Konferecja: proces komunikowania się z pacjentem niepełnosprawnym


Władze Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem ,,Rola komunikacji w ochronie zdrowia”. Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca 2018 r. (od godz.9.00) w Auli Wyższej Szkoły Zarządzania ul. 1 Maja 40 w Częstochowie. Celem konferencji jest omówienie procesu komunikowania się z pacjentem niepełnosprawnym.

godz. 9.00 Powitanie, słowo od prowadzącej dr Anna Dziwińska
Rozpoczęcie konferencji JM Rektor WSZ dr n. med. Marek L.Grabowski
Część I
dr n. med. Marek Ludwik Grabowski „Nowe wyzwania w kształceniu pielęgniarek polskich na tle krajów europejskich”
dr n. o zdr. Bożena Kosińska „Zawód – pielęgniarka. Sukces czy «zawód»”?
prof. Irena Klimaviciene i prof. Virginia Piligrimiene „Proces komunikacji
w zakładach opieki zdrowia na Litwie”
dr Seweryn Cichoń i dr Anna Dziwińska „Komunikowanie się pacjenta
z niepełnosprawnością intelektualną w organizacji publicznej”
Blok pytań
Część II
mgr Anna Kuśmierska „Komunikacja alternatywna i wspomagająca u osób
z niepełnosprawnością intelektualną”
dr Krystyna Mizerska i dr Marzena Pytel-Kopczyńska „Komunikowanie się
z pacjentem z rozpoznaną chorobą Alzheimera”
mgr Marlena Łukawska „Komunikacja w służbie zdrowia jako element poprawy jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi”
mgr Jadwiga Korzeniowska „Rola skutecznej komunikacji w pracy zespołu ratownictwa medycznego”
mgr Jolanta Gubała „Mimika i gesty w komunikacji interpersonalnej w pracy pielęgniarki z chorym dzieckiem”

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.