Miasto znowu dofinansowuje MPK


Podczas sesji rady miasta Częstochowy (18 listopada 2021 roku) radni rządzącej w Częstochowie koalicji SLD-WdC-PO po raz kolejny wyrazili zgodę na dofinansowanie spółki MPK, która przynosi straty. Wolą radnych lewicy z budżetu miasta do MPK zostanie przekazane 4,8 miliona złotych.

 

Radni lewicy wyrazili zgodę na wniesienie do MPK wkładu pieniężnego w kwocie 4,8 miliona złotych z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego. Wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego MPK o kwotę 4,8 miliona złotych o objęcie przez Gminę Miasto Częstochowa 4800 udziałów po 1000 zł za udział, w podwyższonym kapitale zakładowym.
Zaistniałą decyzję radnych lewicy komentuje radny Klubu PiS Piotr Kaliszewski.
,,Podczas ostatniej sesji rady miasta (18.11.2021) radni koalicji rządzącej w mieście SLD-WDCZ-PO po raz kolejny lekką rączką postanowili dofinansować spółkę MPK, która przynosi straty i w mojej opinii jest fatalnie zarządzana. Przypomnę, że zarządza nią prezes, któremu według doniesień prasowych, zostały postawione zarzuty między innymi działania na szkodę miasta Częstochowy, był w związku z tym aresztowany i wyszedł z aresztu za poręczeniem majątkowym, objęty został zakazem opuszczania kraju i dozorem policyjnym.
Rozpoczęła się sprawa sądowa, która nie wiadomo czy już się skończyła czy nie, bo ani gazeta wyborcza, ani tuby propagandowe informujące o sadzeniu kwiatków przez prezydenta Częstochowy nie piszą nic na ten temat.
Przypomnę jeszcze, że trzech prezesów spółki MPK zarabia rocznie łącznie ponad milion złotych.
Jak wspomniałem na początku radni koalicji rządzącej postanowili dofinansować spółkę MPK kwotą 4,8 miliona złotych.
W uzasadnieniu projektu uchwały pan prezydent napisał, że te pieniądze przeznaczone są na realizację modernizacji linii tramwajowej i zakup tramwajów.
Na przeprowadzaną w skandaliczny sposób modernizację?
Jak wynika z odpowiedzi na jedną z moich interpelacji MPK czterokrotnie podpisywało aneksy przedłużające termin zakończenia inwestycji i nie wzięło nawet złotówki kar umownych z tytułu niewywiązania się z umowy, a teraz mieszkańcy mają dołożyć kolejne pieniądze do tej inwestycji?
W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy również, że część pieniędzy z 4,8 mln złotych zostanie przeznaczona na zakup tramwajów.
Zakup tramwajów, które później MPK zastawia jako gwarancję wykonania ugody z NFOŚIGW ratując się w ten sposób przed koniecznością oddawania pieniędzy z programu GAZELA?
Załączam fragmenty tej ugody, z których wynika, że oprócz wystawionego weksla in blanco, zastawione są autobusy hybrydowe oraz zastawionych jest 7 tramwajów TWIST na kwotę 29 milionów złotych i 20 autobusów na kwotę 4,5 miliona złotych. Oprócz tego zabezpieczeniem jest przelew na zabezpieczenie wierzytelności do kwoty 65 850 000 zł.
W tej sytuacji chcemy przypomnieć, że w marcu br., w kontekście kolejnego wsparcia MPK przez Miasto, pytaliśmy Pana Rzecznika MPK Macieja Hasika o to, jaki jest obecny stan zadłużenia MPK i o jaką pomoc stara się obecnie MPK w Urzędzie Miasta Częstochowy, i czy ma to być bezzwrotna pożyczka?
Wówczas Pan Maciej Hasik stanowczo stwierdził, że MPK w Częstochowie nie ma zadłużenia.
Poniżej treść jego wyjaśnienia:
  • Jednocześnie każda spółka będąca miejskim czy regionalnym przewoźnikiem nie jest instytucją dochodową i wymaga dofinansowania, dlatego też mamy uchwałę Rady Miasta Częstochowy, która przewiduje wsparcie środkami z budżetu miasta realizacji połączeń autobusowych i tramwajowych przez MPK w Częstochowie.

 

Pozdrawiam serdecznie

 

Maciej Hasik

rzecznik prasowy

MZDiT i MPK w Częstochowie

 

fot. MPK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.