INTERWENCJA. Piętrowiec tuż pod oknami


We wrześniu 2019 roku mieszkańcy bloku przy ul. Focha 73/77 w Częstochowie otrzymali wstrząsającą dla nich wiadomość. Dowiedzieli się o planach właściciela nieruchomości jednorodzinnej o powierzchni zaledwie 489 m2, przy ul. Focha 71 B, który postanowił tuż pod ich oknami wybudować wielorodzinny, kilkupiętrowy budynek z dwunastoma lokalami mieszkalnymi.

 

9 września 2019 roku Prezydent Miasta Częstochowy poinformował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Śródmiejską Spółdzielnię Mieszkaniowa  oraz dziesięć osób prywatnych – mieszkańców ul. Focha, że właściciel działki przy ul. Focha 71 B złożył do urzędu wniosek w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów (par. 12 ust. 1 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z wniosku właściciela  nieruchomości wnika, że planuje na bazie domku jednorodzinnego postawić potężny budynek o wysokości 14,70 metrów i maksymalnie rozciągnąć go – od strony północnej o 6,69 metra i od południowej o 8,38 metrów. Blok ma mieć 12 lokali mieszkalnych z 6 stanowiskami postojowymi w projektowanym budynku .

– Tym sposobem, jeśli właściciel uzyska zgodę magistratu, pod naszymi oknami wyrośnie blok, który całkowicie odetnie nas od światła. Poza tym plany te wiążą się  wycięciem wieloletnich drzew – niezwykle rzadkich, pięknych okazów – mówią zaniepokojeni tym pomysłem mieszkańcy ul. Focha  73/77. Trzeba dodać, że pod tym adresem są 32 lokale mieszkalne.

Wiadomość od Prezydenta nie pozostała bez ich reakcji.  Natychmiast napisali pismo do Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Częstochowy, w którym zgodnie oświadczyli, że nie wyrażają zgody na odstępstwo od warunków technicznych planowanej inwestycji przy ul. Focha 71 B. W piśmie  Z dnia 17 września 2019 roku przedstawili liczne, niezwykle istotne problemy, jakie stworzyłby budynek.  – „Taka rozbudowa jest sprzeczna  zasadami współżycia społecznego. Rozbudowa od strony północnej, w zamierzonym projekcie sprawi, że tu pod oknami i balkonami wyrośnie nam 15-metrowa ściana, która znacząco ograniczy naświetlenie mieszkań, co negatywnie wpłynie na psychikę mieszkańców. Ponadto, lokalizacja składowiska śmieci w niewielkiej odległości od naszych okien i balkonów oraz placu zabaw stwarza zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Projektowany budynek wraz z infrastrukturą (garaże i miejsca postojowe usytuowane niżej poziomu terenu nieruchomości)  zajmują łącznie 90 procent terenu nieruchomości. Co ważne, wszystkie, w tym unikatowe drzewa rosnące obecnie na terenie objętym postępowaniem zostaną usunięte. Znacznemu pogorszeniu ulegnie jakość powietrza w tym obszarze.” – czytamy  w piśmie lokatorów z ul. Focha 73/77. Jak dodają, w ich budynku mieszkają rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze w wieku powyżej 80 lat i osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. – „Zwiększony ruch pojazdów po drodze wewnętrznej, która dodatkowo ma być też zmniejszona, będzie stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia. Ponadto zminimalizowanie liczby miejsc parkingowych do liczby mieszkań spowoduje utrudnienia parkowania dla obecnych mieszkańców. Już obecnie ten obszar jest mocno zagęszczony architektoniczne, dodatkowy tak duży blok sprawi zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego, w zasadzie nie będzie swobodnej i bezpiecznej drogi dojazdowej dla wozów strażackich i karetek pogotowia. Co więcej, w planie tej inwestycji nie ma zaznaczonej drogi pożarowej wzdłuż budynku,  a to narusza przepisy przeciwpożarowe.” – czytamy w dalszej części pisma.

Zostało ono wysłane także do Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarząd Spółdzielni w piśmie z dnia 26 września 2019 roku poinformował mieszkańców, że Zarząd złożył w Urzędzie Miasta Częstochowy stosowne zastrzeżenie, co do odstępstw od przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla inwestycji przy ul. Focha 71 B w Częstochowie. Mimo tak licznych poważnych i uzasadnionych argumentów mieszkańców kwestia rozbudowy przyjęła dalszy tok, bowiem Prezydent Miasta Częstochowy 20 października 2019 roku wystosował pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie z sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla inwestycji przy ul. Focha 71 B w Częstochowie.

Wprawdzie miejscowy organ zaopiniował negatywnie wniosek właściciela, w tym zdecydowanie negatywnie w sprawie sześciu stanowisk postojowych, to jednak mieszkańcy obawiają się kolejnych posunięć urzędników. Jednym z nich jest – jak przypuszczają – wykupienie od Spółdzielni placu rekreacyjno-zabawowego przez właściciela nieruchomości Focha 71 B, przylegającego do tej posesji. Dlatego wystąpili do Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o remont tego placu zabaw i wypoczynku. W piśmie z dnia 14 października 2019 roku poprosili o wykonie niezbędnych prac, między innymi: nasadzenia krzewów wzdłuż ogrodzenia, nasadzenia drzew, montaż sprzętu rekreacyjnego dla seniorów oraz dzieci i młodzieży (na dzisiaj jest tam tylko jedna huśtawka) oraz  ustawienie ławek z oparciem lub  pergolą. – Mieszkamy w blokowisku w centrum miasta i mamy jedynie ten niewielki skrawek placu do wypoczynku, który powinien być oazą zieleni. Rekonstrukcja placu jest bardzo potrzebna. Całość można sfinansować ze środków funduszu budowlanego, przecież co miesiąc przez lata odkładamy na inwestycje, a dla nas nic szczególnego nie wykonano. Plac posiada pełne ogrodzenie, gwarantujące bezpieczeństwo i ochronę dla urządzeń. Dotychczas była u nas tylko likwidacja wyposażenia, między innymi ławek i piaskownicy oraz wycięcie jedynego na placu drzewa. Do trzepaka prowadzi zniszczony chodnik. Odczuwamy potrzebę większej dbałości o nasze otoczenie, a w szczególności o potrzebę naszego wypoczynku. Dostrzegamy dbałość Zarządu Spółdzielni w stosunku do innych bloków, jak na przykład przy ul. Zana 2. Dlaczego oczekujemy na przychylność i spełnienie naszych postulatów  – podkreślają  mieszkańcy bloku przy ul. Focha 73/77.

Ponieważ Zarząd Spółdzielni nie odpowiedział na ich pismo, kolejne (25 listopad 2019 roku) skierowali do Rady Nadzorczej, z prośbą zdecydowane i skuteczne działania. –„Jesteśmy zdeterminowani co do naszych dalszych działań, łącznie z postępowaniem sądowym, gdyż zachowanie Zarządu Spółdzielni jest lekceważeniem członków Spółdzielni.” – napisali mieszkańcy. Dwa dni później otrzymali pismo od Zarządu Spółdzielni z informacją o nasadzeniu krzewów w grudniu 2029 roku oraz wykonania w 2020 roku dokumentacji projektowej zagospodarowania placu.

Mieszkańcy jednak w braku konkretnego planu na rewitalizację placu widzą ukrycie jakoś kruczka. – Jesteśmy nadal zaniepokojeni, bowiem  Zarząd i Rada Nadzorcza wykonują uniki. Rada Nadzorcza wręcz określiła, że w jej kompetencjach nie leży wykonanie działań wskazanych przez mieszkańców i w pełni popierają kierunek pracy Zarządu, nakreślony, jak to określa Rada Nadzorcza, wedle możliwości finansowych funduszu remontowego. Jeśli prace nie zaczną się na początku roku, to najprawdopodobniej plac zabaw posłuży inwestorowi za plac budowlany, bo przecież te maszyny trzeba będzie gdzieś ustawić. A to będzie pierwszy krok do likwidacji placu – twierdzą mieszkańcy.

 

Postępowanie administracyjnie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy terenu przy ul. Focha 71B w Częstochowie trwa. 3 grudnia 2019 roku zainteresowane strony otrzymały z Urzędu Miasta Częstochowy zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami i składaniu swoich wniosków.

URSZULA GIŻYŃSKA

 

Do Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej skierowaliśmy zapytania. Po otrzymaniu odpowiedzi opublikujemy je.

Uprzejmie proszę o podanie szczegółowego planu modernizacji placu rekreacyjno-zabawowego przy ul. Focha (plac przylegający do posesji przy ul. Focha 71 B).

Czy nie ma niebezpieczeństwa jego likwidacji, w związku  planowaną budowlą bloku przez właściciela posesji przy ul. Focha 71?

Jakie jest stanowisko Zarządu Spółdzielni w sprawie planowanej budowy, która ma odbiegać od przepisów prawa budowlanego?

Czy w ostatecznej decyzji będzie uwzględniony głos mieszkańców z bloku przy ul. Focha 73/77, których jakość mieszkaniowa znacząco się pogorszy, jeśli blok powstanie?

Odpowiedzi są na zdjęciu, poniżej

Czekamy nadal na wyjaśnienia Urzędu Miasta

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *