KONKURS FUNDUSZU. „Zielona Pracownia 2018”.


Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie została finalistą czwartej edycji konkursu pn.: „Zielona Pracownia 2018″. O projekcie mówiono podczas konferencji naukowej nt. Edukacja regionalna w kształtowaniu człowieka i obywatela XXI wieku, zorganizowanej przez Muzeum Częstochowskie.

Projekt pt. „Jurajscy eco-odkrywcy” znalazł się w gronie nagrodzonych 68 szkół z województwa śląskiego spośród 127 nadesłanych wniosków do czwartej edycji konkursu pn. „Zielona Pracownia_Projekt’2018”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagrodzony kwotą 30 tysięcy zł projekt sali przyrodniczej nr 33 został przygotowany przez nauczyciela przyrody Joannę Pawłowską-Kramer, a wizualizacja sali powstała dzięki współpracy z rodzicami reprezentowanymi przez Pracownię Projektową Maciej Janeczek. Szkoła nr 31 w Częstochowie kierowana przez dyrektor Monikę Stelmach jest pierwszą w Częstochowie, nagrodzoną w tak prestiżowym konkursie.
Konkurs skierowany był do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem konkursowym było przygotowanie projektu szkolnej pracowni do nauczania m.in. przedmiotów przyrodniczych, napisanie autorskiego programu edukacyjnego (innowacji pedagogicznej), która będzie realizowana w nowej ekopracowni przyrodniczo-biologicznej. Stworzony przez nauczyciela przyrody i biologii Joannę Pawłowską- Kramer autorski program z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej nosi nazwę „Jurajscy eko-odkrywcy” i jest przeznaczony dla uczniów klas IV- VIII. Aktualnie jest on wykorzystywany podczas zajęć Koła Biologicznego oraz realizacji podstawy programowej nauczania przyrody i biologii.
We wniosku należało ująć sprzęt i pomoce dydaktyczne, w które miałaby być doposażona pracownia, a które znacząco mogłyby wpłynąć na podniesienie jakości nauczania, poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów. Należało również dołączyć projekt graficzny sali lub jego wizualizację oraz otrzymać zapewnienie wsparcia organu prowadzącego szkołę, czyli Urzędu Miasta w Częstochowie. Liczyła się przede wszystkim kreatywność, innowacyjność rozwiązań, funkcjonalność, różnorodność pomocy i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów, a także pomysły w jej zagospodarowaniu czyli spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
Główną myślą przewodnią przy planowaniu pracowni było powiązanie jej w naturalny sposób z najbliższym środowiskiem przyrodniczym. Jej wyposażenie i wystrój pozwoli na wyeksponowanie najbliższego nam środowiska przyrodniczego- krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, co ma zafascynować ucznia i dalej przez kolejne lata nauki wspierać przy przeżywaniu, odkrywaniu tajemnic jurajskich wzgórz i jaskiń, aby potem mógł penetrować zakątki Polski i poznawać świat, następnie dalej patrzeć w gwiazdy i planety w poszukiwaniu życia, zachowując sie przy tym odpowiedzialnie i bezpiecznie dla zdrowia. Wszystkim tym działaniom przyświeca naczelna myśl i postanowienie, aby nieustannie motywować uczniów do troski o zachowanie bioróżnorodności i równowagi ekologicznej w najbliższym środowisku i na całym globie.
Pracownia, jej wygląd i wyposażenie mają być dla ucznia i rodzica, innych nauczycieli inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska i zachowań ekologicznych. W wystroju dominować będzie biel, beż, bukowe drewno czyli odcienie jurajskich amonitów i wapiennych ostańców i buków.
Oficjalne otwarcie pracowni w listopadzie 2018 r.
R

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code