Erasmus w SP 41


W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr41 im. Jana Matejki przy ul. Okólnej w Częstochowie przystąpiła do realizacji trzech projektów finansowanych z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+.

Projekty realizowane są w latach 2018-2020 i biorą w nich udział różne kraje europejskie.
1. AKTYWNI OBYWATELE PROMUJĄCY DZIEDZICTWO KULTUROWE W EUROPIE
Koordynator: Rumunia
Kraje partnerskie: Grecja, Portugalia, Polska, Włochy
Projekt kształtujący u młodych ludzi aktywne postawy obywatelskie w tworzeniu wspólnej, tolerancyjnej Europy oraz promujący dziedzictwo kulturowe własnego kraju jak również wartości narodowe i kulturowe krajów partnerskich. Rozwijanie u młodych ludzi aktywnych postaw obywatelskich oraz świadomości przynależności do wielokulturowej społeczności europejskiej to priorytetowy cel tego projektu.
2. TEATR, INTEGRACJA I WIELOKULTUROWOŚĆ W EUROPIE
Koordynator:Portugalia
Kraje partnerskie:Polska, Estonia
Projekt wykorzystujący teatr i inne dziedziny sztuki do rozwijania autonomii oraz kształtowania krytycznego myślenia oraz umiejętności społecznych uczniów. Aktywny udział młodzieży w zajęciach projektowych prowadzi do rozwijania procesu samokształcenia, samodzielności i przedsiębiorczości tym samym modyfikując zachowania stereotypowe.
3. BEZ PRZESZKÓD, BEZ BARIER
Koordynator: Turcja
Kraje partnerskie: Polska, Rumunia, Bułgaria, Włochy, Portugalia
Projekt wzmacniający pozytywne relacje pomiędzy uczniami i koncentrujący się na przeciwdziałaniu odrzuceniu uczniów „innych”, z dysfunkcjami, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pogłębianie umiejętności wyrażania uczuć i emocji za pomocą technik artystycznych oraz pracy w grupie.

Uczniowie S.P. nr 41 zaangażowani w realizację poszczególnych projektów, uczestniczą w licznych działaniach lokalnych organizowanych przez szkołę oraz organizowanych wizytach w krajach partnerskich.W roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyliśmy w 6 różnych, owocnych mobilnościach, jednocześnie organizując spotkania projektowe w naszej szkole.
Mamy nadzieję, że rok szkolny 2019/2020 przeniesie również wiele dających satysfakcji aktywności i działań.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.