo przydatna dla wielu młodych małżeństw i gdzie wiele rodzin znajdzie dobre mieszkanie – skomentowała jedna z członkiń Rady Dzielnicy Grabówka.
GAW

GAW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.