MSTÓW. Inicjatywa sołecka


4 zadania zgłoszone przez Gminę Mstów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku, zostały wykonane. Inwestycje zrealizowano w: Brzyszowie, Kucharach, Siedlcu i Zawadzie.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Wkładem własnym mogły być środki Funduszu Sołeckiego. Gmina Mstów uzyskała maksymalny poziom dofinansowania (blisko 60 000 zł), z przeznaczeniem na cztery zadania w ww. sołectwach.
W ramach zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych przy stawie w miejscowości Brzyszów” zostało wykonane ogrodzenie przy stawie. Teren działki został wyrównany. Wokół zbiornika wodnego i znajdującej się już na działce altany wytyczono ścieżki, utwardzone za pomocą kostki brukowej. Posadzono również krzewy i zasiano trawę.
Zadanie „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuchary oraz zapewnienie bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci” polegało na uzupełnieniu funkcjonującego już wcześniej placu zabaw w: bujaki na sprężynach (2 szt.), karuzelę tarczową z siedziskami, pomost linowy z równoważnią i pomostem z belkami, drabinkę poziomą oraz ważkę podwójną.
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Siedlec” to zadanie, w ramach którego część działki została wyposażona w ścieżki utwardzone kostką brukową – co zapewnia bezpieczną komunikację na terenie przeznaczonym do rekreacji. Ponadto zamontowano urządzenia rekreacji ruchowej dla dzieci, w tym: zestaw zabawowy, dwa bujaki sprężynowe oraz metalową huśtawkę z podwójnymi siedziskami (dla starszych i młodszych dzieci).
„Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zawada oraz zapewnienie bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci”. Obecnie funkcjonujący plac zabaw został doposażony w następujące urządzenia rekreacji ruchowej: zjazd linowy, trzy bujaki na sprężynach oraz metalową ławkę (bez oparcia). Teren wokół placu zabaw został dodatkowo ogrodzony, zapewniając tym samym bezpieczeństwo przebywających na nim osób.

AG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code