INWESTYCJE W GMINACH


OLSZTYN
Rozpoczął się kapitalny remont . 1,4 km drogi powiatowej z Biskupic na Zaborze. Finansują go Starostwo częstochowskie, Gmina Olsztyn oraz marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. W tym roku Rada Gminy Olsztyn przeznaczyła na dofinansowanie remontu powiatowej drogi 200 tys. zł

JANÓW
Projekt Gminy Janów na „Przebudowę ulicy Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie” znalazł się na wysokiej, siódmej pozycji na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.
Po ulicach: Liliowej, Fiołkowej, Tulipanowej i Różanej na osiedlu Zaborce przyszedł czas na Krokusową i Konwaliową. Na obu ulicach pojawią się nakładki asfaltowe o szerokości 5 m z krawężnikami. Drogi będą odwodnione i oznakowane.
Gmina aplikowała o 50 proc. dofinansowania przebudowy obu ulic, której koszty oszacowano na 658 174 zł. Środki otrzymuje zwykle 20 pierwszych aplikujących na liście. Siódma pozycja projektu Gminy Janów daje praktycznie stuprocentową pewność na dofinansowanie.

JANÓW

Ruszy przebudowa janowskiego rynku. Całkowita wartość robót budowlanych to 2 194 920,24 zł. Kwota dofinansowania pozyskanego z PROW na lata 2014–2020 to 910 tys. zł.
Realizacja zadania pn. Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie „Mój Rynek” będzie obejmowała m.in.: utworzenie przestrzeni, która kompozycją, charakterem i nastrojem będzie sprzyjać targowo-wypoczynkowemu charakterowi tradycyjnie wpisanemu w funkcjonowanie janowskiego rynku. Janowski rynek zyska: ośmioboczną altanę z 6 stoiskami handlowymi, 14 stoisk zadaszonych, 14 stoisk otwartych oraz 50 miejsc parkingowych. Aktualny drzewostan w parku zostanie w stanie nienaruszonym.

MSTÓW
Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów”, na które gmina Mstów otrzymała dofinansowanie unijne w ramach RPO WSL na lata 2014–2020, zostało zrealizowane. Wymieniono przestarzałe technologicznie lampy sodowe, na lampy ledowe najnowszej generacji we wszystkich miejscowościach gminy Mstów.
Oprawy LED wykonane są z aluminium oraz szkła hartowanego (obudowy). Mają bardzo wysokie oceny jakościowe, co potwierdza dodatkowy certyfikat ogólnoeuropejski ENEC, przyznawany produktom o najwyższych cechach sprawdzonych podczas laboratoryjnego, niezależnego badania przez jednostki certyfikujące. Oszczędność energii ma wynieść ok. 65 proc.

MSTÓW
Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka dobiegła końca. Gmina Mstów otrzymała ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania unijnego na wykonanie tego zadania, w ramach RPO WSL. Zakres robót obejmował m.in.: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Latosówka o długości ponad 5,2 kilometra; budowę przyłączy kanalizacyjnych, odtworzenie nawierzchni ulic.

KONOPISKA
W terminie umownym, tj. 15 listopada zakończono i odebrano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 – 0+820”. Wartość robót budowlanych wyniosła 790 302,99 zł. Inwestycję finansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dotacji celowych z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz budżetu gminy Konopiska. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej na długości 680 m.

AG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code