NA RAZIE OCZEKIWANIE


Spotkanie w sprawie “Słownika Biograficznego Ziemi Częstochowskiej”

Ukazanie się przed trzema laty pierwszego (pilotażowego) zeszytu “Słownika Biograficznego Ziemi Częstochowskiej” wywołało zainteresowanie nim różnych środowisk. Śladowy nakład (300 egzemplarzy) nie sprzyjał zauważeniu tej inicjatywy przez wszystkich zainteresowanych. Niemniej, Kolegium Redakcyjne “Słownika” zaczęło gromadzić kolejne biogramy, lecz mimo upływu trzech lat od ukazania się zeszytu pilotażowego nie pojawiły się kolejne tomy. Dlatego redakcja “Gazety Częstochowskiej” i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zorganizowały, 20 czerwca, spotkanie z Prezydium Kolegium Redakcyjnego “Słownika”. Rozesłano na to spotkanie 100 zaproszeń (wydrukowanych darmowo przez firmę “Adamigo”) dbając o zainteresowanie tematem Zarządów Gmin, przedstawicieli różnych środowisk, przedstawicieli organizacji gospodarczych, kościoła itp. Przybyło 27 osób (lecz nie zjawił się ani jeden burmistrz czy wójt) reprezentujące różne środowiska. Inicjator “Słownika” ksiądz prof. dr hab. Jan Związek szeroko uzasadnił potrzebę wydania tego pomnikowego dla Częstochowy i Ziemi Częstochowskiej wydawnictwa. Podkreślił, że Częstochowa jest spóźniona w podjęciu tej inicjatywy, gdyż wiele środowisk regionalnych od lat wydaje swoje “Słowniki”. Każdy zeszyt “Słownika” liczyć będzie około 100 biogramów i jest to inicjatywa obliczona na lata. By przyspieszyć wydawanie kolejnych tomów, będą one zawierały biogramy napływające kolejno do Kolegium Redakcyjnego, któremu przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski z Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie. Biogramy będą opracowywane zgodnie ze standardami obowiązującymi w “Polskim Słowniku Biograficznym”.
Ireneusz Kozera – naczelnik Wydziału Kultury w Urzędzie Miejskim w Częstochowie stwierdził, że “Słownik” jest dziełem oczekiwanym i świadczyć będzie dobrze o środowisku kulturalnym miasta. Zadeklarował starania o wsparcie finansowe dla tej inicjatywy przez Zarząd Miasta. Anna Pawłowska, reprezentująca Urząd Marszałkowski w Katowicach, podkreśliła, że w zreformowanych szkołach ogromnie rośnie potrzeba uczenia dzieci i młodzieży o dziejach swojej “małej ojczyzny”. Dlatego słowniki biograficzne są oczekiwane przez nauczycieli i młodzież. Uznała za możliwe dofinansowanie kolejnych tomów “Słownika” przez Urząd Marszałkowski. Ksiądz infułat Marian Mikołajczyk z Kurii Metropolitalnej sugerował, by dla przyszłych autorów biogramów przygotować materiał informacyjny służący ujednoliceniu wymagań dotyczących tekstów. Szymon Giżyński, przewodniczący Fundacji Na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, pod adresem przyszłej Rady Społecznej “Słownika” sformułował zadania organizowania zarówno materiałów merytorycznych, jak i środków finansowych. Reprezentujący “Gazetę Częstochowską” Jarosław Kapsa, na przykładzie innych miast województwa śląskiego, ukazał wzrost aspiracji lokalnych środowisk właśnie w zakresie dokumentowania swojej historii. Wznowienie wydawania częstochowskiego “Słownika” będzie oznaczało wpisanie się w ten nurt. Ireneusz Skubis, reprezentant PSL, uznał potrzebę wsparcia inicjatywy za oczywistą i zadeklarował osobiste patronowanie tej sprawie w Sejmiku Wojewódzkim. Mieczysław Malik, z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, inicjator spotkania, mimo nieobecności przedstawicieli samorządów, uznał je za istotny krok w propagowaniu idei “Słownika”. Podkreślił również rolę “Gazety Częstochowskiej”, która była współorganizatorem spotkania z Prezydium Kolegium Redakcyjnego i objęła nad “Słownikiem” patronat medialny.

MIECZYSŁAW MALIK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *