Kartki z kalendarza – kalendarium lipca


3 lipca 1940 r. – w pobliżu wsi Apolonka koło Janowa został rozstrzelany w zbiorowej egzekucji Dominik Zbierski (urodzony w 1890 r. w Częstochowie), legionista, dyrektor Gimnazjum im. R. Traugutta, kapitan rezerwy Wojska Polskiego, w latach 1935–1938 senator RP, w latach okupacji niemieckiej współzałożyciel podziemnej wojskowej Organizacji Orła Białego.

3 lipca 1940 r. – w pobliżu wsi Apolonka koło Janowa został rozstrzelany w zbiorowej egzekucji Stanisław Nowak (urodzony 7 marca 1874 r. w Łęczycy), lekarz ginekolog. W Częstochowie od 1902 r., pracował w zakładzie położniczym i w szpitalu kolejowym. Był nauczycielem, uczył w gimnazjum Waleriana Kuropatwińskiego, był członkiem stowarzyszeń społecznych i kulturalnych: Lekarskiego, Dobroczynności, Śpiewaczego „Lutnia” i Krajoznawczego. W 1906 r. organizator Towarzystwa Szerzenia Wiedzy, w 1932 r. współzałożyciel Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie. W latach 1926–1930 wiceprezydent miasta Częstochowy. Autor wspaniałych pamiętników o życiu codziennym i społecznym miasta Częstochowy.
12 lipca 1901 r. – ks. Józef Adamczyk zaczął wydawać miesięcznik „Dzwonek Częstochowski” – pierwsze pismo w mieście. Redakcja i administracja pisma mieściła się w domu przy ul. Siedmiu Kamienic 19. Pismo ukazywało się do lipca 1914 r.
13 lipca 1423 r. – król Władysław Jagiełło nadał wójtostwo częstochowskie Zygfrydowi Baruthowi. W dokumencie tym król określił uposażenie wójtostwa: 4 wolne łąki i młyna nad Wartą koło mostu, prawo połowu ryb, możliwość urządzenia własnej sadzawki, do wójta należała trzecia część dochodów z ogrodów i kramów: krawieckich, rzeźnickich, prasołów i piekarzy, również trzeci denar z kar, wójt mógł zbudować łaźnię dla siebie i dworu.
15 lipca 1771 r. – najwyższa władza konfederacji barskiej mianowała Kazimierza Pułaskiego Komendantem Twierdzy Jasnogórskiej w uznaniu zasług w walce z wojskami rosyjskimi.
15 lipca 1845 r. – inżynier Edward Gerstfeld położył kamień węgielny pod budowę dworca kolejowego Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
16 lipca 1936 r. – w wypadku lotniczym w Gdyni-Orłowie zginął gen. dyw. Gustaw Konstanty Orlicz-Dreszer (ur. 2 października 1889 r. w Jadowie powiat radzymiński), członek komitetu wykonawczego strajku szkolnego w Częstochowie w 1905 r., jako uczeń gimnazjum aresztowany i więziony przez władze carskie. W latach 1930–1936 inspektor armii, w lipcu 1936 r. Inspektor Obrony Powietrznej Państwa. W latach 1930–1936 prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej.
20 lipca 1960 r. – Miejska Rada Narodowa w Częstochowie nadała dzielnicy Zawady nazwę Tysiąclecie.
20 lipca 1989 r. – zmarł Włodzimierz Błaszczyk (urodzony 23 lipca 1929 r. we Włoszczowie), archeolog, badacz zamków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i pogranicza śląskiego min. Będzina, Olsztyna, Mirowa i Bobolic. W latach 1958–1969 dyrektor Muzeum Częstochowskiego, doprowadził do otwarcia Muzeum Kultury Łużyckiej na Rakowie w Częstochowie i Muzeum Kopalnictwa Rud Żelaza w Parku im. S. Staszica.
20 lipca 1967 r. – otwarto kino „Relax”, na 680 miejsc. Nazwę zaproponowali Z. Maciejewska z Al. Wolności w Częstochowie i Zdzisław Rzymon ze wsi Wygoda-Górki. Kino istniało do końca 2000 r. Teraz jest tam sklep Biedronka.
21 lipca 1961 r. – w dzielnicy Tysiąclecie otwarto szpital miejski.
21 lipca 1961 r. – otwarto przebudowany stadion Klubu Sportowego „Victoria” położony przy ul. Krakowskiej 80.
22 lipca 1955 r. – oddano do użytku Oś Pracy (dziś aleja Pokoju) w dzielnicy Raków.
22 lipca 1955 r. – oddano do użytku stadion „Rakowa”, społeczny komitet budowy stadionu powstał 8 lutego 1951 r.
29 lipca 1906 r. – zarejestrowano Towarzystwo Ogrodnicze. Prezesem został Karol Zawada.

ROBERT SIKORSKI

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.