EDUKACJA / CZĘSTOCHOWA / Prawie 1100 uczniów pozbawiono nauki


Uczniowie szkół Maximus w Częstochowie dosłownie z dnia na dzień zostali pozbawieni realizacji nauki. Z problemem kontynuowania dalszej edukacji zostali sami, bo nikt nic nie wiedział i nie wie: dlaczego tak się stało?

– Moja córka uczy się w szkole dla pracujących Maximus, przy Al. NMP,  a w zasadzie uczyła, bo nagle szkołę zamknięto, nie informując wcześniej uczniów, że dojdzie do takiej sytuacji. Nawet dokumenty trudno było uzyskać od szkoły. Nie wiemy co robić, ponieważ nie można nigdzie uzyskać pomocy. Miasto rozkłada ręce, w Kuratorium Oświaty też nic nie wiedzą i uczniowie są pozostawieni samym sobie. Niestety, inne szkoły nie chcą ich teraz przyjmować. Córkę odesłano z kwitkiem  z kilku placówek. W Maximusie miała zacząć piąty semestr nauki i po szóstym zakończyć edukację. Jak mona było dopuścić do takiej sytuacji, przecież ta szkołą działała od 2003 roku – mówi nam zrozpaczona mama.

 

O wytłumaczenie tej kuriozalnej sprawy poprosiliśmy Urząd Miasta Częstochowy i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Poniżej prezentujemy wyjaśnienia rzecznika prasowego Urzędu Miasta Częstochowy Włodzimierza Tutaja (odpowiedzi na podstawie materiału z Wydziału Edukacji UM). Na wyjaśnienia Kuratorium czekamy. Wystaliśmy też pytania do organu prowadzącego.

Niestety, z pierwszej oceny sytuacji, wygląda na to, że jednak uczniowie będą musieli sami poradzić sobie w tej trudnej dla nich sytuacji.

 

Informacja dotycząca Szkół Maximus Urzędu Miasta Częstochowy

 

Jak mogło dojść do sytuacji nagłego zamknięcia placówki edukacyjnej, otrzymującej subwencję państwową?

Organem prowadzącym Szkoły Maximus w Częstochowie jest spółka „VIMAR GW” Sp. z o.o. mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Lindleya 16. Organ ten w Częstochowie prowadzi poniższe szkoły:

 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
 • Policealna Szkoła Zawodowa
 • Policealna Szkoła Medyczna
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 

Miasto Częstochowa jest dla szkół Maximus organem rejestrującym i dotującym zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na podstawie z art. 180 prawa oświatowego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawuje kurator oświaty – w przypadku Szkół Maximus w Częstochowie – Śląski Kurator Oświaty (i w tym zakresie szkoły Maximus powinny pozostawać pod nadzorem Kuratorium).

 

Czy miasto wiedziało o tym, że szkoła chce zamknąć działalność?

Wydział Edukacji nie miał wcześniej jakiejkolwiek informacji od organu prowadzącego Szkoły Maximus o planowanym ich zamknięciu. Zgodnie z art. 172 ust. 4  Prawa Oświatowego organ prowadzący szkoły niepubliczne jest zobowiązany na minimum 6 miesięcy przed planowaną likwidacją szkoły poinformować o tym organ rejestrujący.

 

W jakiej wysokości szkoła otrzymywała subwencję państwową?

Wydział Kontroli Urzędu Miasta Częstochowy rozpoczął kontrole prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji (w ramach subwencji oświatowej) w szkołach Maximus w lipcu 2021 roku na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy. Kontrola trwa do dnia chwili obecnej.

 

Ze względu na utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych w Szkołach Maximus, po kilkukrotnych wezwaniach do złożenia wyjaśnień miasto decyzją administracyjną z dnia 5 stycznia 2022 r. wstrzymało przekazywanie dotacji, o której mowa w art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Organ prowadzący szkoły Maximus – spółka VIMAR GW reprezentowany przez kancelarię prawną M.A.C. złożył w dniu 31 stycznia 2022 r. odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Ostatnia dotacja oświatowa została przekazana w grudniu 2021 r. w wysokości:

 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 740,88 zł
 • Policealna Szkoła Zawodowa – 67.043,70 zł
 • Policealna Szkoła Medyczna – 87.278,02 zł
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 17.388,48 zł.

 

Ilu uczniów kształciła szkoła?

Szkoły Maximus wykazywały w informacji miesięcznej o liczbie uczniów za styczeń 2022 r. następujące dane dotyczące liczby uczniów:

 •  Szkoła Podstawowa dla Dorosłych –  8 uczniów
 • Policealna Szkoła Zawodowa – 598 uczniów
 • Policealna Szkoła Medyczna – 207 uczniów
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 257 uczniów.

 

Byli uczniowie Szkół Maximus (trudno obecnie określić o jaką liczbę wychowanków może realnie chodzić, bo źródłem powyższych danych jest szkoła), w przypadku niemożliwości kontynuowania nauki w szkołach prowadzonych przez ten organ, mają do wyboru szkoły prowadzone przez Miasto Częstochowa, jak również szkoły niesamorzadowe.

 

Co teraz z uczniami, czy miasto zapewni im kontynuację kształcenia?

Miasto Częstochowa prowadzi m.in.: Szkołę Podstawową dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Andersa, a także Szkoły Policealne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Szkoły niepubliczne dla dorosłych, w których uczniowie szkół Maximus mogą kontynuować naukę to:

 • Policealna Szkoła TEB Edukacja
 • -Szkoła Finansów i Biznesu
 • Szkoła Policealna Cosinus Plus
 • Szkoła Policealna Żak
 • Szkoła Policealna Opieki Medycznej Żak
 • II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademos
 • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.