POWIAT KŁOBUCKI / Przystajń / Prawie 9,5 miliona złotych na budowę kanalizacji w Kostrzynie


W ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Przystajń otrzymała dofinansowanie na ,,Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna” w wysokości 9 410 186 złotych. Na temat inwestycji z wójtem Gminy Przystajń Henrykiem Machem pod koniec listopada 2021 roku rozmawiał poseł Szymon Giżyński. – Rząd Prawa i Sprawiedliwości w swej strategii podkreśla ważność inwestycji cywilizacyjnych. Do takich należy zabezpieczenie lokalnym społecznościom dostępu do sieci kanalizacyjnej. Cieszymy się, że w gminie Przystajń zostanie zrealizowana inwestycja, która ułatwi życie mieszkańcom i że możemy pomóc w oddaniu do użytku niezbędnej do codziennego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej – powiedział poseł Szymon Giżyński.

 

Dzięki tak potężnemu dofinansowaniu w miejscowości Kostrzyna zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 6,4 km, w tym kanał grawitacyjny 2,7 km, tłoczny 3,0 km wraz z przykanalikami (0,7 km) i 3 pompowniami sieciowymi, z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźnica Stara. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie 77 szt. przyłączy do posesji zabudowanych dla 304 mieszkańców miejscowości Kostrzyna. Realizacja zadania przyczyni się do likwidacji zbiorników bezodpływowych. Prace budowlane rozpoczną się w 2022 roku.

W ramach tego samego konkursu w ramach Związku Międzygminnego Panki Przystajń ds. Ochrony wód Gminy Przystajń i Panki wspólnie uzyskały dofinansowanie na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” w wysokości 3,8 miliona złotych

AS

Fot. Archiwum Redakcji

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.