POWERVET W ,,PLASTYKU”


Projekt realizowany w ramach europejskiego programu POWERVET na zasadach programu
ERASMUS+ „Nowoczesne projektowanie produktu folkowego w wielokulturowej Europie”

Projekt zrealizowany w Zespole Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie był częścią
strategii naszej instytucji w dążeniu do zwiększenia jakości, atrakcyjności i konkurencyjności, w nauczaniu, w zawodach tzw. kreatywnych, które osadzone są w tradycji kulturowej, jednocześnie bazują na nowoczesnych technikach i technologiach (Europejski Plan Rozwoju Szkoły). ZSP dąży do wizerunku
szkoły europejskiej, otwartej na transfer wiedzy oraz wymianę doświadczeń. Partnerami projektu były
cztery średnie szkoły zawodowe w Portugalii, Niemczech, Austrii i Włoszech Realizacja projektu wynikała z potrzeby uczniów i kadry uczącej przedmiotów zawodowych. Zapewniła kadrze, jak i uczniom rozwój na wielu poziomach: technicznym i technologicznym, metod i metodologii w nauczaniu sztuki i projektowania w zawodach kreatywnych, bez pominięcia aspektu talentu uczniowskiego, nauki języka, w tym języka zawodowego, odkrywania sztuki folkowej (ludowej), sztuki pięknej i kultury krajów partnerskich.
32 uczniów naszej szkoły nabyło umiejętności kreatywnego projektowania i wykonania produktu w
najnowszych technologiach, poznało kulturę i sztukę ludową Europy, pogłębiło znajomości języków obcych, wzmocniło motywację do dalszej nauki oraz zwiększyło świadomość międzykulturową. Uczniowie w okresie 3 tygodni konsekwentnie projektowali produkt ceramiczny, jubilerski czy graficzny, od fazy koncepcji do wykonania przedmiotu z uwzględnieniem osiągnięcia pełnej świadomości związków między funkcją a formą, między poziomem artystycznym a znaczeniem użytkowym, przy jednoczesnej weryfikacji możliwości i celowości użycia materiału. Odbyty staż pomoże uczestnikom lepiej odnaleźć się w roli projektantów.
Szkolenie kadry (10 osób) w systemie Job Shadowing pozwoliło pozyskać wiedzę o praktykach, metodach, metodologiach, systemach kształcenia w Europie, przy nauczaniu zawodów kreatywnych oraz podnieść poziom kompetencji i umiejętności w opanowaniu najnowszych technik i technologii cyfrowych wykorzystywanych w sztukach pięknych i projektowaniu. Realizacja projektu pozwoli podnieść jakość kształcenia i doskonalenia w zawodzie nauczyciel projektowania.
– Wszystkie nasze doświadczenia po stażowe przeniesiemy do organizacji rodzimej. Planujemy wzmocnić rolę technik graficznych (grafiki warsztatowej) – w programie kształcenia ogólnoplastycznego (np. dla projektowania graficznego jako szlachetnej formy ilustracji). Widzimy konieczność wprowadzenia ścieżki dotyczącej historii rzemiosła artystycznego (dizajnu) oraz zwiększenia godzin dydaktycznych (w trakcie warsztatów związanych z technologią produktu (w naszym systemie nauczania przed laty zlikwidowano tzw. materiałoznawstwo). Współpraca szkół partnerskich z przemysłem lokalnym ma swoje wieloletnie tradycje, jest naturalna, szkoły kształcą absolwentów dla lokalnego rzemiosła. W naszym kraju lokalny biznes od niedawna przeżywa intensywny rozwój, związany z otwarciem się na rynki europejskie. Próbujemy nawiązać współpracę z rzemiosłem lokalnym, nie jest to proste – podsumowuje dyr. Zespołu Szkół Plstycznych Anna Maciejowska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code