POD PATRONATEM „GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ” / Brawurowy finał Projektu


Wyjątkowym, arcypolskim koncertem w Sali Teatralno Muzycznej „Zygmunt” przy Parafii Św. Zygmunta w Częstochowie 13 grudnia 2020 roku Oddział częstochowski Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi zwieńczył Projekt pt. „Częstochowscy Męczennicy za Wiarę i Ojczyznę”. Cykl wydarzeń odbył się pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo i Pana Grzegorza Pudy – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a złożyły się na niego: artykuły o Księżach-Męczennikach II wojny światowej publikowane w czterech ostatnich wydaniach „GCz”, Wystawa mobilna o Bohaterach przedsięwzięcia oraz właśnie niedzielny Koncert, podczas którego nastąpiło również oficjalne otwarcie ekspozycji. Współrealizatorem Projektu była Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice.

 

Występ, którego gwiazdami byli studenci, absolwenci i wykładowcy Akademii Muzycznej i G. i K. Bacewiczów w Łodzi, ze względu na obowiązujący reżim sanitarny, odbył się w całości online i na facebookowym profilu NIKiDW cieszył się ogromnym powodzeniem. Tylko w trakcie transmisji „na żywo” śledziło go ponad trzystu odbiorców. I nic w tym dziwnego, gdyż sam program przygotowany został ambitnie i różnorodnie, a wykonany zaiste brawurowo.

Kwartet Smyczkowy AM w Łodzi zaprezentował dwie części wirtuozowskiego I kwartetu smyczkowego Władysława Żeleńskiego oraz pełen ludowych cytatów I kwartet smyczkowy Stanisława Moniuszki. Pieśni religijne i patriotyczne polskich kompozytorów zaśpiewali pięknie, z animuszem i na wysokim poziomie soliści: Marta Sołtys (sopran) z Rędzin koło Częstochowy i Adam Kamieniecki (baryton), przy akompaniamencie pani profesor Małgorzaty Zajączkowskiej-Warszy. Koncert poprowadził Dariusz Madejski.

– Gdy udałem się do Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Wacława Depo z prośbą o objęcie Projektu „Częstochowscy Męczennicy za Wiarę i Ojczyznę” Honorowym Patronatem, po otrzymaniu błogosławieństwa z rąk Jego Ekscelencji nie miałem wątpliwości, że Pan Bóg czuwa nad naszymi działaniami i uda się je doprowadzić do szczęśliwego zwieńczenia. I rzeczywiście, pomimo konieczności wprowadzenia zmian w związku z pandemią, jestem zachwycony i wzruszony osiągniętym efektem końcowym – komentuje Łukasz Giżyński, kierujący pracami Oddziału w Częstochowie.

Jednak najważniejszy w tym wszystkim był przyjęty przez organizatorów cel. – Ideą, która od początku nam przyświecała, było przybliżenie współczesnym sylwetek wspaniałych duchownych katolickich z Archidiecezji Częstochowskiej, którzy w godzinie najdramatyczniejszej próby wykazali się niezłomnym Patriotyzmem i niezachwianą Wiarą, broniąc tych Świętych Wartości aż po okrutny kres własnego życia z rąk niemieckiego oprawcy. Pragnę wyrazić najszczersze wyrazy wdzięczności Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi Depo, Panu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzowi Pudzie za objęcie Projektu Honorowym Patronatem, a Pani Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Annie Gembickiej za życzliwość i merytoryczną opiekę. Dziękuję równie mocno: Księdzu Jackowi Marcińcowi, Proboszczowi Parafii pw. Św. Zygmunta za gościnę; Pani Prezes Annie Kępie i Panu Wiceprezesowi Robertowi Kępie z Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewic za owocną współpracę i niebagatelny wkład realizacyjny oraz moim współpracownikom w Oddziale, bez których zaangażowania ten sukces nie byłby możliwy – mówi Łukasz Giżyński, sprawujący równocześnie funkcję komisarza Wystawy.

Teksty na Wystawie merytorycznie opracował historyk Michał Kulig, koncept i skład graficzny jest autorstwa Pauli Zasady – starszego specjalisty w częstochowskim Oddziale NIKiDW.

Wystawę pt. „Częstochowscy Męczennicy za Wiarę i Ojczyznę” można do końca roku obejrzeć w pasażu budynku parafialnego przy Kościele Św. Zygmunta w Częstochowie.

 

+ foto: Bohaterowie niedzielnego koncertu tuż po zakończeniu występu. Stoją od lewej: Dariusz Madejski, członkowie Kwartetu Smyczkowego Akademii Muzycznej w Łodzi: Sławomira Wilga (I skrzypce), Paulina Kołodziejczyk (II skrzypce), Magdalena Agatowicz (altówka), Jakub Lemański (wiolonczela) oraz Marta Sołtys, Adam Kamieniecki i pani profesor Małgorzata Zajączkowska-Warsza.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.