Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce znowu rośnie


W 2020 roku w naszym kraju prowadziły produkcję 20 274 gospodarstwa ekologiczne. To o 3,4% mniej niż dwa lata wcześniej i o 100 gospodarstw (+0,6%) więcej niż rok wcześniej. Najwięcej gospodarstw ekologicznych mają województwa: warmińsko-mazurskie (3241), podlaskie (2906), mazowieckie (2179) i zachodniopomorskie (2149).

W tych czterech województwach funkcjonuje ponad 51,5% spośród wszystkich gospodarstw ekologicznych w Polsce. Najmniej było ich w województwach: opolskim (62), śląskim (121), kujawsko-pomorskim (385) i pomorskim (519).

W 2020 roku powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wynosiła 509 291 ha, co oznacza wzrost o ponad 5% w porównaniu do roku 2018. Najwięcej upraw ekologicznych prowadzono w województwach: warmińsko-mazurskim (108 808 ha UR), zachodniopomorskim (101 507 ha UR), podlaskim (52 415 ha UR) i lubuskim (43 126 ha UR). W tych czterech województwach uprawiano metodami ekologicznymi ponad 305 tys. hektarów UR – jest to ponad 60% powierzchni UR ekologicznych w Polsce. Najmniej upraw ekologicznych prowadzono w województwach: opolskim (3 224 ha UR), śląskim (3 450 ha UR), kujawsko-pomorskim (7 093 ha UR) i świętokrzyskim (8 340 ha UR). Największy spadek powierzchni upraw ekologicznych zanotowano w województwie małopolskim (mniej o 16,6%), kujawsko-pomorskim (mniej o 9,0%, podkarpackim (mniej o 8,1%) i świętokrzyskim (mniej o 6,6%).

W 2020 roku w przeciętnym gospodarstwie ekologicznym w Polsce prowadzono produkcję na powierzchni 27,41 ha – to jest na powierzchni o blisko 3 ha UR większej niż w roku 2018. Największe gospodarstwa ekologiczne w 2020 roku prowadzono w województwie opolskim (średnio 53,6 ha), zachodniopomorskim (47,2 ha), lubuskim (45,6 ha) i dolnośląskim (39,9 ha).

W rolnictwie ekologicznym w Polsce – podobnie jak w rolnictwie konwencjonalnym – trwa proces koncentracji produkcji, co wymuszają zmiany na rynku. Z produkcji wypadają mniejsze gospodarstwa o małej skali produkcji. Małe gospodarstwa nieśmiało próbują łączyć się w grupy sprzedażowe bądź produkcyjne.

GAW

 

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.