Czy w Polsce udzielane są pożyczki bez sprawdzania baz dłużników?


Osoby, które borykają się z problemami finansowymi, często poszukują alternatywy dla kredytów w bankach. Jedną z nich mogą być pożyczki bez sprawdzania baz dłużników. Jednak pojawia się pytanie, czy jest to w ogóle możliwe? Czy takie produkty istnieją?

Pożyczki pozabankowe a zdolność kredytowa

Aby zrozumieć, co tak naprawdę kryje się pod stwierdzeniem pożyczki bez baz, warto zwrócić uwagę na zdolność kredytową. Większość pożyczkodawców informuje swoich klientów, że to właśnie wynik scoringu będzie decydujący przy akceptacji wniosków. Kwestie te reguluje ustawa z dnia o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715). Zgodnie z art. 9. ust.1 i 2, kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta. Natomiast jej ocena odbywa się na podstawie informacji od konsumenta oraz znajdujących się w bazach danych lub zbiorach kredytodawcy. Nie ulega wątpliwości, że pożyczki pozabankowe udzielane przez firmy pożyczkowe są kredytami konsumenckimi. Dlatego też pożyczkodawcy muszą stosować się do zapisów zawartych w wyżej wspomnianej ustawie. Natomiast proces oceny zdolności kredytowej dzieli się na dwa etapy.

Pierwszy z nich to analiza ilościowa, w której brane są pod uwagę: dochody, miesięczne koszty utrzymania oraz obecne zadłużenie. Z kolei drugi etap polega na analizie jakościowej. W tym przypadku ocenie podlegają czynniki podzielone na cechy osobiste, między innymi wiek, stan cywilny, liczbę osób na utrzymaniu, zawód, stanowisko, oraz historia kredytowa. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że pożyczkodawca podczas oceny zdolności kredytowej sprawdza bazy dłużników.

Czy pożyczki bez sprawdzania baz dłużników istnieją?

Obecnie w Polsce istnieje siedem podstawowych baz dłużników: Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor), Krajowy Rejestr Długów BIG (KRD), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej (ERIF), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (KRDN). Jednak nie ulega wątpliwości, że nie każdy pożyczkodawca korzysta z wszystkich wyżej wymienionych rejestrów. Zdarza się, że pożyczkodawca nie sprawdza kilku z nich. Taka oferta nosi miano pożyczki bez sprawdzania baz dłużników. Jednak w rzeczywistości pożyczkodawca poddaje swoich klientów ocenie zdolności kredytowej i weryfikacji, ale nie w każdym rejestrze. Czasami klienci nazywają w ten sposób również oferty skierowane do osób, które nie mają żadnej historii kredytowej, posiadają w bazach wpisy o niewielkim zadłużeniu lub spłaconym już długu.

Warto zaznaczyć, że wiele zależy od indywidualnej sytuacji pożyczkobiorcy. Jednak nie ulega wątpliwości, że niezbędne jest posiadanie stałego dochodu, który zagwarantuje firmie pożyczkowej spłatę zobowiązania.

Jak usunąć wpis w bazach dłużników?

Warto przeanalizować sytuację wpisów w dwóch najpopularniejszych bazach dłużników. Pierwsza z nich to Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Do tego rejestru można trafić, posiadając zadłużenie wynoszące co najmniej 60 dni w bankach, SKOK-ach, firmach pożyczkowych, leasingowych i faktoringowych. Jeśli klient ureguluje swoje zobowiązanie po trafieniu do BIK, wpis będzie widoczny nawet do 5 lat po spłaceniu zadłużenia. Natomiast w BIG rejestrowane są zadłużenia w wyżej wymienionych miejscach oraz firmach telekomunikacyjnych, gminach, sądach, a także u wierzycieli wtórnych, osób fizycznych, dostawców energii czy przedsiębiorców.

Do BIG można trafić wskutek zadłużenia wynoszącego minimum 200 zł dla konsumentów i 500 zł dla przedsiębiorców, dla którego termin płatności upłynął 30 dni wcześniej oraz minęło 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem przed wpisem. Po uregulowaniu zadłużenia wierzyciel ma obowiązek usunąć wpis z bazy w ciągu 14 dni! W przypadku braku spłaty informacje będą przetwarzane przez 6 lat w przypadku konsumentów i 10 lat dla przedsiębiorców. Po tym czasie baza zostanie wyczyszczona. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj także: Wszystko co musisz o bezpiecznym zaciąganiu pożyczki bez sprawdzania baz dłużników.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.