Głos publiczny w sprawie dworca w Częstochowie


Nie ustaje dyskusja w sprawie budowy nowego dworca PKP w Częstochowie. Poniżej przedstawiamy list, który otrzymaliśmy od Przedstawiciela Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Regionu Częstochowskiego (SRIRC)

9 luty 2022
Bogusław Artman
Przedstawiciel
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Infrastruktury Regionu Częstochowskiego (SRIRC)
42-263 Brzeziny-Kolonia k. Cz-wy

 

Prezydent Miasta Częstochowy
Pan Krzysztof Matyjaszczyk
Rada Miasta Częstochowy
ul Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

 

 


Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Radni Miasta Częstochowy!
W związku z doniesieniami na temat wyburzenia przez PKP S.A. dworca kolejowego przy placu Rady Europy/ul.Piłsudskiego i zastąpienie go nowym budynkiem, a także w związku z planami Galerii Jurajskiej rozbudowy tegoż centrum handlowego o 6800 m2 powierzchni wynajmu składam wniosek jako przedstawiciel organizacji pozarządowej SRIRC, działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Częstochowy i regionu, o nieprzyznanie Galerii Jurajskiej pozwolenia na rozbudowę tejże galerii na terenach przylegających do tej Galerii i skłonienie zarządu Galerii Jurajskiej do zainwestowania i rozbudowy na terenie Dworca głównego PKP w Częstochowie przy współpracy z zarządem PKP S.A.
Jest rzeczą kuriozalną aby w kraju który powoli dopiero buduje dobrobyt niszczyć budowle użyteczności publicznej niedawno wybudowane za środki publiczne. Architektura Dworca wpisała się już w krajobraz Częstochowy a środki na wyburzenie i budowę nowego dworca PKP S.A. powinna przeznaczyć na cele rozbudowy infrastruktury kolejowej w regionie częstochowskim jak np.reaktywowanie przejazdów pasażerskich na mało uczęszczanym obecnie szlaku Częstochowa-Herby-Tarnowskie Góry-Bytom-Gliwice w związku z planowanym oddaniem linii kolejowej Zawiercie-Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice-Miasteczko Śląskie czy moim planem całkiem nowej linii kolejowej od istniejącej bocznicy kolejowej na Sabinowie przez Nieradę, Woźniki do Portu Lotniczego w Pyrzowicach. Władze miasta Częstochowa mają tutaj rolę do spełnienia w
negocjacjach z PKP S.A. Okazja rozbudowy centrum handlowego Galeria Jurajska sprzyja możliwości ożywienia głównego dworca kolejowego w Częstochowie poprzez skłonienie inwestorów do rozbudowy Galerii Jurajskiej nie przy istniejącej obecnie Galerii, ale zaledwie kilkaset metrów dalej, przy istniejącym dworcu kolejowym, np. nad torami kolejowymi, gdzie jest bardzo wiele miejsca do rozwoju. Skomunikowanie między obu częściami Galerii Jurajskiej (część przy dworcu mogłaby nosić nazwę Galeria Jurajska przy Dworcu lub Dworzec) mogłoby odbywać się przy pomocy specjalnej linii autobusowej, a w przyszłości mogłaby powstać podwieszana kolejka dojazdowa łącząca oba segmenty Galerii Jurajskiej. Utrzymanie obecnej bryły dworca i jego rozbudowa do celów handlowych pozwoli na zaniechanie trwonienia funduszy publicznych i PKP S.A. da możliwość generowania zysków z wynajmu a mieszkańcom Częstochowy pozwoli na robienie zakupów prawie w samym centrum miasta działając przeciw degradacji i depopulacji śródmieścia. Potrzebna jest tylko dobra wola współpracy między miejskim organami władzy, zarządem PKP S.A. oraz inwestorami z Galerii Jurajskiej.

Życząc sukcesu w tej dziedzinie załączam pozdrowienia,


Bogusław Artman, Przedstawiciel
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Częstochowskiego (SRIRC)
 srirc@interia.pl

 

Do wiadomości:
PKP S.A. Warszawa i Katowice
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej UM Częstochowy
Galeria Jurajska
Organizacje pozarządowe: Grupa Elanex i Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy
Media

fot. Paweł Starzec, zdjęcie użyczone przez Grupę Elanex
Podziel się:

1 komentarz

  • Czy ten pan był jakoś ostatnio na dworcu częstochowskim? Po co jeszcze rozbudowywać to puste i zimne nieporozumienie?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.