Higieniczne skrzyneczki dla dziewcząt w szkołach


W częstochowskich szkołach średnich z początkiem nowego roku pojawiły się więc różowe skrzyneczki z artykułami higienicznymi dla kobiet – podpaskami i tamponami.

W akcję zaangażowane są: Wydział Polityki Społecznej UM, Wydział Edukacji UM, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Fundacja ,,Różowa skrzyneczka” oraz częstochowskie szkoły średnie.

– Skrzyneczki zostały zakupione z funduszy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta – informuje Agata Wierny z Referatu Dialogu i Praw Człowieka UM, pełnomocnik Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans. – Dzięki współpracy z Fundacją ,,Różowa Skrzyneczka”, w szkołach będą dostępne także materiały informacyjne na temat menstruacji. To szalenie istotne, aby w okresie dojrzewania – który sam w sobie nie jest łatwy – mieć jak najlepszy dostęp do informacji o tym, jak zmienia się wtedy ciało człowieka i nie czuć się w tym czasie zagubioną i osamotnioną.

Zakupiono łącznie 42 skrzyneczki za kwotę 10 tys. zł. Właśnie są montowane w szkołach. Ich zawartość będzie na bieżąco uzupełniana. Skrzyneczkami będzie opiekować się społeczność szkolna – samorządy uczniowskie i koordynator szkolny.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.