WANDA KUKLA SEKRETARZEM MIASTA


Wanda Kukla dotychczas pełniąca obowiązki dyrektora generalnego Urzędu Miasta od kwietnia jest Sekretarzem Miasta Częstochowy.
Sekretarza Miasta wyłoniono w trybie postępowania konkursowego.

Sekretarzowi Miasta podlega Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Kontroli i Biuro Rady Miasta. Ponadto m.in. nadzoruje system funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych; koordynuje i nadzoruje wdrażanie systemów zarządzania; nadzoruje kontrolę jednostek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych; współdziała z Radą Miasta i jej komisjami w sprawach wynikających z inicjatywy uchwałodawczej Prezydenta Miasta.

Wanda Kukla jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; ukończyła także studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz ekonomiki i zarządzania menadżerskiego. Od 1977 roku była zastępcą dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie; od 1993 do 1998 dyrektorem tego Wydziału. W tym czasie uczestniczyła także w pracach Zespołu utworzonego przy Ministrze Finansów, opiniującego projekty ustaw i wnioskującego zmiany przepisów. Od lipca 1999 do lutego 2008 była Skarbnikiem Miasta Częstochowy, a także aktywnym członkiem Komisji Finansowej Związku Miast Polskich. W latach 2011-2013 była doradcą Prezydenta Miasta, m.in. współtworzyła ze środowiskiem gospodarczym „Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013-2018”, a wcześniej projekty uchwał zwalniające przedsiębiorców z części podatku od nieruchomości. Później prezydent powołał ją na swojego zastępcę, a od stycznia 2015 pełniła obowiązki Dyrektora Generalnego Urzędu Miasta Częstochowy.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code