25 LAT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. Instytucja wspierająca rolników


Rozmowa z TOMASZEM MATYSZCZAKIEM, dyrektorem Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Panie Dyrektorze, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji pięknego Jubileuszu Państwa instytucji.
– Dziękuję, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku 2019 obchodzi 25-lecie działalności. To już ćwierć wieku funkcjonowania naszej instytucji w służbie dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Od momentu powstania naszej instytucji wspieramy proces modernizacji polskiej wsi. Dzięki pomocy wypłacanej naszym beneficjentom polskie rolnictwo wraz z przemysłem powiązanym zmieniło swoje oblicze, dorównując najwyższym standardom obowiązującym w UE. Poprzez dofinansowania prowadzone przez ARiMR nasi beneficjenci mają możliwość zakupu najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, które pozwalają im konkurować na rynkach światowych.

Na jaki rodzaj pomocy finansowej polscy rolnicy mogli liczyć z Państwa strony?
– Najpopularniejszą formą wsparcia beneficjentów zarejestrowanych w ARiMR są dopłaty bezpośrednie, które zostały uruchomione w 2004 roku i trwają nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie na rzecz dopłat bezpośrednich od 2004 roku wypłacił ponad 4 miliardy złotych. Równolegle z dopłatami bezpośrednimi udzielamy naszym beneficjentom innego rodzaju form wsparcia. Obecnie są to np. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW), wsparcie w ramach programów rolno-środowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych, wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. W tym obszarze Śląski Oddział Regionalny wypłacił blisko 5 miliardów złotych. Przedmiotowe programy i poddziałania obsługiwane są przez Biura Powiatowe.
Panie Dyrektorze, poprzez upływający czas sama forma składania wniosków o wsparcie uległa znaczącej zmianie.
– Tak, forma składania wniosków papierowych powoli przechodzi do historii. Obecnie zdecydowana większość beneficjentów składa wnioski w formie elektronicznej w utworzonej przez Agencję aplikacji E-Wniosek Plus oraz Portal IRZ Plus, dzięki którym rolnik w zaciszu swojego domu może wypełnić w sposób samodzielny i nieskomplikowany wniosek w formie elektronicznej, następnie przesłać go do Agencji.

Śląski Oddział Regionalny ARiMR udziela również wsparcia dla beneficjentów w ramach programów inwestycyjnych. Na czym polega taka forma wsparcia?
– Tak, obecnie udzielamy wsparcia dla szerokiej gamy działań inwestycyjnych i premiowych w ramach PROW 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014–2020, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych beneficjentów. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań jak i terminów naborów znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl

Dziś, mówiąc rolnik, widzimy całkowicie inny obraz niż kilka czy kilkanaście lat wstecz.
– Zgadza się, ponieważ dzisiejszy rolnik to świadomy przedsiębiorca, który posiada plan dla siebie i dla swojego gospodarstwa. Cieszę się, ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma udział w procesie przemian poprzez udzielanie wsparcia. Obecnie polskie gospodarstwa są konkurencyjne na tle gospodarstw państw członkowskich Unii Europejskiej, co w kontekście 25-lecia ARiMR napawa dumą i pozwala z dużym optymizmem spoglądać w przyszłość.
Dziękuję za rozmowę
URSZULA GIŻYŃSKA

ŻYCZENIA DLA ROLNIKÓW
Z okazji XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej i Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w imieniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Marii Fajger, swoim oraz wszystkich pracowników ARiMR Śląskiego Oddziału Regionalnego chciałbym złożyć najlepsze życzenia na nadchodzące święto.
W tym uroczystym dniu życzymy gospodarzom wielu obfitych plonów, sukcesów w dalszej pracy na rzecz rozwoju rolnictwa na terenie Województwa Śląskiego. Drodzy Rolnicy, życzymy Wam, aby Wasza ciężka praca zapewniła godne życie Waszym rodzinom, dawała Wam poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na lepszą przyszłość dla nas wszystkich.
TOMASZ MATYSZCZAK
Dyrektor Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *