XX Konkurs Dendrologiczny „Znam drzewa i krzewy” im. Prof. Janusza Hereźniaka


23 uczniów ze szkół podstawowych i średnich przystąpiło do rywalizacji w dwudziestej edycji Konkursu Dendrologicznego „Znam drzewa i krzewy” im. Prof. Janusza Hereźniaka. To przedsięwzięcie rozbudzające wśród młodzieży szkolnej zainteresowanie przyrodą i pogłębiające wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne rozpoznawania drzew i krzewów.

 

Uroczyste rozdanie podsumowanie Konkursu nastąpiło 10 grudnia 2019 roku w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie. Jego organizatorami są: Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie, IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Składał się z dwóch etapów: testu pisemnego z zakresu: morfologii, geografii, ekologii oraz ochrony drzew i krzewów oraz terenowego, polegającego na rozpoznawaniu gatunków drzew i krzewów na podstawie cech morfologicznych. Łącznie z obu etapów można było zdobyć 69 punktów. W skład Jury Konkursu weszli: dr Barbara Majchrzak i dr Cezary Gębicki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, dr Ewa Kaczmarzyk i mgr Elżbieta Janik – reprezentujące Dział Przyrody Muzeum Regionalnego w Częstochowie oraz mgr Stanisława Gruszczyńska – członek Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie.

Do konkursu przystąpiło 23 uczniów, w tym: ze szkół podstawowych – 5 (2 z SP nr 53 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie i 3 z SP nr 42 w Częstochowie) oraz 18 uczniów ze szkół średnich (II LO im. R. Traugutta w Częstochowie – 2, Zespół Szkół Technicznych im. S. Żeromskiego w Częstochowie – 3 uczniów, Zespól Szkół Mody i Reklamy im. W. Reymonta w Częstochowie – 4 uczniów oraz IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie – 9).

 

 

Wśród szkół podstawowych nagrody indywidualne otrzymali:

 1. Kamil Walas – 62 pkt. (SP nr 53 w Częstochowie) – I miejsce
 2. Maria Szewczyk – 39 pkt. (SP nr 53 w Częstochowie) – II miejsce
 3. Maja Kałwak – 35,25 pkt. (SP nr 42 w Częstochowie) – III miejsce

 

Wyróżnienia:

 1. Paskal Bzdon – 29,25 pkt. (SP nr 42 w Częstochowie)
 2. Kewin Gil – 23,75 pkt. (SP nr 42 w Częstochowie)

 

Wśród szkół średnich nagrody indywidualne otrzymali:

 1. Adrian Nowak – 61 pkt. (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie) – I miejsce
 2. Julita Łuszczyńska – 59 pkt. (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie) – II miejsce
 3. Natalia Czerwik – 56 pkt. (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie) – III miejsce

 

Wyróżnienia:

 1. Julia Miszta – 51,75 pkt. (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie)
 2. Krzysztof Wala – 50,5 pkt. (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie)
 3. Adrianna Krzak – 49 pkt. (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie)
 4. Julia Wiaderek – 48,5 pkt. (II LO im. R. Traugutta w Częstochowie)
 5. Kinga Młyńczak – 47,5 pkt. (IX LO im. C. . Norwida w Częstochowie)

 

Główną Przechodnią Nagrodę Zespołową Konkursu, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy, zdobył zespół uczniów z IX LO im. C.K. Norwida z Częstochowy (455,7 pkt.), przygotowany przez Panie mgr Barbarę Wcześniak i mgr Magdalenę Dróżdż-Korbylę. Drugą Nagrodę Zespołową zdobył zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 53 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie (101 pkt.).

Nagrody i wyróżnienia w konkursie, w postaci książek o tematyce przyrodniczej i kart prezentowych (EMPIK) zostały ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie.

Organizatorzy dziękują dr Barbarze Majchrzak z Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie za przeprowadzenie warsztatów dendrologicznych i poprowadzenie Konkursu. Podziękowania przekazano także Dyrekcji IX LO im. C.K. Norwid, na ręce dyrektora Krzysztofa Wachowiaka za wsparcie przy zorganizowaniu Konkursu oraz nauczycielce biologii Barbarze Wcześniak za coroczne organizowanie oryginalnych programów słowno-muzycznych z okazji wręczania nagród laureatom Konkursu.

UG

 

 

 

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

 

FOT, ARCHIWUM LOP

Urszula Giżyńska

Redaktor Naczelny Gazety Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code