Nabór do Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”.

 

Celem Programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowoczesnych
i efektywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia wody, przeciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej w miejscu opadu, w tym rozwój błękitno-zielonej infrastruktury. W ramach Projektu mogą być dofinansowane następujące przedsięwzięcia: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych
i roztopowych, błękitno-zielona infrastruktura (w tym zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany, zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, likwidacja nawierzchni nieprzepuszczalnych).

 

„Błękitno-zielona Infrastruktura” skierowana jest do osób prawnych posiadających tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach niniejszego Programu lub jednostki samorządu terytorialnego działające w imieniu osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości dotyczący inwestycji objętych wnioskiem.

 

Fundusz zakłada 10 mln zł na realizację programu, z czego 5 mln zł w formie dotacji (na rok 2024 zabezpieczono 500 tys. zł, na 2025 rok – 2 mln zł i 2,5 mln zł na rok 2026) i 5 mln zł w formie pożyczki, przy czym dopuszcza się możliwość zwiększenia puli środków.

 

Nabór wniosków w ramach Projektu rusza 24 czerwca 2024 roku i realizowany będzie do 31 października 2025 roku lub do  wyczerpania alokacji środków. Zadania można realizować
i rozliczać do końca października 2026 roku.

 

Ważna informacja!

Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na realizację zadań, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku o ich dofinansowanie, a w rozliczeniu środków uwzględniane będą tylko
i wyłącznie wydatki poniesione po dacie złożenia wniosku.

 

Wnioski wraz z Regulaminem do programu znajdują się na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

 

– Serdecznie zachęcam do udziału w programie „Błękitno-zielona Infrastruktura”, który jest kontynuacją zeszłorocznego Programu Pilotażowego „Zielono-niebieska Infrastruktura”.

 

 

Samorządy  w ramach przyznanych środków mogą realizować zadania związane z zabezpieczeniem wód opadowych i roztopowych, które są bardzo ważne dla zrównoważonej gospodarki wodnej. Pamiętać należy, że ochrona środowiska to nie tylko ochrona atmosfery – zachęca Mateusz Pindel, Prezes WFOŚiGW w Katowicach.

RED

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *