BATALIONY OFICERSKIE


Nominacje dla żołnierzy BCh

W 60. rocznicę utworzenia Straży Chłopskiej, przemianowanej wiosną 1941 r. na Bataliony Chłopskie – byli żołnierze tej zasłużonej w antyhitlerowskim ruchu oporu formacji wojskowej otrzymali nominacje na stopnie oficerskie. Podczas uroczystego spotkania, w imieniu Zarządu Głównego oraz Zarządu Okręgowego BCh ziemi częstochowskiej, okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes ZO mjr Ryszard Pałka.
Bataliony Chłopskie, do czasu wejścia, 14 lutego 1942 roku, w struktury tworzonej wówczas Armii Krajowej, liczyły 150 tys. uzbrojonych żołnierzy, głównie ze środowiska wiejskiego. Do czasu powstania BCh władze niemieckie za brak subordynacji, np. za zaniedbania w dostawie kontygentów żywności, pacyfikowały wsie stosując surowe represje, włącznie z karą śmierci. Na terenie ziemi częstochowskiej spalono 38 wsi, zginęło blisko 1000 osób. Terror okupanta poskromiło dopiero wojsko chłopskie. Major R. Pałka mówił również o pomocy dla weteranów walk o niepodległość i niezawisłość Polski. Prezes podał liczne przykłady form czczenia pamięci żołnierzy z szeregów BCh, którym nie było dane dożyć wolnej i niezawisłej III Rzeczpospolitej Polskiej.
Nominacje oficerskie wręczył żołnierzom płk Ryszard Markiewicz – komendant WKU w Częstochowie. Odznakę Weterana Walk o Niepodległość żołnierzom BCh wręczył prezydent Częstochowy Wiesław Maras. Medale pamiątkowe, z podobizną komendanta BCh gen. Franciszka Kamińskiego, z okazji 60. rocznicy powstania tej organizacji wręczył prezes ZGBCh prof. Mieczysław Rybak. Wśród udekorowanych znalazła się również „Gazeta Częstochowska”. W drugiej części spotkania wspominano przeżycia z okresu wojny. Ówcześni żołnierze, dziś oficerowie, szczycili się przynależnością do chłopskiego wojska, które stanowiło niemal czwartą część stanu liczbowego Armii Krajowej. Żołnierze Batalionów, w czasie II wojny, walczyli w 70 bitwach, stoczyli z wrogiem około 400 potyczek. Nieskrywaną radość sprawił zebranym list wojewody śląskiego prof. Willibalda Winklera.
„…Wasz patriotyzm najwyższej próby, Wasze wojenne doznania, heroizm i poświęcenie, to praktyczna realizacja drugiego członu hasła Żywią i bronią” – napisał. W swym przesłaniu wojewoda wyraził nadzieję, że przykład żołnierzy BCh będzie wskazywał młodemu pokoleniu Polaków na czym polega miłość do Ojczyzny i wiara w to, że wolność warta jest najwyższej ofiary. W zakończeniu swego przesłania wojewoda złożył nowo mianowanym oficerom serdeczne gratulacje. Życzenia złożyli żołnierzom goście, m.in. poseł Tadeusz Wrona, Ireneusz Skubiś, prezes Zarządu Głównego BCh prof. M. Rybak, Mieczysław Kurzyński oraz przewodniczący Regionalnej Rady Kombatantów ppłk Maciej Lechowicz, który w imieniu obdarowanych Medalem Pamiątkowym serdecznie podziękował władzom Batalionów Chłopskich za wyrażone uznanie dla środowiska kombatanckiego.
Podczas spotkania cześć oddano gen. Franciszkowi Kamińskiemu – legendarnemu dowódcy BCh, skazanemu po wojnie przez władze PRL na 12 lat więzienia. Należną pamięć oddano również księżom. Medale Pamiątkowe otrzymali: ks. prałat Józef Franelak – proboszcz parafii św. Jakuba, gdzie kultywowane są przedwojenne tradycje kościoła garnizonowego 27 pp, ks. kan. Stanisław Mendekiewicz – wiceoficjał Sądu Metropolitalnego, ks. prałat dr Franciszek Dylus – kapelan Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich oraz o. Efrem Osiadły – definitor generalny Jasnej Góry.
Opracował wiceprezes Korpusu WP

TADEUSZ GAŁECKI

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *