Nowocześni i odważni


11. Konkurs Jurajski Produkt Roku pod patronatem „Gazety Częstochowskiej”

Przedsiębiorcy regionu częstochowskiego nie boją się odważnych decyzji i wyzwań, bez kompleksów zdobywają nowe rynki i realizują ambitne plany. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie po raz jedenasty nagrodziła najciekawsze ich racjonalizatorskie projekty w konkursie Jurajski Produkt Roku. – W rym roku jury miało wielki problem, by wyłonić zwycięzców, najlepszych spośród zgłoszonych osiemnastu firm. Poziom firm i ich produkty robią olbrzymie wrażenie – podkreśla prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Zbigniew Miszczyk.
Uroczysta gala, 9 grudnia, zgromadziła w klubie „Politechnik” kilkaset osób. Statuetki i wyróżnienia w sześciu kategoriach przedstawicielom nagrodzonych firm i gminom wręczyli przewodniczący jury Grzegorz Lipowski i prezydent RIPH Piotr Górnik.
Konkurs zyskał dużą renomę i zbiera pozytywne oceny. – To bardzo dobrze, że przedsiębiorcy chcą się sprawdzać, że wystawiają swoje produkty pod surową ocenę konkursową. Mam nadzieję, że dzięki temu przedsięwzięciu jak najwięcej ludzi dowie się jak wspaniałe produkty mamy w Częstochowie i regionie – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
UG
tinta
Kategoria produkt przemysłowy:
Pierwsza nagroda: Kromiss-Bis Sp. z o.o. za stalowe słupy rurowe SSE dla napowietrzonych linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV
Wyróżnieni: Metal Union Sp. z o.o. – System ogrodzeniowy Metal Union; Polimex – Mostostal S.A. Oddział Częstochowa, Centrum Barier i Ekranów Akustycznych – Bariera drogowa PXMS 100/H1
Kategoria produkt rolno-spożywczy:
Pierwsza nagroda: Eko-Mak Makarony Babuni – Makaron Kura Swojski Czterojajeczny
Wyróżnieni: DELIC-POL S.A. – „Pierniki z Lindowa”, „Społem” PSS „Jedność” – Chleb Jurajski
Kategoria usługa:
Pierwsza nagroda: EKO-GWAJM Sp. z o.o. – Demontaż i usuwanie azbestu
Wyróżnieni: Wilga Sp. z o.o. – Ekspozycja łazienek znajdująca się w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 59/65, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie – Program rozwoju Uczelni – kształcenie kadr inżynierskich na potrzeby rynku żywieniowego
Kategoria usługa budowlana:
Pierwsza Nagroda: P.W. POL-REM Sp. z o.o. – Budowa Gimnazjum Gminnego wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej w Żarkach
Wyróżnieni: CEMEX Polska Sp. z o.o. – Zakład Cementowania RUDNIKI – cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 42,5 R, Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A. – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie, Hufgard Optolith Bauprodukte Polska sp. z o.o. – System tynków wapiennych Zdrowe ściany, MultiKonstrukcje Sp. z o.o. – MultiGaraż, Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu „HYDROMIREX” Małgorzata Świtoń, Mirosław Świtoń, Łukasz Świtoń – stacje pomiarowe gazu – stacje redukcyjne gazu, stacje redukcyjno-pomiarowe gazu
Kategoria produkt inny:
Pierwsza nagroda: Zakład Elektroenergetyczny H.Cz. ELSEN S.A. – Wytwarzanie energii odnawialnej w układzie ze spalaniem biomasy w Elektrociepłowni Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. ELSEN S.A.
Wyróżnieni: Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie – System wizualizacji i monitoringu procesu produkcji wody o czyszczalnia ścieków, Wachelka INERGIS S.A. – Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii oraz wysokosprawnej kogeneracji
Kategoria instytucja lub osoba zasłużona dla rozwoju gospodarczego lub promocji regionu:
Wyróżnieni: Gmina Konopiska i Gmina Mykanów

POWIEDZIELI „GAZECIE CZĘSTOCHOWSKIEJ”
Jerzy Socha, wójt gminy Konopiska
– Byliśmy pionierem wśród gmin częstochowskich, które podjęły temat opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, co stało się postawieniem kropki nad „i” w zakresie rozwoju gospodarczego naszej gminy. Nagroda podniesie prestiż naszej gminy, mieszkańcy i radni zauważą, że włączamy się w promocję regionu częstochowskiego, że nasze działania wpływają na jego rozwój i są rozpoznawalne. Nagroda, którą odbieram w imieniu całej gminy, da nam przepustkę do tego, by coraz skuteczniej przybliżać ofertę dla potrzeb przedsiębiorców i mieszkańców. Mogę pochwalić się, że wspólnie z gminą Poczesna jesteśmy twórcami 130 hektarów Częstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Z kolei dla mieszkańców Konopisk przygotowaliśmy plan zagospodarowania przestrzennego dla ponad 50 hektarów pod budowę domów jednorodzinnych. Udało się nam też pozyskać pierwsza firmę zagraniczną z Włoch, która wybuduje u nas nowy zakład.

Andrzej Pluta, prezes Zarządu firmy Pol-Rem z Myszkowa
– Nagroda to nobilitacja dla firmy nie tylko na terenie Śląska, ale i na szerszym polu. Jest też dużą satysfakcją dla wszystkich pracowników. Przy obecnie dużej konkurencji na rynku i trudnych kryteriach przetargowych poszerza nam pole manewru i uwiarygodnia firmę. To nasza druga nagroda w tym konkursie, ale w swoim dorobku mamy i inne, w tym nagrodę „Budowa Roku” w konkursie ministerialnym, w którym uczestniczą duże polskie i zagraniczne firmy.

Dariusz Żółtowski, prezes Zarządu H.CZ. ELSEN
– Główna nagroda to z pewnością wzmocnienie wizerunku i prestiżu firmy. Dla nas jednak najważniejsze jest wykreowanie lokalnego rynku biomasy dla dostawców energii. Chcielibyśmy, by ten produkt, ta zielona energia, którą produkujemy z paliwa mającego szczególne znaczenie dla środowiska, zyskała dostawców na naszym lokalnym rynku. I może będzie to nasz mały wkład w rozwój regionu.
Elsen to firma, która powstała z restrukturyzacji Huty Częstochowa. Zajmujemy się obsługą wszystkich inwestorów na dawnych terenach pohutniczych, aktualnie zarządzanych przez „Operatora” Agencję Rozwoju Przemysłu i Regionalny Fundusz Gospodarczy. Zapewniamy firmom kompleksową obsługę w energię elektryczną, gazy techniczne, prowadzimy dla nich gospodarkę wodno-ściekową i proponujemy nasz najnowszy produkt – usługa w zakresie różnych dziedzin energetyki. Aktualnie obsługujemy ponad 80 firm. I należy się cieszyć, bo sukcesywnie ich przybywa.

Andrzej Babczyński, prezes Zarządu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
– Nasz produkt zgłoszony do konkursu stworzyliśmy własnymi siłami. Nie chcę umniejszać wartości innym, ale często firmy wdrażają czyjeś pomysły za bardzo duże środki. My jesteśmy dumni, że wyróżniony projekt jest naszym autorskim pomysłem, zrealizowanym przez kadrę inżynieryjną naszej spółki. To dla nas chluba i duma. Produkt daje pewność zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków mieszkańcom ogromnej aglomeracji, bo 330 tysiącom ludziom z Częstochowy i dziewięciu gmin częstochowskich. Jest to narzędzie, które przynosi firmie i odbiorcom konkretne, wymierne oszczędności finansowe. To setki tysięcy złotych. To też źródło zazdrości kolegów z branży.
W tym konkursie wystartowaliśmy pierwszy raz, pomysł zrodził podczas ubiegłorocznej gali. Uznałem, że powinniśmy promować nasze sukcesy i racjonalizatorską pracę załogi. Wyróżniony produkt, to efekt kilkuletnich działań wielu ludzi. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie pracy bez danych uzyskanych z monitoringu. Pomysł wprowadzenia systemu monitoringu był mój, ja też stworzyłem warunki do jego opracowania. ale ostateczny sukces do wynik doświadczenia i profesjonalizmu pracowników Przedsiębiorstwa.
Zebrała

Urszula Giżyńska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code