KŁOBUCKIE ZESPOŁY


W powiecie kłobuckim nastąpiła reorganizacja szkół średnich, zasadniczych i zawodowych. Na sesji, 21 grudnia minionego roku, Rada Powiatu utworzyła 17 szkół ponadgimnazjalnych, w skład których wchodzą 4 licea ogólnokształcące, 5 liceów profilowanych, 5 techników i 3 zasadnicze szkoły zawodowe.
W ostatnim dniu stycznia bieżącego roku Rada Powiatu Kłobuck podjęła uchwały w sprawie reorganizacji szkół ponadpodstawowych na swoim terenie, w wyniku której powołano 5 zespołów szkół. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego, przy ul. Zamkowej nr 6, 42-100 Kłobuck.

W powiecie kłobuckim nastąpiła reorganizacja szkół średnich, zasadniczych i zawodowych. Na sesji, 21 grudnia minionego roku, Rada Powiatu utworzyła 17 szkół ponadgimnazjalnych, w skład których wchodzą 4 licea ogólnokształcące, 5 liceów profilowanych, 5 techników i 3 zasadnicze szkoły zawodowe.
W ostatnim dniu stycznia bieżącego roku Rada Powiatu Kłobuck podjęła uchwały w sprawie reorganizacji szkół ponadpodstawowych na swoim terenie, w wyniku której powołano 5 zespołów szkół. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego, przy ul. Zamkowej nr 6, 42-100 Kłobuck.
W skład Zespołu wchodzą:
– Liceum Ogólnokształcące;
– Liceum Profilowane o profilu usługowo-gospodarczym;
– Technikum Nr 1, kształcące w zawodach: technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec, technik technologii żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik budownictwa;
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych.
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Długosza przy ul. 3 Maja nr 33, 42-100 Kłobuck.
Składa się z następujących szkół:
– II Liceum Ogólnokształcące;
– II Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno – administracyjnym, usługowo – gospodarczym i zarządzaniu informacją;
– Technikum Nr 2 kształcić będzie w zawodach: technik handlowiec, technik i technologii odzieży;
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 będzie kształcić w oddziałach wielozawodowych.
Zespół Szkół Nr 3 przy ul. ks. I. Skorupki nr 46, 42-100 Kłobuck.
W jego skład wejdą:
– III Liceum Ogólnokształcące im. K Kosińskiego;
– Technikum Nr 3 im. K. Kosińskiego – technik ekonomista;
– Liceum Profilowane – profile: socjalny, usługowo-gospodarczy, zarządzanie informacją i ekonomiczno – administracyjny.
Zespół Szkół przy ul. Aleksego Ryły nr 10, 42-160 Krzepice.
Wchodzą w skład:
– Liceum Ogólnokształcące;
– Technikum – kształcące w zawodzie technik ekonomista; – Liceum Profilowane o kierunkach: socjalnym, usługowo-gospodarczym, zarządzanie informacją;
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcić będzie w oddziałach wielozawodowych.
Zespół Szkół przy ul. Częstochowskiej nr 8, 42-151 Waleńczów:
– Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego;
– Liceum Profilowane o profilach: rolniczo spożywczym i usługowo – gospodarczym.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *