POCZESNA. Witaj szkoło – już po raz drugi! Dzieciom zapewniono bezpieczne warunki nauki


Po zakończeniu ferii, 18 stycznia 2021 r. do szkoły wrócili uczniowie klas I-III. We wszystkich pięciu szkołach na terenie gminy Poczesna zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych.

Po zakończeniu ferii, 18 stycznia 2021 r. do szkoły wrócili uczniowie klas I-III. We wszystkich pięciu szkołach na terenie gminy Poczesna zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych.

Pełniąca obowiązki dyrektora w Szkole Podstawowej we Wrzosowej – Anna Adamus-Lamch zapewnia, że każda klasa uczy się w oddzielnej sali, uczniowie siedzą w bezpiecznej odległości, podczas przerw przebywają także w ściśle określonych strefach. Sale lekcyjne, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny są systematycznie dezynfekowane. Natomiast po zajęciach przeprowadzane jest ozonowanie pomieszczeń szkoły, z których korzystają uczniowie i nauczyciele. Ograniczone zostało do niezbędnego minimum przebywanie na terenie szkoły osób trzecich. Zgodnie z określonymi zasadami bezpieczeństwa, w świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia opiekuńcze, działa także stołówka szkolna.

Witaj szkoło – już po raz drugi!

Bezpieczeństwo zachowane jest także w Szkole Podstawowej w Nieradzie. Dyrektor placówki – Marta Mucha wyjaśniła, że przed powrotem uczniów do szkoły rozdzielone zostały boksy szatni oraz wyznaczone pracownie klas starszych, które zapewniły dzieciom komfort wyjścia na przerwy w dogodnym momencie. Przed wejściem dokonuje się pomiaru temperatury. Dba się także o dezynfekcje oraz o zachowanie dystansu. W trakcie zajęć – nauczyciele i wychowawcy przypominają o konieczności mycia rak ciepłą wodą z mydłem. Podczas przerw następuje obowiązkowe wietrzenie sal lekcyjnych. Uczniowie doskonale wiedzą, co powinni robić, by czuć się w szkole dobrze i bezpiecznie!

Dyrektor Marta Muchla podkreśla, że w walce z wirusem pomaga ozonator, który dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkoły w Nieradzie ufundowany został przez Samorząd Gminy Poczesna.

Również w pełnym reżimie sanitarnym odbywa się nauka w Szkole Podstawowej w Hucie Starej B. Dyrektor Urszula Krysińska wyjaśnia, że każda z klas wyznaczone ma osobne wejście do szkoły i odległe szatnie. Zajęcia lekcyjne odbywają się w salach lekcyjnych przypisanych na stałe poszczególnym klasom. Podczas przerw każdy oddział ma wyznaczony osobny korytarz oraz toaletę. Uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, noszą maseczki, dezynfekują ręce oraz zachowują dystans społeczny.

O bezpieczeństwo swoich pociech nie muszą bać się również rodzice posyłający dzieci do szkoły w Słowiku. Dyrektor Iwona Skęda zapewnia, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku opracowane zostały procedury. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Każdy uczeń i pracownik wchodząc do budynku szkoły poddany jest badaniu temperatury oraz obowiązkowo korzysta z bezdotykowej stacji do dezynfekcji rąk otrzymanej od Ministerstwa Zdrowia. Uczniowie kl. I-III przychodzą do szkoły o różnych godzinach i mają przydzielone stałe sale lekcyjne.. Ustalone zostały także różne godziny spożywania posiłków dla poszczególnych klas oraz przydzielono na stołówce stałe miejsca dla uczniów. Szkoła zapewnia sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji. Wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną. Szkoła zaopatrzona jest w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. Sukcesywnie wietrzone są sale, zachowywany jest dystans społeczny – co najmniej dystans 1,5 m.

W Szkole Podstawowej w Poczesnej również prowadzone są wszelkie działania, które maja zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Dyrektor placówki Jadwiga Knapik zapewnia, że po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują dłonie. Poza tym zostały udostępnione dwie dodatkowe sale lekcyjne na I piętrze. Posiłki uczniowie spożywają o różnych porach, w trzech grupach (klasy I, klasy II i klasy III), a zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się w trzech odrębnych pomieszczeniach Po zakończeniu lekcji uczniowie wychodzą ze szkoły trzema różnymi wyjściami.

Opracowała: Aneta Nawrot

na podstawie materiałów przesłanych przez dyrektorów szkół

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *