Związki zawodowe informują o stanie Huty


28 czerwca pod budynek Zarządu ISD Huty Częstochowa przyszli zdeterminowani pracownicy. tym aktem wyrazili swoje obawy dotyczące niepewnej przyszłości zakładu. Pikietę zorganizowały związki zawodowe. Wcześniej zwróciły się do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra finansów Mariana Banasia o pomoc i zorganizowanie spotkania w sprawie trudnej sytuacji, w której znalazł się zakład. Proszą o uchronienie go przed upadłością i pomoc umożliwiającą jego dalsze prosperowanie na rynku, a co za tym idzie uratowanie tysięcy miejsc pracy dla pracowników samej huty oraz spółek zależnych.

– Nic nie wiemy, czujemy się zagrożeni, bo nikt nam nic nie wyjaśnia. Chcemy jakichkolwiek informacji o tym, jaka jest faktyczna sytuacja w przedsiębiorstwie. Wiemy tylko, że może niebyt wypłaty w lipcu, że prawie cała załoga jest na przymusowych urlopach przerwie postojowej. Na 1235 osób zatrudnionych w Hucie pracuje tylko 159. Są to osoby do doraźnych prac – mówi „GCz” Adam Kapuścik ze związku zawodowego Kadra ISD Huty Częstochowa.

W tym samym dniu odbyła się także konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele związków zawodowych ujawnili swój niepokój w sprawie groźby upadłości Huty. Jak przyznali, trudności trwają od kilku miesięcy. Wcześniej jednak nie chcieli alarmować ani parlamentarzystów, ani mediów. Jak stwierdzili grupa kapitałowa ISD w Polsce, w skład której wchodzi ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., nie jest w stanie funkcjonować bez zewnętrznego wsparcia. – Banki oczekują od grupy restrukturyzacji poprzez wykup wierzytelności lub przejęcie przez nowego inwestora. Taki pojawił się w kwietniu bieżącego roku. Jest to prywatny fundusz inwestycyjny Greybull Capital z siedzibą w Londynie. Niestety, nie znamy właścicieli, nikt z tej firmy nie rozmawiał z nami. Jedynie mamy informacje od banków: PKO BP i Pekso SA – mówili związkowcy. Jak wyjaśniali, w swej prognozie Greybull Capital założył finansowanie ISD Huty Częstochowa oraz uruchomienie produkcji i utrzymanie miejsc pracy, ale chce gwarancji od banków, że z chwila, gdy nie powiedzie się strategia pomocy pieniądze zostaną mu zwrócone. Na takie dictum nie chcą zgodzić się banki. Negocjacje banków z inwestorem miały zakończyć się pod koniec maja. Nadal jednak trwały. Związkowcy podkreślili jednocześnie, sumienność Zarządu Huty w realizacji pakietu socjalnego wynegocjowane w 2005 roku, przy przejmowaniu Huty przez ISD Polska. Związkowcy zapowiedzieli pikietę w Warszawie.
Obecny na konferencji przewodniczący Zarządu NSZZ „solidarność” Jacek Strączyński, podkreślił, że niepotrzebnie tak długo związkowcy trzymali w tajemnicy informację o trudnym położeniu Huty. – Gdy w 2005 roku prowadziliśmy negocjacje przy sprzedaży Huty mieliśmy sześciu oferentów. Każdy był zweryfikowany i ręka w rękę, wszyscy, pracownicy, dyrekcja, politycy walczyliśmy o dobro naszego zakładu. Dzisiaj wiem, że w sprawie Huty działa poseł Szymon Giżyński i wierzę, że nas nie opuści i z pewnością pomoże – powiedział przewodniczący Jacek Strączyński.
Poniżej publikujemy treść oświadczenia związków zawodowych.

OŚWIADCZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NA TEMAT
SYTUACJI ISD HUTY CZĘSTOCHOWA SP. Z O. O.

ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o. jest największym producentem blachy grubej w Polsce i jednym z nielicznych w Unii Europejskiej. Produkuje stal i blachę dla sektora stoczniowego, budowlanego, konstrukcyjnego i obronnego. Tradycje częstochowskiej Huty sięgają 1896 r. Przez lata była największą firmą w mieście i odegrała ważną rolę w rozwoju Częstochowy, a do dziś pozostaje znaczącym pracodawcą w regionie. Właścicielem Huty od 2005 r. jest Związek Przemysłowy Donbasu (ISD). Od czasu światowego kryzysu z 2008 r. walczy z problemami finansowymi. Teraz sytuacja przedsiębiorstwa stała się wręcz dramatyczna. Praktycznie od maja Huta całkowicie wstrzymała produkcję.
Obecnie Huta zatrudnia 1235 osób. Według szacunków kolejne 5 tysięcy pracuje w firmach stale współpracujących z Hutą, które również ucierpią przy przedłużającym się postoju. ISD Huta Częstochowa już zawiesiła współpracę z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi. Od 1 do 30 czerwca wprowadzono przerwy w pracy, podczas których w zakładzie przebywało jedynie 159 osób niezbędnych do jego zabezpieczenia i bieżących prac. Reszta hutników może wykorzystywać urlopy lub są na tzw. postojowym, co wiąże się z obniżeniem wynagrodzeń. Już teraz przerwy w pracy w Hucie przedłużono do 31 lipca.
Podstawową przyczyną problemów ISD Huty Częstochowa jest brak kapitału obrotowego na zakup surowców (złomu, surówki, żelazostopów) i wznowienie produkcji. Obecny właściciel, czyli ISD, poinformował związki zawodowe, że nie ma odpowiednich środków. Wyjściem może być nowy inwestor gotów dokapitalizować Hutę. Zainteresowany tym jest brytyjski Greybull Capital LLP
– firma inwestycyjna, działająca w wielu sektorach gospodarki. Z informacji posiadanych przez związki zawodowe wynika, że przyszłość Huty zależy od wyników trwających negocjacji z bankami – głównymi wierzycielami spółki: Pekao SA i PKO Bank Polski SA. Już kilka tygodni temu Greybull Capital LLP przedstawił bankom swoją ofertę, która wciąż jest analizowana.
Dwa tygodnie temu, wszystkie sześć organizacji związkowych w ISD Hucie Częstochowa wysłało list do prezesów Pekao SA Michała Krupińskiego i PKO Bank Polski SA Zbigniewa Jagiełło z prośbą o przyspieszenie decyzji, które pozwolą wznowić produkcję i uchronić miejsca pracy. W pierwszej kolejności chodzi o przedłużenie tzw. porozumienia standstill, które pozwoli inwestorowi na natychmiastowe wsparcie finansowe Huty, stworzy możliwość wznowienia produkcji i utrzymania miejsc pracy, a po zakończeniu negocjacji perspektywę stabilnego funkcjonowania już z nowym właścicielem. Związki zawodowe rozumieją, że banki muszą dokładnie przeanalizować ofertę potencjalnego inwestora, ale Huta już teraz wymaga wsparcia finansowego, które Greybull Capital obiecał natychmiast po przedłużeniu standstill. Trudno wyobrazić sobie, aby ISD Huta Częstochowa mogła przetrwać kolejne miesiące bez produkcji.
Z nieoficjalnych informacji docierających do związków zawodowych wynika, że bez przedłużenia porozumienia standstill może nie być pieniędzy nawet na wypłaty najbliższego wynagrodzenia, zaplanowane na 10 lipca.
Kopie listu trafiły m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.
Oba banki odpowiedziały, że są gotowe zawrzeć taką umowę, ale do jej podpisania – z posiadanych na tę chwilę informacji – wciąż nie doszło. Związki zawodowe w Hucie nie znają szczegółów negocjacji, ale są zaniepokojone ich przedłużaniem się, a docierające informacje o ich przebiegu są rozbieżne. Obawy są tym większe, że Greybull Capital wydaje się być obecnie jedynym zainteresowanym inwestorem i fiasko rozmów może doprowadzić do upadłości
i zwolnienia załogi Huty. W takiej sytuacji, nawet gdyby w przyszłości znalazł się nowy inwestor, uruchomienie linii produkcyjnych może być niemożliwe, m.in. z powodu zbyt długiego przestoju urządzeń oraz braku możliwości odtworzenia wykwalifikowanej kadry na specjalistycznych stanowiskach (np. operatorów pieca, suwnicowych, technologów, maszynistów lokomotyw).
Związki zawodowe bardzo poważnie obawiają się o los częstochowskiej Huty i miejsca pracy, dlatego postanowiły nagłośnić jej sytuację, włączyć się
w ratowanie przedsiębiorstwa i zaapelować o wsparcie, a w najbliższym czasie
– o ile nie zapadną zadowalające rozstrzygnięcia – planują kolejne kroki.

Małgorzata Magiera
Związek Zawodowy „Juvenia” Huty Częstochowa

Włodzimierz Seifryd
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników
Ruchu Ciągłego z siedzibą w ISD Huta Częstochowa

Jerzy Duda
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników
z ISD Huty Częstochowa

Mariusz Ciupiński
Międzyzakładowy Związek Zawodowy „KADRA”
Huty Częstochowa

Marek Chądzyński
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
ISD Huty Częstochowa

Jan Karpowicz
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ’80
ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code