Nie żyje Jerzy Filip Sztuka


20 grudnia 2020 roku zmarł uznany w kraju i za granicą wybitny częstochowski rzeźbiarz, medalier i projektant prof. Jerzy Filip Sztuka. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 28 grudnia 2020 roku w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Częstochowie i na Cmentarzu Św. Rocha.

 

 

Jerzy Filip Sztuka urodził się w Częstochowie 1943 roku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1962-68. Dyplom z wyróżnieniem z zakresu kompleksowej identyfikacji wizualnej uzyskał na Wydziale Form Przemysłowych w Katedrze Komunikacji Wizualnej w 1968. Kolejne stopnie naukowe: w 1975, 1982 i 2002 również w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu studiów otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie: Internationale Concorso de la Medaille w Arezzo we Włoszech w 1969 r. Długoletni nauczyciel akademicki: 1972–2004 w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) oraz na Politechnice Częstochowskiej (od 2007 na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Zarządzania do 2012). Przez wiele lat brał regularnie udział w wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych m.in.: w Biennale Internazionale Dantesca w Ravennie – w latach 1971–1980 wielokrotnie w Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes w Barcelonie i Madrycie. – Będąc członkiem światowej Federacji Medalierów FIDEM brał regularnie udział w wystawach medalierstwa światowego towarzyszących odbywającym się co dwa lata kongresom FIDEM.

Jerzy Filip Sztuka była twórcą wielkiego formatu. Mocno związany ze swym rodzinnym miastem, gdzie przez całe życie tworzył i gdzie pozostawił po sobie liczne pamiątki. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych, najważniejsze z nich to: Ojciec i syn” w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w 2004 roku, 45-lecie twórczości Jerzy Filip Sztuka w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w 2013 roku, 50 lat pracy twórczej 1968-2018 w Muzeum Monet I Medali Jana Pawła II w Częstochowie w 2018 roku.

Za swą artystyczną działalność otrzymał nagrody i wyróżnienia, w tym: Medal UNO a ERRE w 1970, medale im. Dantego w Ravennie w 1975 i 1985, nagrodę specjalną FIDEM w Budapeszcie w 1994, Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2012).

Tablice pamiątkowe autorstwa Jerzego Filipa Sztuki znajdują się w różnych miastach w Polsce” 200 lecie pobytu J.W. Goethego w Tarnowskich Górach – odlew żeliwny na fasadzie domu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach (13.10.1990), 30 lat odbudowy Fromborka – brąz patynowany, Frombork ul. Elbląska 2 (10.08.2003), Ostatni Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski – płyta kamienna i brąz patynowany, Urząd Miasta w Częstochowie ul. Śląska (10.11.2010), Orlętom Lwowskim 01-22 listopad 1918 , brąz patynowany, płaskorzeźba na płycie kamiennej, Częstochowa, Jasna Góra (17.06.2019).

(Za Wikipedia)

PODZIĘKOWANIE SYNA – JACKA SZTUKI

W imieniu rodziny i własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy dnia 28 grudnia 2020 roku, przybyli pożegnać mojego Ojca. Dziękuję Przedstawicielom Miasta oraz uczelni, w których Tato wykładał – Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Politechniki Radomskiej. Podziękowania kieruję również do Instytucji Kultury, z którymi Tato współpracował. Szczególną wdzięczność wyrażam Krewnym, Znajomym i Przyjaciołom, którzy zarówno w radościach jak i dramatach życia zawsze byli blisko mojej rodziny.

Z całego Serca chciałbym podziękować zespołowi muzycznemu Państwa Trebuniów-Tutków, których muzyka towarzyszyła pożegnalnym uroczystościom. Dali Oni wyraz Pamięci dla Przyjaźni naszych Ojców: Władysława Trebuni-Tutki i Jerzego Filipa Sztuki. Twórcy Ci należeli do tych nielicznych artystów, którym oprócz umiłowania sztuki udało się swoim życiem zaświadczyć o Miłości do Boga i człowieka. Tworząc trwałe i kochające się Rodziny.

Jacek Sztuka

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *