BĘDĄ WAŻNE INWESTYCJE!


Siedem samorządów województwa śląskiego stało się beneficjentami Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 29 czerwca, w sali Sejmiku Śląskiego doszło do podpisania umów między przedstawicielem Komitetu Sterującego a beneficjentami. Wśród 7 jednostek samorządowych – cztery pochodzą z byłego województwa częstochowskiego.
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich wynika z umowy kredytowej podpisanej między rządem RP a Bankiem Światowym. Ogólnie, na realizację programu przeznaczono 301 mln dolarów. Początkowo środki owe przeznaczone miały być na pomoc 7 województwom, tam, gdzie są największe problemy z rolnictwem. W toku dalszych negocjacji uznano, że wszystkie 16 województw mogą korzystać ze wsparcia na rozbudowę wiejskiej infrastruktury. 12 X 2000 r. podpisano umowę z Ministerstwem Rolnictwa, w wyniku której województwo śląskie uzyskało kwotę 895 tys. Euro (3,4 mln zł). Zgodnie z decyzjami Regionalnego Komitetu Sterującego wybrano 7 inwestycji korzystających z dofinansowania. Są to:
– modernizacja drogi gminnej w Staropolu (gmina Przyrów) – dofinansowanie 252 300 zł;
– budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie – 700 tys. zł;
– modernizacja drogi w gminie Czerwionka – Leszczyny – 261 tys.zł;
– budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni – 809 975 zł;
– modernizacja drogi w gminie Psary – 201 tys. zł;
– modernizacja drogi w gminie Żarnowiec – 153 360 zł;
– modernizacja drogi powiatowej Zawady – Władysławów (powiat kłobucki) – 1 017 000 zł.

Siedem samorządów województwa śląskiego stało się beneficjentami Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 29 czerwca, w sali Sejmiku Śląskiego doszło do podpisania umów między przedstawicielem Komitetu Sterującego a beneficjentami. Wśród 7 jednostek samorządowych – cztery pochodzą z byłego województwa częstochowskiego.
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich wynika z umowy kredytowej podpisanej między rządem RP a Bankiem Światowym. Ogólnie, na realizację programu przeznaczono 301 mln dolarów. Początkowo środki owe przeznaczone miały być na pomoc 7 województwom, tam, gdzie są największe problemy z rolnictwem. W toku dalszych negocjacji uznano, że wszystkie 16 województw mogą korzystać ze wsparcia na rozbudowę wiejskiej infrastruktury. 12 X 2000 r. podpisano umowę z Ministerstwem Rolnictwa, w wyniku której województwo śląskie uzyskało kwotę 895 tys. Euro (3,4 mln zł). Zgodnie z decyzjami Regionalnego Komitetu Sterującego wybrano 7 inwestycji korzystających z dofinansowania. Są to:
– modernizacja drogi gminnej w Staropolu (gmina Przyrów) – dofinansowanie 252 300 zł;
– budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie – 700 tys. zł;
– modernizacja drogi w gminie Czerwionka – Leszczyny – 261 tys.zł;
– budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni – 809 975 zł;
– modernizacja drogi w gminie Psary – 201 tys. zł;
– modernizacja drogi w gminie Żarnowiec – 153 360 zł;
– modernizacja drogi powiatowej Zawady – Władysławów (powiat kłobucki) – 1 017 000 zł.
Co znaczą dla mieszkańców naszego regionu owe inwestycje? „Dzięki dofinansowaniu zbudujemy 5,5 km kanału grawitacyjnego i 500 m ciśnieniowego” – mówi wójt gminy Olsztyn Marian Stępień – „Skanalizowana zostanie południowa część Olsztyna. Poprzednio, dzięki kredytowi z Wojewódzkiego i Narodowego FOŚiGW udało się zbudować oczyszczalnię ścieków i skanalizować północną część miejscowości. To inwestycja bardzo ważna nie tylko dla nas – chroni ujęcia wody pitnej dla Częstochowy, chroni rezerwaty przyrody i Park Krajobrazowy. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1,6 mln zł”. Dla społeczności lokalnych nie mniej ważne są inne przedsięwzięcia. Dla Przyrowa połączenie drogowe ze Staropolem, to szansa na rozwinięcie małej i średniej przedsiębiorczości w najbardziej zaniedbanej części gminy. Droga Zawady – Władysławów otworzyć może szanse na agroturystyczne wykorzystanie miejscowości nad Liswartą.
O tym jak wyglądała ocena wniosków opowiada kierujący oddziałem śląskim Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szymon Giżyński: „Do Agencji trafiło 49 wniosków. Część z nich miała uchybienia – przez 4 tygodnie współpracowaliśmy z burmistrzami, starostami i wójtami, by je poprawić. Nasza rola była bardziej edukacyjna niż restrykcyjna. Ostatecznie, 39 wniosków w 100% odpowiadało kryteriom formalnym. Przesłaliśmy jednak do Regionalnego Komitetu Sterującego wszystkie 49. Przed podjęciem decyzji wnioski były opiniowane przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu, powołane przez Marszałka Województwa, a kierowane przez Grzegorza Domagalskiego. Za ostateczny kształt listy rankingowej wyłączną odpowiedzialność ponosi jednakże Regionalny Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli administracji rządowej, samorządów: wojewódzkiego, powiatów i gmin oraz reprezentanta pracodawców. Gminy i starostwo, które pozyskały środki finansowe zawdzięczają to w pierwszym rzędzie kompetencjom swoich urzędników. Mnie natomiast cieszy pełny obiektywizm stosowanych praktyk i procedur, znakomita współpraca z samorządami, służbami Marszałka i RKS-em oraz potwierdzenie, po raz kolejny, wysokich kwalifikacji specjalistów Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie. Dla regionu częstochowskiego natomiast, realizowane tutaj inwestycje mają duże znaczenie, zwłaszcza: kanalizacja Olsztyna oraz istotna poprawa stanu dróg w powiecie kłobuckim”.

JAROSŁAW KAPSA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *