Piaskiem po oczach zamiast pomocy – czyli jak władze Częstochowy traktują niepełnosprawnych.


Osoby niepełnosprawne w Częstochowie w wyniku braku skutecznych działań ze strony Urzędu Miasta są narażone na stres, pozbawienie udogodnień w życiu czy nawet możliwość utraty zatrudnienia. Problem dotyczy opóźnienia w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Obecnie Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych skierowało do konsultacji społecznej dokument „Założenie do Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018–2030”. Dokument ten, jak wynika z jego treści, może mieć ogromne znaczenie dla osób niepełnosprawnych. Dziś raczej o strategii w Częstochowie nie możemy mówić, skoro Urząd Miasta Częstochowy zakłada opóźnienia w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności, a przez to krzywdzi osoby niepełnosprawne. Pracownik z winy zaniedbań Władz Miasta przez utratę ważności dotychczasowego orzeczenia, traci status osoby niepełnosprawnej, stając się formalnie osobą pełnosprawną. Powstaje sytuacja, w której osoba taka zaczyna z dnia na dzień funkcjonować, jako osoba pełnosprawna i jako taka pracuje w systemie 8-godzinnym (40 godzin tygodniowo) tak jak w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca nie może stosować obniżonej normy czasu pracy, wypłacając kwotę pełnego wynagrodzenia za przepracowanie krótszego czasu niż wobec innych pracowników wykonujących prace jednakowe lub o jednakowej wartości, stosując wyższą stawkę godzinową za te same prace, co może zostać uznane za naruszenie obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu. Jednocześnie może zlecać pracę, której do tej pory osoba niepełnosprawna nie mogła wykonywać ze względu na swoją niesprawność.
Krzywdzące w sposób szczególny jest takie podejście do osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, które korzystają z bezpłatnego parkowania na terenie miasta i kopert w miejscu zamieszkania. Taki stosunek Urzędu Miasta zniechęca do wszelkiej aktywności oraz powoduje stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego czy niepotrzebny i szkodliwy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej wysiłek fizyczny.
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość w Częstochowie zawsze wychodził naprzeciw problemom niepełnosprawnych, wielokrotnie kierując uchwały lub inicjatywy w celu pomocy osobom niepełnosprawnym m.in.: bezpłatne parkowanie dla osób niepełnosprawnych na ternie miasta oraz 3 mln złotych na likwidację barier architektonicznych.
Najwidoczniej nie ma innego wytłumaczenia, jak to, że Wydział Zdrowia – Prezydent działa w złej woli, na niekorzyść osób z niepełnosprawnością. W związku z powyższym trzeba jak najszybciej przerwać ten proceder, dlatego też Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie na najbliżej sesji wprowadzi specjalny punkt odnośnie tego problemu w celu jak najszybszej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Częstochowie A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *